Đèn tháp bóng LED Q-light ST45L

1 đến 5 tầng,

12V/24VDC, 110V/220VAC,

Đường kính: Ø45mm

Đơn giá: 500.000 VNĐ

Đèn tháp có còi LED Q-LIGHT ST45L-BZ

Sáng tĩnh, đường kính Ø45mm,

1 đến 5 tầng,

còi 90dB.

Đơn giá: 620.000 VNĐ

Đèn tháp Qlight ST45L-BZ-3-24-RAG

3 tầng, điện thế 24VDC,

Đỏ vàng xanh,

âm thanh: 90dB

Đơn giá: Liên hệ

đèn tháp LED Qlight ST45ML

1 ~ 5 tầng,

sáng tĩnh, đèn led,

Ø45mm, IP44

Đơn giá: 490.000 VNĐ

đèn tháp Qlight ST45B

1 đến 5 tầng, bóng tim,

Ø45mm, IP44

sáng tĩnh, 

Đơn giá: 390.000 VNĐ

ĐÈN THÁP Q-LIGHT ST45MB

bóng sơi đốt, 1-5 tầng, sáng tĩnh, Ø45mm, IP44

Đơn giá: 300.000 VNĐ

Đèn Tháp Báo Động Qlight ST45BF

1 đến 5 tầng, bóng tim, Ø45mm, sáng nháy , IP44

Đơn giá: 480.000 VNĐ

Đèn tháp 3 tầng Qlight ST45L-3

3 tháp, đèn led, 12V/24VDC, 110V/220VAC, Ø45mm, IP44

Đơn giá: 690.000 VNĐ

Đèn Tháp Qlight ST45LF

1 đến 5 tầng, sáng nháy, Ø45mm, 12, 24VDC, 110, 220VAC, IP44

Đơn giá: 540.000 VNĐ

Đèn Tháp LED Nháy Có Còi Qlight ST45LF-BZ

1 đến 5 tầng,đèn led, sáng nháy, Ø45mm, còi 90dB, IP44

Đơn giá: 780.000 VNĐ

Đèn Tháp Báo Động Có Còi Qlight ST45B-BZ

1 đến 5 tầng, bóng tim, Ø45mm, 90db, sáng tĩnh , IP44

Đơn giá: 510.000 VNĐ

Đèn Tháp Báo Động Có Còi Qlight ST45BF-BZ

1 đến 5 tầng, bóng tim, Ø45mm, 90db, sáng nháy , IP44

Đơn giá: 610.000 VNĐ

Đèn Tháp Báp Động Nhấp Nháy Qlight ST45MBF

1 đến 5 tầng, sáng nháy 60~80 lần/min, Ø45mm, IP44

Đơn giá: 420.000 VNĐ

Đèn Tháp Báo Động Có Còi Q-LIGHT ST45MB-BZ

1 đến 5 tầng, sáng tĩnh, còi 90dB, Ø45mm, IP44

Đơn giá: 380.000 VNĐ

đèn tháp có còi Qlight ST45MBF-BZ

1 ~ 5 tầng, sáng nháy 60~80 lần/min, còi 90dB, Ø45mm, IP44

Đơn giá: 490.000 VNĐ

đèn tháp LED nháy Qlight ST45MLF

1 ~ 5 tầng,

sáng nháy, đèn led,

Ø45mm, IP44

Đơn giá: 540.000 VNĐ

đèn tháp LED có còi Qlight ST45ML-BZ

1 ~ 5 tầng, sáng tĩnh, đèn led,

90db, Ø45mm,

IP44

Đơn giá: 540.000 VNĐ

đèn tháp bóng LED nháy có còi Qlight ST45MLF-BZ

1 ~ 5 tầng,

sáng nháy, 90db, đèn led,

Ø45mm, IP44

Đơn giá: 670.000 VNĐ

Đèn 3 tháp Q-light ST45B-3-220-RAG

3 tầng, bóng tim, Ø45mm, sáng tĩnh , 220V, IP44

Đơn giá: 693.000 VNĐ

Đèn 3 tháp Q-light ST45B-3-24-RAG

3 tầng, bóng tim, Ø45mm, sáng tĩnh ,24V, IP44

Đơn giá: 520.000 VNĐ

Đèn 3 tháp có còi Q-light ST45B-BZ-3-24-RAG

3 tầng, bóng tim, Ø45mm, sáng tĩnh, 90db , IP44

Đơn giá: 640.000 VNĐ

Đèn 3 tháp có còi Q-light ST45B-BZ-3-220-RAG

3 tầng, bóng tim, Ø45mm, 90db, sáng tĩnh ,220V, IP44

Đơn giá: 640.000 VNĐ

đèn tháp có còi Qlight ST45WLF

bóng led, sáng nháy , Ø45mm, 12/24/110/240V, IP 23

Đơn giá: Liên hệ

đèn tháp có còi Qlight ST45WL

bóng led, sáng tĩnh , Ø45mm, 12/24/110/240V, IP 23

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp có còi Qlight ST45ML-W

1 ~ 5 tầng, sáng tĩnh, đèn led,

Ø45mm, 5 loại âm thanh 

IP23

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp có còi Qlight ST45MLF-W

1 ~ 5 tầng, sáng nháy, đèn led,

Ø45mm,

IP23

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp có còi Qlight ST45L-W

LED sáng tĩnh/chớp nháy, 5 kiểu âm

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp có còi Qlight ST45LF-W

đèn led, 5 âm tùy chọn Max.85dB, Ø45mm, IP44

Đơn giá: Liên hệ