Đồng hồ đo điện năng Acrel ACR10R-D16TE

đo: Dòng 1P、U、Công suất 1 pha (KW, kVAr, PF), RS485

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện mặt trời 2 chiều Acrel PZ72L-DE

Đo: U, I, kw, kwh, Nhiều giá, Alarms and SOE Logs

Đơn giá: Liên hệ