Van điều áp mini Chelic NPR

Áp suất chỉnh 1~7 kgf/cm²,

IN: M5,

OUT: ống Ø4, Ø6

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều áp chính xác Chelic ERX

phạm vi chỉnh 0.1~8.2 kg/cm²,

ren: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2"

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều áp chính xác Chelic ERP

phạm vi chỉnh 0.05~6 kg/cm²,

ren: Rc1/8, Rc1/4, Rc 3/8"

Đơn giá: Liên hệ

Bộ chỉnh áp khí nén Chelic UR

Cỡ lọc: 5μm,

0.5 ~ 8.5kgf/cm²,

Ren Rc1/8, 1/4, 3/8, 1/2"

Đơn giá: Liên hệ

Bộ chỉnh áp Chelic NR

0.5 ~ 8.5kgf/cm²,

M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"

Đơn giá: Liên hệ

Bộ chỉnh áp khí nén Chelic AR series

Áp suất ngõ ra: 0.5 ~ 4kgf/cm²,

Ren Rc1/8, 1/4"

Áp suất Max. 9.5 kg/cm²

Đơn giá: Liên hệ

Bộ chỉnh áp khí nén Chelic CR series

0.5 ~ 8.5kgf/cm²,

1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4"

Đơn giá: Liên hệ

Bộ chỉnh áp khí nén Chelic BR series

0.5 ~ 8.5kgf/cm²,

Ren: 1/4, 3/8"

Đơn giá: Liên hệ