Cảm biến lưu lượng Digital Flow DGTT-015S

- Phạm vi đo: 400-5000l/h,

- Ngõ ra: xung NPN,

- ren ngoài PT3/4"

Đơn giá: 4.130.000 VNĐ

Bộ điều khiển lưu lượng Digital Flow DG-100

Đo lưu lượng tức thời và tổng,

ngõ vào: xung, 4~20mA

ngõ ra: relay, 4 ~ 20mA, O.C pulse.

Đơn giá: 9.000.000 VNĐ

Cảm biến lưu lượng Digital Flow DGT-003AI

0.5 đến 50l/h, 0.5%,

3-24VDC, PT1/4",

output: 7812 xung/lít

Đơn giá: 8.250.000 VNĐ

Cảm biến lưu lượng Digital Flow DGT-006AI

5 đến 150l/h, 0.5%,

3-24VDC, PT1/4",

output: 2840 xung/l

Đơn giá: 5.730.000 VNĐ

Cảm biến lưu lượng Digital Flow DGT-008AI

10 đến 300l/h, 0.5%, 3-24VDC, PT3/8", output: xung

Đơn giá: 6.170.000 VNĐ

Cảm biến lưu lượng Digital Flow DGT-010AI

20 đến 700l/h, 0.5%, 3-24VDC, PT3/8", output: 860xung/Lít

Đơn giá: 6.390.000 VNĐ

Cảm biến lưu lượng Digital Flow DGT-020AI

100 đến 2000l/h, 0.5%, 3-24VDC, PT3/4", output: xung

Đơn giá: 11.910.000 VNĐ

Cảm biến lưu lượng Digital Flow DGT-025AI

10 đến 6000l/h, 0.5%, 3-24VDC, PT1", output: 100xung/lít

Đơn giá: 13.230.000 VNĐ

Cảm biến lưu lượng Digital Flow DGT-003SI

0.5 đến 50l/h, 0.5%,

output: 7812 xung/lít

3-24VDC, PT1/4"

Đơn giá: 10.580.000 VNĐ

Cảm biến lưu lượng Digital Flow DGT-006SI

5 đến 150l/h, 0.5%, 3-24VDC, PT1/4", output: 2840 xung/l

Đơn giá: 9.700.000 VNĐ

Cảm biến lưu lượng Digital Flow DGT-008SI

10 đến 300l/h, 0.5%, 3-24VDC, PT3/8", output: 781 xung/Lít

Đơn giá: 10.140.000 VNĐ

Cảm biến lưu lượng Digital Flow DGT-020SI

100 đến 2000l/h, 0.5%, 3-24VDC, PT3/4", output: xung

Đơn giá: 16.760.000 VNĐ

Cảm biến lưu lượng Digital Flow DGT-025SI

10 đến 6000l/h, 0.5%, 3-24VDC, PT1", output: xung

Đơn giá: 23.370.000 VNĐ

Đồng hồ đếm lưu lượng Digiatal Flow FT-210

Đồng hồ đếm lưu lượng Digiatal Flow FT-210

Đơn giá: Liên hệ

cảm biến lưu lượng Digital Flow DGF-020A

150 đến 2000l/h, 0.5%, 3-24VDC, JIS20K 20A, output: xung

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến lưu lượng Digital Flow DGF-025A

300 đến 5000l/h, 0.5%, 3-24VDC, JIS20K 25A, output: xung

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến lưu lượng Digital Flow DGF-040A

700 đến 10.000l/h, 0.5%, 3-24VDC, JIS20K 40A, output: xung

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến lưu lượng Digital Flow DGF-050A

1.000 đến 25.000l/h, 0.5%, 3-24VDC, JIS20K 50A, output: xung

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến lưu lượng Digital Flow DGF-065A

1.500 đến 40.000l/h, 0.5%, 3-24VDC, JIS20K 65A, output: xung

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến lưu lượng Digital Flow DGF-080A

2.000 đến 65.000l/h, 0.5%, 3-24VDC, JIS20K 80A, output: xung

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến lưu lượng Digital Flow DGF-100A

3.000 đến 150.000l/h, 0.5%, 3-24VDC, JIS20K 100A, output: xung

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến lưu lượng Digital Flow DGF-150A

5.000 đến 250.000l/h, 0.5%, 3-24VDC, JIS20K 150A, output: xung

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến lưu lượng Digital Flow DGF-020S

150 đến 2000l/h, 0.5%, 3-24VDC, JIS20K 20A, output: xung

Đơn giá: Liên hệ

cảm biến lưu lượng Digital Flow DGF-025S

300 đến 5000l/h, 0.5%,

3-24VDC, JIS20K 25A,

output: xung NPN

Đơn giá: Liên hệ

cảm biến lưu lượng Digital Flow DGF-040S

700 đến 10.000l/h, 0.5%, 3-24VDC, JIS20K 40A, output: xung

Đơn giá: Liên hệ

cảm biến lưu lượng Digital Flow DGF-050S

1.000 đến 25.000l/h, 0.5%, 3-24VDC, JIS20K 50A, output: xung

Đơn giá: Liên hệ

cảm biến lưu lượng Digital Flow DGF-065S

1.500 đến 40.000l/h, 0.5%, 3-24VDC, JIS20K 65A, output: xung

Đơn giá: Liên hệ

cảm biến lưu lượng Digital Flow DGF-080S

2.000 đến 65.000l/h, 0.5%, 3-24VDC, JIS20K 80A, output: xung

Đơn giá: Liên hệ

cảm biến lưu lượng Digital Flow DGF-100S

3.000 đến 150.000l/h, 0.5%, 3-24VDC, JIS20K 100A, output: xung

Đơn giá: Liên hệ

cảm biến lưu lượng Digital Flow DGF-150S

5.000 đến 250.000l/h, 0.5%, 3-24VDC, JIS20K 150A, output: xung

Đơn giá: Liên hệ