Bộ điều áp chân không Chelic ERV

Phạm vi chân không -98.6 ~ -1(kPa), ren nối 1/8, 1/4"

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều áp chân không Chelic ERVL

-1.3 ~ -97(kPa), ren nối Rc 1/4"․Rc 3/8"․Rc 1/2"

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều áp chân không điện tử Chelic CVAR

Ngõ vào 4~20mA/ DC 0~5V; DC 0~10V, Rc1/8 ~ Rc1/2

Đơn giá: Liên hệ

BỘ ĐIỀU ÁP CHÂN KHÔNG ĐIỆN TỬ CHELIC CMTB

- in: 40-20mA,

- out: 1-5VDC

Đơn giá: Liên hệ