Công tắc đồng hồ Theben SIMPLEXA 601

24 chương trình ngày và tuần, 1 phút, out: 1 relay, 220V

Giá KM còn: 1.217.500VNĐ

- 24
Đơn giá: 1.602.000 VNĐ

Công tắc thời gian Theben SIMPLEXA 602

chương trình ngày và tuần, 24 bước, out: 2 relay, 220V

Giá KM còn: 1.416.600VNĐ

- 24
Đơn giá: 1.864.000 VNĐ

Công tắc đồng hồ Theben TR 610 top3

chương trình theo tuần, 56 bước, 1 min, 1 relay, 220V

Giá KM còn: 1.722.200VNĐ

- 24
Đơn giá: 2.266.000 VNĐ

Công tắc đồng hồ Theben TR 612 top3

chương trình theo tuần, 2 kênh, 56 bước, 1 min, 2 relay

Giá KM còn: 2.637.200VNĐ

- 24
Đơn giá: 3.470.000 VNĐ

công tắc đồng hồ Theben SELEKTA 170 top3

1 kênh, 56 chương trình theo tuần, 1min, 230VAC, IP20.

Giá KM còn: 2.879.600VNĐ

- 24
Đơn giá: 3.789.000 VNĐ

Công tắc đồng hồ Theben SELEKTA 171 top3 RC

pin 10 years, 2 kênh, 16A, 230V, 84 chương trình, 1min

Giá KM còn: Liên hệ

- 24
Đơn giá: Liên hệ

Công tắc đồng hồ Theben SELEKTA 172 top3

2 kênh, pin 10 năm, 16A, 230V, 84 chương trình, 1min

Giá KM còn: Liên hệ

- 24
Đơn giá: Liên hệ

Công tắc đồng hồ Theben SELEKTA 172 top3 RC

2 kênh, pin 10 năm, 84 chương trình, tuần và năm, 1min

Giá KM còn: Liên hệ

- 24
Đơn giá: Liên hệ