Đồng hồ đo công suất Autonics M4Y-W-1

Hiển thị 0-199.9w, ngõ vào: 0-10VDC, 72x36, 100-240V

Giá KM còn: 687.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.026.000 VNĐ

Đồng hồ đo công suất Autonics M4W-W-1

Đồng hồ đo Watt,

Dãi đo: 0 - 199.9W, AC

Kích thước: 96x48

Giá KM còn: 850.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.269.000 VNĐ

Đồng hồ đo công suất Autonics M4W-W-2

Đồng hồ đo Watt,

0 - AC1.999KW,

96x48

Giá KM còn: 850.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.269.000 VNĐ

Đồng hồ đo công suất Autonics M4W-W-3

Dãi đo: 0 - AC19.99KW

ngõ vào đo: 0-10VDC

Kích thước: 96x48

Giá KM còn: 850.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.269.000 VNĐ

Đồng hồ đo công suất Autonics M4W-W-4

Dãi đo: 0 - 199,9kW.

ngõ vào đo: 0-10VDC

Kích thước: 96x48

Giá KM còn: 850.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.269.000 VNĐ

Đồng hồ đo công suất Autonics M4W-W-5

Dãi đo: 0 - AC1999KW

ngõ vào đo: 0-10VDC

Kích thước: 96x48

Giá KM còn: 850.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.269.000 VNĐ

Đồng hồ đo công suất Autonics M4W1P-W-3

Đồng hồ đo Watt, AC19.99KW, 96x48

Giá KM còn: 2.649.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.954.000 VNĐ

Đồng hồ đo công suất Autonics M4W1P-W-4

Đồng hồ đo Watt, AC199.9KW, 96x48

Giá KM còn: 2.649.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.954.000 VNĐ

Đồng hồ đo công suất Autonics M4W2P-W-4

Đồng hồ đo Watt, AC199.9KW, 96x48

Giá KM còn: 3.697.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.518.000 VNĐ

Đồng hồ đo công suất Autonics M4W1P-W-5

Đồng hồ đo Watt, AC1999KW, 96x48

Giá KM còn: 2.649.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.954.000 VNĐ

Đồng hồ đo công suất Autonics M4W2P-W-2

Đồng hồ đo Watt, AC1.999KW, 96x48

Giá KM còn: 3.697.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.518.000 VNĐ

Đồng hồ đo công suất Autonics M4W2P-W-1

Đồng hồ đo Watt, AC199.9W, 96x48

Giá KM còn: 3.697.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.518.000 VNĐ

Đồng hồ đo công suất Autonics M4Y-W-4

Đồng hồ đo công suất Autonics M4Y-W-4

Giá KM còn: 687.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.026.000 VNĐ

Đồng hồ đo công suất Autonics M4Y-W-2

Đồng hồ đo công suất Autonics M4Y-W-2

Giá KM còn: 687.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.026.000 VNĐ

Đồng hồ đo công suất Autonics M4Y-W-3

Đồng hồ đo công suất Autonics M4Y-W-3

Giá KM còn: 687.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.026.000 VNĐ

Đồng hồ công suất Autonics M4Y-W-XX

Đồng hồ công suất Autonics M4Y-W-XX

Giá KM còn: 687.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.026.000 VNĐ

Đồng hồ đo công suất Autonics M5W-W-1

dãi đo: 0 - 199.99W, Kích thước: 96x48mm

Giá KM còn: 1.187.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.772.000 VNĐ

Đồng hồ đo công suất Autonics M5W-W-2

dãi đo: 0 - 1.9999KW, Kích thước: 96x48mm

Giá KM còn: 1.187.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.772.000 VNĐ

Đồng hồ đo công suất Autonics M5W-W-3

dãi đo: 0 - 19.999KW, Kích thước: 96x48mm

Giá KM còn: 1.187.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.772.000 VNĐ

Đồng hồ đo công suất Autonics M5W-W-4

dãi đo: 0 - 199.99KW, Kích thước: 96x48mm

Giá KM còn: 1.187.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.772.000 VNĐ

Đồng hồ đo công suất Autonics M5W-W-5

dãi đo: 0 - 1999.9KW, Kích thước: 96x48mm

Giá KM còn: 1.187.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.772.000 VNĐ

Đồng hồ đo công suất Autonics M5W-W-XX

Đồng hồ đo công suất Autonics M5W-W-XX

Giá KM còn: 1.187.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.772.000 VNĐ

Đồng hồ đo công suất Autonics M4W2P-W-XX

Đồng hồ đo công suất Autonics M4W2P-W-XX

Giá KM còn: 3.697.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.518.000 VNĐ