Van điều áp mini Chelic NPR

Áp suất chỉnh 1~7 kgf/cm², IN: M5, OUT: ống Ø4, Ø6

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều áp chính xác Chelic ERX

phạm vi chỉnh 0.1~8.2 kg/cm², ren: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2"

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều áp chính xác Chelic ERP

phạm vi chỉnh 0.05~6 kg/cm², ren: Rc1/8, Rc1/4, Rc 3/8"

Đơn giá: Liên hệ

Bộ chỉnh áp Chelic UR

5μm, 0.5 ~ 8.5kgf/cm², 1/8, 1/4, 3/8, 1/2"

Đơn giá: Liên hệ

Bộ chỉnh áp Chelic NR

0.5 ~ 8.5kgf/cm², M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"

Đơn giá: Liên hệ

Bộ chỉnh áp khí nén Chelic AR / BR / CR

0.5 ~ 8.5kgf/cm², 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4"

Đơn giá: Liên hệ