Đồng hồ đo điện năng 1 pha Acrel ACR10R-D16TE

đo dòng 0~120A, áp, công suất (KW, kVAr, PF), RS485

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện mặt trời 2 chiều Acrel PZ72L-DE

Đo: U, I, kw, kwh, Nhiều giá, Alarms and SOE Logs

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ điện năng Acrel DTSD1352-C

Đo điện năng chức năng không phát điện lên lưới

Đơn giá: Liên hệ