Động cơ bước Autonics A4K-M245

2 pha, 42x42, 4.2kgf.m, 1.4A/pha, trục 1 đầu. D8

Đơn giá: Liên hệ