Đầu nối gắn mạch in 3 pin Autonics CNE-B03

Chấu cắm gắn mạch in CNE-B03

Đơn giá: 19.080 VNĐ

Đầu nối gắn mạch in 3 pin Autonics CNE-B203

Dòng định mức: Max. 3A,

Số chân: 3-pin, phích cắm cái.

2 đầu nối cái

Đơn giá: 25.440 VNĐ

Autonics CNE CNE-B403

Autonics CNE CNE-B403

Đơn giá: 38.160 VNĐ

Autonics CNE CNE-B04

Autonics CNE CNE-B04

Đơn giá: 21.200 VNĐ

Autonics CNE CNE-B204

Autonics CNE CNE-B204

Đơn giá: 27.560 VNĐ

Đầu nối Autonics CNE-B404

tích hợp 4 đầu nối cái

4 pin mỗi đầu nối

Đơn giá: 40.280 VNĐ