bộ điều khiển motor bước Autonics MD5-HD14

Điều khiển 5 dòng lưỡng cực, 1.4A/Pha, 250 division, 105x76x39

Đơn giá: 6.742.000 VNĐ

động cơ bước Autonics A10K-S545-G5

5 pha, 2.8A/pha, 10kgf.cm, trục đơn, i=1/5, 42x42mm

Đơn giá: 5.236.000 VNĐ

Động cơ bước 5 pha Autonics A16K-M569

5 pha, 1.4/pha, 16.6 kgf.cm, trục lổ D8, 60x60x89mm

Đơn giá: 3.583.000 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics 02K-S523

5 pha, 0.75A/Pha, 0.18kgf.cm, trục đơn, 24x24x30.5mm

Đơn giá: 3.371.000 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics 02K-S523W

5 pha, 0.75A/Pha, 0.18kgf.cm, trục kếp, 24x24x30.5mm

Đơn giá: 3.519.000 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics A1K-S543

5 pha, 0.75A/pha, 1.3kgf.cm, trục đơn, 42x42x33mm

Đơn giá: 2.416.800 VNĐ

động cơ bước có thắng Autonics A1K-S543-B

5 pha, 0.75A/pha, 1.3kgf.cm, trục đơn, 42x42x33mm

Đơn giá: 3.640.000 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics A1K-M543

5 pha, 0.75A/pha, 1.3kgf.cm, trục kép, 42x42x33mm

Đơn giá: 2.416.800 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics A1K-M543W

5 pha, 0.75A/pha, 1.3kgf.cm, trục kép, 42x42x33mm

Đơn giá: 2.502.000 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics A2K-S544

5 pha, 0.75A/pha, 1.8kgf.cm, trục đơn Ø5, 42x42x39mm

Đơn giá: 2.586.000 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics A2K-M544

5 pha, 1.4A/pha, 1.8kgf.cm, trục đơn Ø5, 42x42x39mm

Đơn giá: 2.586.000 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics A2K-M544W

5 pha, 1.4A/pha, 1.8kgf.cm, trục đơn Ø5, 42x42x39mm

Đơn giá: 2.671.000 VNĐ

Động cơ bước Autonics A3K-S545

5 pha, 0.75A/pha, 2.4kgf.cm, trục đơn Ø5, 42x42x47mm

Đơn giá: 2.586.400 VNĐ

Động cơ bước Autonics A3K-S545W

5 pha, 0.75A/pha, 2.4kgf.cm, trục kép Ø5, 42x42x47mm

Đơn giá: 2.671.000 VNĐ

động cơ bước Autonics A3K-S545-S

5 pha, 0.75A/pha, 2.4kgf.cm, trục đơn Ø5, 42x42x47mm

Đơn giá: 2.989.000 VNĐ

Động cơ bước Autonics A3K-S545W-S

5 pha, 0.75A/pha, 2.4kgf.cm, trục kép Ø5, 42x42x47mm

Đơn giá: 3.074.000 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics A3K-M545

5 pha, 1.4A/pha, 2.4kgf.cm, trục đơn Ø5, 42x42x47mm

Đơn giá: 2.586.000 VNĐ

Động cơ bước Autonics A4K-M245

2 pha, 42x42, 4.2kgf.m, 1.4A/pha, trục 1 đầu. D8

Đơn giá: Liên hệ

motor bước 5 pha Autonics A3K-M545W

5 pha, 1.4A/pha, 2.4kgf.cm, trục kép Ø5, 42x42x47mm

Đơn giá: 2.671.000 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics A4K-S564

5 pha, 0.75A/pha, 4.2kgf.m, trục đơn D8, 60x60x48.5mm

Đơn giá: 2.586.400 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics A4K-S564W

5 pha, 0.75A/pha, 4.2kgf.m, trục kép D8, 60x60x48.5mm

Đơn giá: 2.628.800 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics A4K-S564-S

