Đồng hồ đa năng Entes EMM-04

- Đo & bảo vệ

- U, I, Cos, f,

- I trung tính, thứ tự pha,

Đơn giá: 1.250.000 VNĐ

Đồng hồ đa năng 3 pha Entes EPM

Điện thế, Dòng điện, COSΦ,

I trung tính, Demand,

Bảo vệ

 

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04-96

điện thế, dòng điện,

dòng trung tính,

tần số, demand max/min

Đơn giá: 1.700.000 VNĐ

đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04-DIN

điện thế, dòng điện,

dòng trung tính,

tần số, demand max/min

Đơn giá: 2.000.000 VNĐ

đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04C-DIN

điện thế, dòng điện, dòng trung tính, tần số, demand max/min

Đơn giá: 2.530.000 VNĐ

đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04CS-96

điện thế, dòng điện, dòng trung tính, tần số, demand max/min

Đơn giá: 1.908.000 VNĐ

đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04C-96

V, I, I trung tính, alarm, O/U tần số, dòng, ngược pha

Đơn giá: 2.750.000 VNĐ

Đồng hồ Amper Entes EPM-34-96

đo dòng điện 3 pha, Kích thước đồng hồ: 96x96mm.

Đơn giá: 3.480.000 VNĐ