Đèn tháp Qlight SRL

đèn led, sáng tĩnh/nháy, Ø80, từ 1- 3 tầng , IP44

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp QLIGHT SR

bóng tim, gương quay, 1-3 tầng, Ø80, 120-140RPM, IP44.

Đơn giá: 686.000 VNĐ

Đèn tháp QLIGHT SRLP

đèn led, 1-3 tầng, sáng tĩnh/nháy, 12/24/110/240V, IP44

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp QLIGHT SRP

bóng tim, gương quay, 1-3 tầng, Ø80, 120-140RPM, IP44.

Đơn giá: Liên hệ