Đèn đổi màu Qlight QMCL60

đèn led, đổi màu

 R - Đỏ,  A - Vàng,  G - Xanh

12/24VDC, IP65, Ø60

Đơn giá: Liên hệ

Đèn còi báo động 7 màu Qlight QMCL60-BZ

đèn led, đổi màu

 R - Đỏ,  A - Vàng,  G - Xanh

12/24VDC, IP65, Ø60 , còi 80db.

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo động 7 màu Qlight QMCL80

đèn led, đổi màu

 R - Đỏ,  A - Vàng,  G - Xanh

12/24VDC, IP65, Ø80

Đơn giá: Liên hệ

Đèn còi báo 7 màu Qlight QMCL80-BZ

đèn led, đổi màu

 R - Đỏ,  A - Vàng,  G - Xanh

12/24VDC, IP65, Ø80, còi 80db

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo động 7 màu Qlight QMCL100

đèn led, đổi màu, 12/24VDC, IP65, Ø100

Đơn giá: Liên hệ

Đèn còi báo 7 màu Qlight QMCL100-BZ

đèn led, đổi màu, 12/24VDC, IP65, Ø100 , còi 80db.

Đơn giá: Liên hệ

đèn 7 màu Qlight QMCL125

đèn led, đổi màu, 12/24VDC, IP65, Ø125,

Đơn giá: Liên hệ

Đèn còi báo 7 màu Qlight QMCL125-BZ

đèn led, đổi màu, 12/24VDC, IP65, Ø125 , còi 80db.

Đơn giá: Liên hệ