động cơ bước Autonics A10K-S545-G5

5 pha, 2.8A/pha, 10kgf.cm, trục đơn, i=1/5, 42x42mm

Giá KM còn: 3.508.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.236.000 VNĐ

Động cơ bước có hộp số Autonics A15K-S545-G7.2

5 pha, 0.75A/Pha, 15kgf.cm, trục D5, i=1/7.2, 42x42x47mm

Giá KM còn: 3.508.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.236.000 VNĐ

Động cơ bước có hộp số Autonics A15K-S545-G10

5 pha, 0.75A/Pha, 15kgf.cm, trục D5, i=1/10, 42x42x47mm

Giá KM còn: 3.508.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.236.000 VNĐ

Động cơ bước có hộp số Autonics A15K-S545W-G10

5 pha, 0.75A/Pha, 15kgf.cm, trục kép D5, i=1/10, 42x42x47mm

Giá KM còn: 3.607.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.384.800 VNĐ

Động cơ bước Autonics A50K-M566-G10

5 pha, 1.4A/Pha, 50kgf.cm, trục đơn D8, i=1/10, 60x60x60mm

Giá KM còn: 4.659.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.954.000 VNĐ

Động Cơ Bước Có Hộp Số Autonics A50K-M566W-G10

5 pha, 1.4A/Pha, 50kgf.cm, trục đơn D8, i=1/10, 60x60x60mm

Giá KM còn: 4.758.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 7.102.000 VNĐ

Động Cơ Bước Autonics A200K-M599-G10

5 pha, 1.4A/Pha, 200kgf.cm, trục đơn D14, i=1/10, 85x85x98mm

Giá KM còn: 7.144.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.664.000 VNĐ

Động cơ bước Autoncs A200K-G599-G10

5 pha, 2.8A/Pha, 200kgf.cm, trục đơn D14, i=1/10, 85x85x98mm

Giá KM còn: 7.144.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.664.000 VNĐ

Động Cơ Bước Autonics A200K-M599W-G10

5 pha, 1.4A/Pha, 200kgf.cm, trục kép D14, i=1/10, 85x85x98mm

Giá KM còn: 7.301.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.897.000 VNĐ

Động Cơ Bước Autonics A200K-G599W-G10

5 pha, 2.8A/Pha, 200kgf.cm, trục kép D14, i=1/10, 85x85x98mm

Giá KM còn: 730.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.089.700 VNĐ