Đèn Tháp Báo Động Qlight ST80B

từ 1- 5 màu, Bóng tim sáng tĩnh,

Đường kính: Ø80mm,

Bảo vệ: IP44

Đơn giá: 580.000 VNĐ

Đèn Tháp Báo Động Qlight ST80BF

từ 1- 5 tầng, Bóng tim, sáng nháy,

Đường kính: Ø80mm,

Bảo vệ: IP44,

Đơn giá: 700.000 VNĐ

Đèn Tháp Có Còi Qlight ST80B-BZ

từ 1- 5 màu, Bóng tim, sáng tĩnh

Còi 90db,

Ø80mm, IP44,

Đơn giá: 750.000 VNĐ

đèn tháp có còi Qlight ST80BF-BZ

từ 1- 5 tầng, Bóng tim sáng nháy,

Còi 90db,

Đường kính: Ø80mm, IP44

Đơn giá: 780.000 VNĐ

đèn tháp LED Qlight ST80L

1 đến 5 tầng,

sáng tĩnh, bóng Led,

Ø80mm, IP44

Đơn giá: 2.470.000 VNĐ

đèn tháp LED nháy Qlight ST80LF

đèn led, sáng nháy, Ø80mm,từ 1-3 tầng, IP 23

Đơn giá: 1.230.000 VNĐ

đèn tháp LED có còi Qlight ST80L-BZ

đèn led, sáng tĩnh , Ø80mm, còi 90db, từ 1-3 tầng, IP 23

Đơn giá: 1.280.000 VNĐ

đèn tháp LED nháy có còi Qlight ST80LF-BZ

đèn led, sáng nháy , Ø80mm,còi 90db, từ 1-3 tầng, IP 23

Đơn giá: 1.350.000 VNĐ

đèn tháp nháy có còi Qlight ST80MBF-BZ

bóng tim, sáng nháy , Ø80mm, 90db, từ 1-3 tầng, IP 23

Đơn giá: 960.000 VNĐ

Đèn tháp Q-light ST80MB

bóng tim, sáng tĩnh , Ø80mm, từ 1-3 tầng, IP 23

Đơn giá: 500.000 VNĐ

đèn tháp có còi Qlight ST80MB-BZ

bóng tim, sáng tĩnh , Ø80mm, 90db, từ 1-3 tầng, IP 23

Đơn giá: 630.000 VNĐ

đèn tháp nháy Qlight ST80MBF

bóng tim, sáng nháy , Ø80mm, từ 1-3 tầng, IP 23

Đơn giá: 830.000 VNĐ

Đèn tháp 3 tầng LED Q-light ST80L-3

đèn led, sáng tĩnh , Ø80mm, 3 tầng, 24/220V, IP 23

Đơn giá: 2.240.000 VNĐ

Đèn 3 tháp Q-light ST80B-3

3 tầng, Bóng tim sáng tĩnh, Ø80mm, IP44,

Đơn giá: 830.000 VNĐ

Đèn tháp Qlight ST80EL

bóng led, sáng tĩnh,

Ø80mm,

12/24/110/240V, IP 44

Đơn giá: 1.040.000 VNĐ

Đèn tháp Qlight ST80ELF

bóng led, sáng nháy , Ø80mm, 12/24/110/240V, IP 44

Đơn giá: 1.130.000 VNĐ

đèn tháp Qlight ST80MEL

bóng led, sáng tĩnh , Ø80mm, từ 1-3 tầng, IP 23

Đơn giá: 940.000 VNĐ

Đèn tháp có còi Qlight ST80MEL-BZ

bóng led, sáng tĩnh , Ø80mm, 90db, từ 1-3 tầng, IP 23

Đơn giá: Liên hệ

đèn tháp Qlight ST80MELF

bóng tim, sáng nháy , Ø80mm, từ 1-3 tầng, IP 23

Đơn giá: 1.120.000 VNĐ

Đèn tháp có còi Qlight ST80ELF-W

bóng led, sáng nháy ,

Ø80mm, 5 âm,

IP 44

Đơn giá: 2.570.000 VNĐ

Đèn tháp có còi Qlight ST80EL-W

bóng led, sáng tĩnh ,

Ø80mm, 5 âm,

IP 44

Đơn giá: 2.420.000 VNĐ

Đèn tháp có còi Qlight ST80ML-W

bóng led, sáng tĩnh ,

Ø80mm, 5 âm,

IP 23

Đơn giá: 3.170.000 VNĐ

Đèn tháp có còi Qlight ST80MLF-W

bóng led, sáng nháy ,

Ø80mm, 5 âm,

IP 23

Đơn giá: 2.520.000 VNĐ

Đèn tháp có còi Qlight ST80MEL-W

bóng led, sáng tĩnh ,

Ø80mm, 5 âm 85dB,

IP 23

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp có còi Qlight ST80MELF-W

bóng led, sáng nháy,

Ø80mm, 5 âm 85dB,

IP 23

Đơn giá: 2.820.000 VNĐ

Đèn tháp có còi Qlight ST80MELF-BZ

bóng led, sáng nháy , Ø80mm, 90db,12/24/110/240V, IP 23

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp có còi Qlight ST80L-W

đèn led, sáng tĩnh ,

Ø80mm,từ 1-3 tầng, 5 âm

IP 23

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp có còi Qlight ST80LF-W

đèn led, sáng nháy ,

Ø80mm, từ 1-3 tầng, 5 âm,

IP 23

Đơn giá: 2.720.000 VNĐ

Đèn tháp Qlight ST80EL-BZ

bóng led, sáng tĩnh ,còi 90db, Ø80mm, IP 44

Đơn giá: 1.170.000 VNĐ

Đèn tháp Qlightec ST80ML

bóng led, sáng tĩnh , Ø80mm, 12/24/110/240V, IP 23

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp Qlight ST80ELF-BZ

bóng led, sáng nháy ,còi 90db, Ø80mm, IP 44

Đơn giá: 1.340.000 VNĐ

Đèn tháp Qlightec ST80MLF

bóng led, sáng nháy ,

Ø80mm, 12/24/110/240V,

IP 23

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp Qlightec ST80ML-BZ

bóng led, sáng tĩnh, Ø80mm, 90db, 12/24/110/240V, IP 23

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp Qlightec ST80MLF-BZ

bóng led, sáng nháy , Ø80mm, 90db, 12/24/110/240V, IP 23

Đơn giá: Liên hệ

chân đế nhựa Qlight TWA80

chân đế nhựa Qlight TWA80

Đơn giá: Liên hệ

đế đỡ gắn tường cho đèn tháp 80 Qlight TWS80

Chân nhôm cho đèn tháp ST80

Đơn giá: Liên hệ