Đèn báo động Q-light Q100L

sáng tĩnh/chớp nháy bóng LED

Ø100, Chiều cao: 150mm

Cấp bảo vệ: IP65

Đơn giá: 1.667.000 VNĐ

Đèn báo động Q-light Q100LP

đèn báo động, bóng led,

Ø100, 12/24/110/220VAC,

IP65

Đơn giá: 1.912.000 VNĐ

Đèn báo động dạng vòm Q-light Q125L

Đèn LED, Ø125mm, dạng dome, 12/24/110/220V, IP65

Đơn giá: 1.765.000 VNĐ

Đèn báo LED Q-light Q100LW

đèn báo động, bóng led, nháy, Ø100, 12/24/110/220VAC, IP65

Đơn giá: 1.716.000 VNĐ

Đèn báo động Q-light Q125LP

Đèn LED, dạng dome,

Ø125mm, 

12/24/110/220V, IP65

Đơn giá: 2.010.000 VNĐ

Đèn báo động Q-light Q125LW

Đèn LED, Ø125mm,

dạng dome,

12/24/110/220V, IP65

Đơn giá: 1.765.000 VNĐ

Đèn báo động Qlight Q80LP

đèn LED, sáng nháy,

đượng kính Ø80, IP65,

Nguồn cấp 12/24/110/240v

Đơn giá: 630.000 VNĐ

Đèn báo động Qlight Q80LW

đèn led, tĩnh-nháy,

Ø80, 12/24/110/240v, IP65,

Tần số nháy: 60-80 flashes/min

Đơn giá: 670.000 VNĐ

Đèn báo động Qlight Q60L

Đèn LED, Ø60mm, dạng dome, 12V-24VDC/110V-220VAC, IP65

Đơn giá: 710.000 VNĐ

Đèn báo động Qlight Q60LP

bóng led, nháy-tĩnh, Ø60mm, còi 80db, IP65

Đơn giá: 1.078.000 VNĐ

Đèn báo động Qlight Q60LW

bóng led, nháy-tĩnh, Ø60mm, 12/24/110/220V, IP65

Đơn giá: 580.000 VNĐ