Đồng hồ đa năng Entes EMM-04

Đo & bảo vệ: U, I, Cos, f, I trung tính, thứ tự pha,

Đơn giá: 1.250.000 VNĐ

Đồng hồ đa năng 3 pha Entes EPM

Đồng hồ đa năng 3 pha Entes EPM

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04-96

Đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04-96

Đơn giá: 1.700.000 VNĐ

đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04-DIN

đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04-DIN

Đơn giá: 2.000.000 VNĐ

đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04C-DIN

đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04C-DIN

Đơn giá: 2.530.000 VNĐ

đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04CS-96

đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04CS-96

Đơn giá: 1.908.000 VNĐ

đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04C-96

điện 3 pha đa năng, V, I, I trung tính, max, min, alarm, O/U tần số, O/U dòng, bảo vệ ngược pha, 2 relay, 96x96, 220VAC

Đơn giá: 2.750.000 VNĐ

Đồng hồ Amper Entes EPM-34-96

Đồng hồ Amper Entes EPM-34-96

Đơn giá: 3.480.000 VNĐ