Đèn tháp Qlight MTG70 MTC70 MTR70

Đường kính: D70mm

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp Qlight MTG60 MTC60 MTR60

Đường kính ngoài: D60mm

Đơn giá: Liên hệ

Bòng đèn Autonics

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp Qlight MTG50 MTC50 MTR50

dạng module, dễ lắp đặt, thay đổi màu, thứ tự màu

Đơn giá: Liên hệ

Đèn theo dõi mức CO2 Qlight ST56MEL-CO₂

phát hiện mức CO2 và báo đèn phù hợp, 400~2000ppm

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp bóng LED Q-light ST45L

1 đến 5 tầng, 12V/24VDC, 110V/220VAC, Ø45mm

Đơn giá: 500.000 VNĐ

Đèn tháp có còi LED Q-LIGHT ST45L-BZ

Sáng tĩnh, đường kính Ø45mm, 1 đến 5 tầng, còi 90dB.

Đơn giá: 620.000 VNĐ

Đèn tháp ST45L-BZ-3-24-RAG

3 tầng, điện thế 24VDC, Đỏ vàng xanh, âm thanh: 90dB

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp Auer Modul-Compete 50

1-5 tầng, có còi, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp 3 tầng Auer CT5-Q01

đèn led , sáng tĩnh , Ø 50, 24DVC, IP 65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn 2 tháp Auer CT5-Q02

đèn led , sáng tĩnh , Ø 50, 24DVC, IP 65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp 4 tầng Auer CT5-Q05

đèn led , sáng tĩnh , Ø 50, 24DVC, IP 65

Đơn giá: Liên hệ

đèn tháp Auer Eco-Modul 40

đèn led, sáng tĩnh/ nháy, còi 80db, Ø 40 mm, IP 66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp 3 tầng có còi Auer CT5-Q31

Ø 50mm 24 V DC red/amber/green, black (RAL 9005)

Đơn giá: Liên hệ

Module IO-LINK đèn tháp Auer CT5MC5IO

Chức năng IO-Link được tích hợp trong đế tháp

Đơn giá: Liên hệ

Module IO-LINK đèn tháp Auer CT5KR1IO

Chức năng IO-LINK được tích hợp trong đế tháp

Đơn giá: Liên hệ

đèn tháp Auer ECOmodul60

đèn led, sáng tĩnh/ nháy, còi 90db, Ø 60 mm, 2500Hz, IP 66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp 3 tầng Auer ECO60-Q01

đèn led , sáng tĩnh , D60, 24 VAC, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp 2 tầng Auer ECO60-Q02

đèn led , sáng tĩnh , D60, 24 VAC, IP66

Đơn giá: Liên hệ

ĐÈN THÁP 4 TẦNG AUER ECO60-Q05

đèn led , sáng tĩnh , D60, 24 VAC, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp 3 tầng có còi Auer ECO60-Q31

đèn led , sáng tĩnh , D60, còi 100db, 24 VAC, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp 3 tầng có còi Auer ECO60-Q81

đèn led , sáng tĩnh , D60, còi 100db, 220 VAC, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp Auer ModulSignal50

D50, đèn led, sáng nháy, max 103db, Ip65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp Auer Modul-Perfect 70 PC7

đèn led, sáng nháy, còi max 105db, D70, IK08, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp 3 tầng Auer PC7-Q01

đèn led, sáng tĩnh,đỏ/vàng/xanh, ống nhôm 100 mm

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp 2 tầng Auer PC7-Q02

Đèn LED, sáng tĩnh, 24VAC/DC, IP65, Ø70, chân nhôm 100mm

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp 4 tầng Auer PC7-Q05

Bóng LED, sáng tĩnh, 24VAC/DC, IP65, chân nhôm 100 mm

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp 3 tầng Auer PC7-Q06

Bóng LED, sáng tĩnh, 24VAC/DC, IP65, chân nhôm 100 mm

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp 3 tầng Auer PC7-Q07

Bóng LED, sáng tĩnh, 24VAC/DC, IP65, chân nhôm 100 mm

Đơn giá: Liên hệ

Module IO-LINK đèn tháp Auer PC7BLVIO

dùng cho đèn tháp dòng PC7

Đơn giá: Liên hệ

Module IO-LINK đèn tháp Auer PC7MC5IO

dùng cho đèn tháp dòng PC7

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp 3 tầng 24VDC Auer C70-Q01

đèn led, sáng nháy, D70, 24VDC, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp 2 tầng 24VDC Auer C70-Q02

đèn led, sáng nháy, D70, 24VDC, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp 3 tầng 24VDC Auer C70-Q07

đèn led, sáng nháy, D70, 24VDC, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp 3 tầng có còi 24VDC Auer C70-Q41

đèn led, sáng nháy, D70, còi 100db, 24VDC, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp 3 tầng 24VDC Auer C70-Q601

đèn led, sáng nháy, D70, 24VDC, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp 2 tầng 24VDC Auer C70-Q602

đèn led, sáng nháy, D70, 24VDC, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp 3 tầng 24VDC Auer C70-Q607

đèn led, sáng nháy, D70, 24VDC, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp 3 tầng có còi 24VDC Auer C70-Q641

đèn led, sáng nháy, D70, còi 100db, 24VDC, IP65

Đơn giá: Liên hệ