Biến tần 1 pha gắn mặt tủ Dirise ES11

1 pha 220V, Công suất 120, 200, 400, 750w, 4DI/1DO/1AO

Đơn giá: Liên hệ

Biến tần Dirise ES10A

Biến tần Dirise ES10A

Đơn giá: Liên hệ

Biến tần Dirise ES100

Biến tần Dirise ES100

Đơn giá: Liên hệ

Biến tần Dirise ES300

Biến tần Dirise ES300

Đơn giá: Liên hệ

BIẾN TẦN 1 PHA 120W DIRISE ES11-2S-0R1G

BIẾN TẦN 1 PHA 120W DIRISE ES11-2S-0R1G

Đơn giá: 1.240.000 VNĐ

BIẾN TẦN 1 PHA 200W DIRISE ES11-2S-0R2G

BIẾN TẦN 1 PHA 200W DIRISE ES11-2S-0R2G

Đơn giá: 1.270.000 VNĐ

BIẾN TẦN 1 PHA 400W DIRISE ES11-2S-0R4G

1 PHA 400W, 220VAC, RS485, 150%/min, 200Hz, 4DI/1DO

Đơn giá: 1.340.000 VNĐ

Biến tần 1 pha 750w Dirise ES11-2S-0R7G

0.75kW(1HP), 1P, 220VAC, out: 3P 220V, 4.8A, 200Hz, RS485

Đơn giá: 1.410.000 VNĐ