Đồng hồ lưu lượng Flstronic F2S-E

đk: 1/2", 3/4", 1", 1-1/2", 2", lưu lượng: 3.8-760L/M

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng flstronic F1

DN 1/2 - 2"

3.8-760l/phút, 0.5%

pulse / 4-20mA

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic F2S-SC

đk: 1/2", 3/4", 1", 1-1/2", 2", lưu lượng: 3.8-760L/M

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic F2A-E

đk: 1/2", 3/4", 1", 1-1/2", 2", lưu lượng: 3.8-760L/M

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic F2S-F

đk: 1/2", 3/4", 1", 1-1/2", 2", lưu lượng: 3.8-760L/M

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic F2S-SE

đk: 1/2", 3/4", 1", 1-1/2", 2", lưu lượng: 3.8-760L/M

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến lưu lượng Flstronic F2S-S

đk: 1/2", 3/4", 1", 1-1/2", 2", lưu lượng: 3.8-760L/M

Đơn giá: Liên hệ