Đèn tháp LED Ø45mm Autonics PME

Đèn tháp bóng LED, Ø45mm, còi 80dB, IP52

Đơn giá: Liên hệ

đèn tháp LED siêu mỏng Autonics PLD

bóng LED, Ø25mm, thân nhôm, IP52, 12-24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp 3 tầng Autonics PLDS-302-RYG

bóng LED, 3 màu, Ø25mm, thân nhôm, IP52, 24VDC

Đơn giá: 1.613.000 VNĐ

Đèn tháp 3 tầng Autonics PLDSF-302-RYG

bóng LED, 3 màu, Ø25mm, thân nhôm, IP52, 24VDC

Đơn giá: 1.680.000 VNĐ

Đèn tháp D56mm Autonics PTE

D56, 24 / 90-240VAC, IP65, 1 đến 5 tầng

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp 3 tầng Autonics PLDL-302-RYG

bóng LED, 3 màu, Ø25mm, thân nhôm, IP52, 24VDC

Đơn giá: 1.720.000 VNĐ

Đèn báo động Autonics PTD

đèn dạng chỏm cầu, bóng LED, Ø56mm, IP65,

Đơn giá: Liên hệ

PRE Đèn tháp dạng LED Ø56mm AUTONICS

đèn led, sáng nháy/tĩnh , từ 1- 5 tầng, Ø56, từ 12-220VAC

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp 2 tầng Autonics PMEP-202-RY

đèn led, sáng tĩnh , D45, 24VAC/DC ,

Đơn giá: 1.747.000 VNĐ

Đèn tháp 5 tầng Autonics PMEM-501-RYGBC

đèn led, sáng tĩnh , nguồn 12 VAC, IP52

Đơn giá: 3.078.000 VNĐ

Đèn tháp 3 tầng Autonics PTE-DM-302-RYG

đèn led, sáng tĩnh , nguồn 24VDC, 0.10A, IP65

Đơn giá: 2.231.000 VNĐ

còi dùng cho đèn tầng PTE MPZ-56G

còi dùng cho đèn tầng PTE MPZ-56G

Đơn giá: 556.000 VNĐ

còi cho đèn tầng PTE MPZ-56F

còi cho đèn tầng PTE MPZ-56F

Đơn giá: 516.000 VNĐ

Đèn tháp 1 tầng Autonics PTE-AMZ-1FF-Y

đèn led, sáng nháy, nguồn 90~ 240VAC, 0.05A, IP50

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp 2 tầng Autonics PTE-DDZ-202-RG

đèn led, sáng tĩnh/ nháy, nguồn 24VDC, 0.10A, IP50

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp 2 tầng Autonics PTE-AMB-202-RG

đèn led, sáng tĩnh, nguồn 24VDC, 0.10A , IP 50

Đơn giá: 1.890.000 VNĐ

Đèn tháp LED Autonics ML8

đèn led, sáng tĩnh/nháy, 80 lần / phút, D86, IP65.

Đơn giá: 4.430.000 VNĐ

Đèn 3 tháp LED Autonics ML8M-F300-RYG-B

đèn led, sáng tĩnh/ nháy, D86, nháy 80 lần/phút, IP65.

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp LED Autonics MP8

đèn led, sáng nháy/tĩnh, 80 lần / phút, còi 100db, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp LED Autonics PL4

- Đèn led, sáng tĩnh/nháy,

- Còi 75dB, D45,

- Bảo vệ: IP63

Đơn giá: Liên hệ