Đồng hồ đa năng MP6-4

Đồng hồ đa năng MP6-4

Đơn giá: Liên hệ

ĐỒNG HỒ ĐO TẦN SỐ AUTONICS LR5N-B

tối đa 10.000RPM, đo xung/tốc độ, pin 3VDC, 48x24, IP66.

Đơn giá: 742.000 VNĐ

Đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5S-4N

Hiển thị tốc độ, in: NPN/PNP, 48x48, 240VAC, 24-48VDC.

Đơn giá: 1.950.000 VNĐ

Đồng hồ đo xung/tốc độ Autonics MP5Y

Đồng hồ đo xung/tốc độ Autonics MP5Y

Đơn giá: Liên hệ

đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5Y-4N

Hiển thị xung/tốc độ, chỉ hiển thị, 100-240VAC, 72x36

Đơn giá: 1.950.000 VNĐ

đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5Y-41

Hiển thị tốc độ/xung, out: 5 NPN, 72x36, 240VAC/24-48VDC

Đơn giá: 3.100.000 VNĐ

Đồng hồ đo xung/tốc độ Autonics MP5S

Đồng hồ đo xung/tốc độ Autonics MP5S

Đơn giá: Liên hệ

đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5Y-42

Hiển thị tốc độ/xung, out: 5 PNP 72x36, 240VAC/24-48VDC

Đơn giá: 3.100.000 VNĐ

đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5Y-43

Hiển thị tốc độ/xung, Chỉ hiện thị +DCB động, 72x36, 240VAC/24-48VDC

Đơn giá: 3.100.000 VNĐ

đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5Y-44

Hiển thị tốc độ/xung, chỉ hiển thị + 4-20mA, 72x36, 240VAC/24-48VDC

Đơn giá: 3.100.000 VNĐ

Đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5Y-45

Hiển thị tốc độ/xung,chỉ hiển thị + RS485, 72x36, 240VAC/24-48VDC

Đơn giá: 3.100.000 VNĐ

Đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5W-4N

Hiển thị xung/tốc độ, chỉ hiển thị, 100-240VAC, 96x48,

Đơn giá: 1.812.000 VNĐ

Đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5W-4A

Hiển thị xung/tốc độ, out 5 relay, 100-240VAC, 96x48

Đơn giá: 3.166.000 VNĐ

Đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5W-41

Hiển thị xung/tốc độ, out 3 relay, 100-240VAC, 96x48

Đơn giá: 2.685.000 VNĐ

Đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5W-42

Đồng hồ đo xung/tốc độ, 5 NPN + BCD động, 100-240VAC, 96x48

Đơn giá: 3.166.000 VNĐ

Đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5W-44

Hiển thị xung/tốc độ, 5 NPN + PV: 4-20mA, 100-240VAC, 96x48

Đơn giá: 3.166.000 VNĐ

Đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5W-45

Hiển thị xung/tốc độ, 5 PNP, PV: 4-20mA, 100-240VAC, 96x48

Đơn giá: 3.166.000 VNĐ

Đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5W-48

Hiển thị xung/tốc độ, 5 NPN, RS485, 100-240VAC, 96x48

Đơn giá: 3.166.000 VNĐ

Đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5W-49

hiển thị xung/tốc độ, 5 PNP, RS485, 100-240VAC, 96x48

Đơn giá: 3.166.000 VNĐ

Đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5W-21

Hiển thị xung/tốc độ, (N)24-48VDC/240VAC, 3 Relay, 96x48

Đơn giá: 2.880.000 VNĐ

Đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5M-4N

Hiển thị xung/tốc độ, AC100-240V, chỉ hiển thị, 72x72

Đơn giá: 2.401.000 VNĐ

Đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5M-41

Hiển thị xung/tốc độ, relay + NPN, 100-240VAC, 72x72

Đơn giá: 2.904.000 VNĐ

Đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5M-42

Hiển thị xung/tốc độ, 2 relay + NPN, 100-240VAC, 72x72

Đơn giá: 3.864.000 VNĐ

Đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5M-2N

Hiển thị xung/tốc độ, (N)24-48VDC/24VAC, chỉ hiển thị, 72x72

Đơn giá: 2.401.000 VNĐ

Đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5M-21

Hiển thị xung/tốc độ, relay + NPN, 24-48VDC/24VAC, 72x72

Đơn giá: 3.110.000 VNĐ

ĐỒNG HỒ ĐO TỐC ĐỘ AUTONICS MP5M-22

Hiển thị xung/tốc độ, 2 relay + NPN, 24-48VDC/24VAC, 72x72

Đơn giá: 4.150.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng 4-20mA Autonics M4NS-NA

Đồng hồ đo dòng 4-20mA Autonics M4NS-NA

Đơn giá: 982.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng 4-20mA Autonics M4YS-NA

Ngõ vào 4-20mA, cài đặt tỷ lệ, W72xH36

Đơn giá: 1.294.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện áp Autonics MT4Y

Đo dòng & điện thế xoay chiều AC & một chiều DC

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo đa năng Autonics M4V

4 số,0-2VDC, 1-5VDC, 0-10VDC, 0-1mA, 4-20mA,12-24VDC

Đơn giá: 1.375.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện áp DC Autonics MT4Y-DV-4N

Đo max 500VDC, Chỉ Hiển thị, 100-240V, 72x36

Đơn giá: 1.222.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện áp DC Autonics MT4Y-DV-40

Đo max 500VDC, out: relay, 4-20mA, 100-240V, 72x36

Đơn giá: 2.358.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện áp DC Autonics MT4Y-DV-41

Đo điện thế max 500VDC, out 3 relay, 100-240V, 72x36

Đơn giá: 2.289.600 VNĐ

Đồng hồ đo điện áp DC Autonics MT4Y-DV-42

Đo max 500VDC, out: NPN + BCD, 100-240V, 72x36

Đơn giá: 2.289.600 VNĐ

Đồng hồ đo điện áp DC Autonics MT4Y-DV-43

Đo max 500VDC, out: PNP + BCD, 100-240V, 72x36

Đơn giá: 2.289.600 VNĐ

Đồng hồ đo điện áp DC Autonics MT4Y-DV-44

Đo max 500VDC, out: NPN + 4-20mA, 100-240V, 72x36

Đơn giá: 2.289.600 VNĐ

Đồng hồ đo điện áp DC Autonics MT4Y-DV-45

Đo max 500VDC, out: PNP + 4-20mA, 100-240V, 72x36

Đơn giá: 2.289.600 VNĐ

Đồng hồ đo điện áp DC Autonics MT4Y-DV-46

Đo max 500VDC, out: NPN + cổng nối tiếp, 100-240V, 72x36

Đơn giá: 2.358.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng DC Autonics MT4Y-DA-4N

dòng DC, max 5A, 4-20mA, Chỉ Hiển thị, 72x36, 100-240VAC

Đơn giá: 1.222.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng DC Autonics MT4Y-DA-40

dòng DC, max 5A, 4-20mA, relay, 72x36, 100-240VAC

Đơn giá: 2.358.000 VNĐ