Đồng hồ đa năng Entes EMM-04

Đo & bảo vệ: U, I, Cos, f, I trung tính, thứ tự pha,

Giá KM còn: 1.125.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.250.000 VNĐ

Đồng hồ đa năng 3 pha Entes EPM

Đồng hồ đa năng 3 pha Entes EPM

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04-96

Đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04-96

Giá KM còn: 1.530.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.700.000 VNĐ

đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04-DIN

đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04-DIN

Giá KM còn: 1.800.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.000.000 VNĐ

đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04C-DIN

đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04C-DIN

Giá KM còn: 2.277.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.530.000 VNĐ

đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04CS-96

đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04CS-96

Giá KM còn: 1.717.200VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.908.000 VNĐ

đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04C-96

điện 3 pha đa năng, V, I, I trung tính, max, min, alarm, O/U tần số, O/U dòng, bảo vệ ngược pha, 2 relay, 96x96, 220VAC

Giá KM còn: 2.475.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.750.000 VNĐ

Đồng hồ Amper Entes EPM-34-96

Đồng hồ Amper Entes EPM-34-96

Giá KM còn: 3.132.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.480.000 VNĐ