động cơ bước 5 pha Autonics A10K-S545-G5

5 pha, 2.8A/pha, 10kgf.cm,

trục đơn, i=1/5,

42x42mm

Giá KM còn: 2.949.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.402.000 VNĐ

Động cơ bước có hộp số Autonics A15K-S545-G7.2

5 pha, 0.75A/Pha, 15kgf.cm, trục D5, i=1/7.2, 42x42x47mm

Giá KM còn: 2.949.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.402.000 VNĐ

Động cơ bước có hộp số Autonics A15K-S545-G10

5 pha, 0.75A/Pha, 15kgf.cm,

trục D5, i=1/10,

42x42x47mm

Giá KM còn: 2.949.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.402.000 VNĐ

Động cơ bước có hộp số Autonics A15K-S545W-G10

5 pha, 0.75A/Pha, 15kgf.cm,

trục kép D5, i=1/10,

42x42x47mm

Giá KM còn: 3.037.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.534.000 VNĐ

Động cơ bước Autonics A50K-M566-G10

5 pha, 1.4A/Pha,

50kgf.cm, trục đơn

D8, i=1/10, 60x60x60mm

Giá KM còn: 4.554.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.797.000 VNĐ

Động Cơ Bước Có Hộp Số Autonics A50K-M566W-G10

5 pha, 1.4A/Pha,

50kgf.cm, trục đơn D8,

i=1/10, 60x60x60mm

Giá KM còn: 4.646.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.935.000 VNĐ

Động Cơ Bước Autonics A200K-M599-G10

5 pha, 1.4A/Pha, 200kgf.cm,

trục đơn D14, i=1/10,

85x85x98mm

Giá KM còn: 6.965.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.396.000 VNĐ

Động cơ bước Autoncs A200K-G599-G10

5 pha, 2.8A/Pha, 200kgf.cm,

trục đơn D14, i=1/10,

85x85x98mm

Giá KM còn: 6.965.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.396.000 VNĐ

Động Cơ Bước Autonics A200K-M599W-G10

5 pha, 1.4A/Pha, 200kgf.cm,

trục kép D14, i=1/10,

85x85x98mm

Giá KM còn: 7.100.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.597.000 VNĐ

Động Cơ Bước Autonics A200K-G599W-G10

5 pha, 2.8A/Pha, 200kgf.cm,

trục kép D14, i=1/10,

85x85x98mm

Giá KM còn: 7.100.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.597.000 VNĐ