đèn tháp vuông Qlight SJ

gương xoay, bóng tim , từ 1-3 tầng, 120-140RPM, IP44

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp có còi Qlight SJ-BZ

gương xoay, bóng tim,

từ 1-3 tầng, 90db,

120-140RPM, IP44

Đơn giá: 1.060.000 VNĐ

Đèn tháp lập phương có còi Qlight SJDL

đèn led, sáng tĩnh,

từ 1-3 tầng,

12/24/110/220v, IP23

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp lập phương có còi Qlight SJD

gương xoay, bóng tim,

từ 1-3 tầng,

120-140RPM, IP44

Đơn giá: 2.040.000 VNĐ

đèn tháp vuông Qlight SJL

đèn led, sáng tĩnh, 12/24/110/220/ IP44

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp có còi Qlight SJL-BZ

từ 1 đến 3 tầng , đèn led, sáng tĩnh , 90db, IP44

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp vuông Qlight SJLP

đèn led, từ 1-3 tầng, sáng tĩnh , ø95, IP44

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp Qlight SJLP-BZ

đèn led, từ 1-3 tầng, sáng tĩnh/nháy , 90db, ø95, IP44

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp lập phương Qlight SJDS

đèn led, từ 1-3 tầng,

sáng tĩnh/nháy ,

ø95, IP23

Đơn giá: 2.310.000 VNĐ

Đèn tháp vuông Qlight SJP

bóng tim,gương xoay,

từ 1-3 tầng,

120-140RPM , IP44

Đơn giá: 1.330.000 VNĐ

Đèn tháp có còi Qlight SJP-BZ

bóng tim,gương xoay,

từ 1-3 tầng, 90db,

120-140RPM , IP44

Đơn giá: Liên hệ