5 pha, 0.75A/pha, 4.2kgf.m, trục đơn D8, 60x60x48.5mm

Đơn giá: 2.989.200 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics A4K-S564W-S

5 pha, 0.75A/pha, 4.2kgf.m, trục kép D8, 60x60x48.5mm

Đơn giá: 3.031.000 VNĐ

Motor Bước 5 Pha Autonics A4K-M564

5 pha, 1.4A/pha, 4.2kgf.m, trục D8, 60x60x48.5mm

Đơn giá: 2.586.400 VNĐ

Motor Bước 5 Pha Autonics A4K-M564W

5 pha, 1.4A/pha, 4.2kgf.m, trục kép D8, 60x60x48.5mm

Đơn giá: 2.628.800 VNĐ

Motor Bước 5 Pha Autonics A4K-M564-S

5 pha, 1.4A/pha, 4.2kgf.m, trục D8,60x60x48.5mm

Đơn giá: 2.989.200 VNĐ

Motor Bước 5 Pha Autonics A4K-M564W-S

5 pha, 1.4A/pha, 4.2kgf.m, trục D8 kép, 60x60x48.5mm

Đơn giá: 3.031.600 VNĐ

Motor Bước 5 Pha Autonics A8K-S566

5 pha, 0.75A/pha, 8.3kgf.cm, trục đơn Ø8, 60x60x60mm

Đơn giá: 2.713.600 VNĐ

Motor Bước 5 Pha Autonics A8K-S566W

5 pha, 0.75A/pha, 8.3kgf.cm, trục kép Ø8, 60x60x60mm

Đơn giá: 2.756.000 VNĐ

Motor Bước 5 Pha Autonics A8K-S566-S

5 pha, 0.75A/pha, 8.3kgf.cm, trục đơn Ø8, 60x60x60mm

Đơn giá: 3.116.400 VNĐ

Motor Bước 5 Pha Autonics A8K-S566W-S

5 pha, 0.75A/pha, 8.3kgf.cm, trục kép Ø8, 60x60x60mm

Đơn giá: 3.158.800 VNĐ

Motor bước Autonics A8K-M566

5 pha, 1.4A/pha, 8.3kgf.cm, trục lổ D8, 60x60x60mm

Đơn giá: 2.714.000 VNĐ

Motor bước Autonics A8K-M566W

5 pha, 1.4A/pha, 8.3kgf.cm, trục kép Ø8, 60x60x60mm

Đơn giá: 2.756.000 VNĐ

Motor bước Autonics A8K-M566-S

5 pha, 1.4A/pha, 8.3kgf.cm, trục lổ D8, 60x60x60mm

Đơn giá: 3.116.000 VNĐ

Motor bước Autonics A8K-M566W-S

5 pha, 1.4A/pha, 8.3kgf.cm, trục kép Ø8, 60x60x60mm

Đơn giá: 3.158.800 VNĐ

Động cơ bước 5 pha Autonics A16K-M569W

5 pha, 1.4/pha, 16.6 kgf.cm, trục D8, 60x60x89mm

Đơn giá: 3.625.000 VNĐ

Động cơ bước 5 pha Autonics A16K-M569-S

5 pha, 1.4A/pha, 16.6 kgf.cm, trục D8, 60x60x89mm

Đơn giá: 3.985.600 VNĐ

Động cơ bước 5 pha Autonics A16K-M569W-S

5 pha, 1.4/pha, 16.6 kgf.cm, trục kép D8, 60x60x89mm

Đơn giá: 4.028.000 VNĐ

Motor Bước 5 Pha Autonics A16K-G569

5 pha, 2.8A/pha, 16.6 kgf.cm, trục đơn D8, 60x60x89mm

Đơn giá: 3.582.800 VNĐ

Động Cơ Bước Autonics A16K-G569W

5 pha, 2.8A/pha, 16.6 kgf.cm, trục kép D8, 60x60x89mm

Đơn giá: 3.625.200 VNĐ