Đồng hồ đo dòng 4-20mA Autonics M4NS-NA

Đồng hồ đo dòng 4-20mA Autonics M4NS-NA

Giá KM còn: 657.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 982.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng 4-20mA Autonics M4YS-NA

Ngõ vào 4-20mA, cài đặt tỷ lệ, W72xH36

Giá KM còn: 867.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.294.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng 4-20mA Autonics M4Y-DI-X

Hiển thị dòng điện DC, Ngõ vào: 4-20mA, 72x36

Giá KM còn: 824.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.230.000 VNĐ

đồng hồ đo tốc độ quay Autonics M4Y-TR-2

đo tốc độ quay rpm, ngõ vào: 0-10VAC, 72x36, 100-240V

Giá KM còn: 767.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.144.800 VNĐ

Đồng hồ đo dòng 4-20mA Autonics M4W-DI-XX

Đồng hồ tỉ lệ, input: 4-20mA, hiển thị tùy chọn, 96x48

Giá KM còn: 1.047.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.563.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng 4-20mA Autonics M5W-DI-XX

Đồng hồ đo dòng 4-20mA Autonics M5W-DI-XX

Giá KM còn: 999.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.492.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng 4-20mA Autonics M4M1P-DI-XX

Đồng hồ đo dòng 4-20mA Autonics M4M1P-DI-XX

Giá KM còn: 1.974.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.947.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng 4-20mA Autonics M4M2P-DI-XX

Đồng hồ đo dòng 4-20mA Autonics M4M2P-DI-XX

Giá KM còn: 1.974.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.947.000 VNĐ

Đồng hồ đo tỷ lệ Autonics M4N-DI-0X

Đồng hồ đo tỷ lệ Autonics M4N-DI-0X

Giá KM còn: 568.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 848.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng 4-20mA Autonics M4N-DI-1X

Đồng hồ đo dòng 4-20mA Autonics M4N-DI-1X

Giá KM còn: 568.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 848.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng 4-20mA Autonics M4W-DI-SMPS

Đồng hồ đo dòng 4-20mA Autonics M4W-DI-SMPS

Giá KM còn: 1.166.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.741.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng 4-20mA M4W1P-DI-XX

Đồng hồ đo dòng 4-20mA M4W1P-DI-XX

Giá KM còn: 2.649.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.954.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng 4-20mA Autonics M4W2P-DI-XX

Đồng hồ đo dòng 4-20mA Autonics M4W2P-DI-XX

Giá KM còn: 3.697.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.518.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng 4-20mA Autonics M4Y-DI-XX

Hiển thị TÙY CHỌN, kích thước 72x36

Giá KM còn: 789.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.179.000 VNĐ