Đồng hồ đa năng Entes EMM-04

- Đo & bảo vệ

- U, I, Cos, f,

- I trung tính, thứ tự pha,

Đơn giá: 1.250.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế 3 pha Acrel PZ96-AV3

LED, RS485, 4-20mA, 4DI/2DO, alarm sụt áp/quá áp

Đơn giá: Liên hệ

ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN THẾ 3 PHA ACREL PZ96L-AV3

LCD, RS485, 4-20mA, 4DI/2DO, alarm sụt áp/quá áp

Đơn giá: Liên hệ

Vôn kế 3 Pha Acrel AMC48-AV3

hiển thị LED, chính xác 0.5%, 48x48

Đơn giá: 827.000 VNĐ

Đồng Hồ Đo Áp 1 Pha Acrel AMC72-AV

LED, đo 100, 220, 380VAC, 0.5%, 72x72, 220V.

Đơn giá: 661.000 VNĐ

Đồng Hồ Đo Áp 3 Pha Acrel AMC48L-AV3

hiển thị LCD, chính xác 0.5%, 48x48

Đơn giá: Liên hệ

Đồng Hồ Đo Áp 1 Pha Acrel AMC72L-AV

hiển thị LCD, chính xác 0.5%, 72x72mm

Đơn giá: Liên hệ

Vôn kế 3 pha Acrel PZ80-AV3/KC

LED, RS485, 4-20mA, 4DI/2DO, 84x84

Đơn giá: Liên hệ

Vôn kế 3 pha Acrel PZ80-AV3/C

Hiển thị LED, RS485, 4DI/2DO, 84x84mm

Đơn giá: Liên hệ

Vôn kế 3 pha Acrel AMC96L-AV3

Hiển thị LCD, 4DI/2DO, 96x96mm

Đơn giá: Liên hệ

Vôn kế 3 pha Acrel AMC72L-AV3

Hiển thị LCD, 4DI/2DO, 4-20mA, alarm, RS485, 72x72mm

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo dòng DC Acrel PZ72-DI

Dòng DC 0~9999ADC, out: 4-20mA/0-20mA/0-5V/0-10V, 72x72

Đơn giá: Liên hệ

Vôn kế 1 Pha Acrel AMC48-AV

hiển thị LED, chính xác 0.5%, 48x48

Đơn giá: 578.000 VNĐ

Vôn kế 1 Pha Acrel AMC48L-AV

hiển thị LCD, chính xác 0.5%, 48x48mm

Đơn giá: 992.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng AC Acrel PZ48-AI

1 pha 220V, LED, 1/5A, RS485, 4-20mA, 85-265VAC/DC

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo dòng AC Acrel PZ48L-AI

1 pha, Hiển thị LCD, Ngõ vào 1A/5A, RS485/4-20mA

Đơn giá: Liên hệ

Đồng Hồ Đo Dòng Điên 1 Pha Acrel AMC48-AI

1 pha, Hiển thị LED, Ngõ vào 1A/5A, Class 0.5, 48X48

Đơn giá: Liên hệ

Đồng Hồ Đo Dòng Điện 1 Pha Acrel AMC48L-AI

1 pha, Hiển thị LCD, Ngõ vào 1A/5A, Class 0.5, 48X48

Đơn giá: 992.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng AC Acrel PZ72-AI

Hiển thị: LCD, 1A/5A, RS485/4-20mA, 72x72, 85-265VAC/DC

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo dòng 1 pha AC Acrel PZ72L-AI

1 pha 220V, LCD, 1/5A, RS485, 4-20mA, 72x72mm

Đơn giá: Liên hệ

Đồng Hồ Đo Dòng 1 Pha Acrel AMC72-AI

1 pha 220V, LCD, 1/5A, RS485, 4-20mA, 72x72mm

Đơn giá: Liên hệ

Đồng Hồ Đo Dòng Điện 1 Pha Acrel AMC72L-AI

1 pha 220V, LCD, 1/5A, RS485, 4-20mA, 72x72mm

Đơn giá: Liên hệ

Đồng Hồ Đo Dòng Điện 1 Pha Acrel AMC96-AI

1 pha, Hiển thị LED, Ngõ vào 1A/5A, Class 0.5, 96x96

Đơn giá: Liên hệ

Đồng Hồ Đo Dòng Điện Acrel AMC48L-AI3

Dòng 3 pha, LCD, 1A/5A, 48x48mm, Class 0.5

Đơn giá: Liên hệ

amper kế 1 Pha Acrel AMC96L-AI

1 pha 220V, LCD, 1/5A, Cấp chính xác: 0.5, 96x96mm

Đơn giá: Liên hệ

Đồng Hồ Đo Dòng Diện 3 Pha Acrel AMC48-AI3

3 pha, Hiển thị LED, Ngõ vào 1A/5A, Class 0.5, 48x48

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo dòng AC Acrel PZ48L-AI3

Hiển thị: LCD, 1A/5A, RS485 hoặc 4-20mA, 85-265VAC/DC

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo dòng 3 pha Acrel PZ48-AI3

Hiển thị: LED, 1A/5A, RS485 hoặc 4-20mA

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo dòng 3 pha Acrel PZ72-AI3

3 pha, LED, 1/5A, RS485, 4-20mA, 72x72mm

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo dòng AC Acrel PZ72L-AI3

3 pha, LCD, 1/5A, RS485, 4-20mA, 72x72mm

Đơn giá: Liên hệ

Đồng Hồ Đo Dòng Điện 3 Pha Acrel AMC72-AI3

3 pha, LED, 1/5A, RS485, 4-20mA, 72x72mm

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo dòng 3 pha Acrel PZ96-AI3

Hiển thị LED, 3P 5A, 0.5%, RS485 hoặc 4-20mA, 96x96

Đơn giá: Liên hệ

Đồng Hồ Đo Dòng Điện 3 Pha Acrel AMC72L-AI3

Hiển thị LCD, 3P 5A, 0.5%, 96x96

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo dòng AC Acrel PZ96L-AI3

Hiển thị LCD, 3P 5A, 0.5%, RS485 /4-20mA, 96x96

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo dòng DC Acrel AMC72-DI

Đo dòng điện và điện thế 1 chiều DC, RS485

Đơn giá: Liên hệ

amper kế 3 Pha Acrel AMC96L-AI3

Hiển thị LC, đo dòng điện 3P 5A, 0.5%, Nguồn cấp: 220V.

Đơn giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU dòng và áp Entes

Input 0-1A/0-5A/0-220VAC, Output: 0-20mADC

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đa năng 3 pha Entes EPM

Điện thế, Dòng điện, COSΦ, I trung tính, Demand, Bảo vệ

 

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04-96

điện thế, dòng điện, dòng trung tính, tần số, demand max/min

Đơn giá: 1.700.000 VNĐ

đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04-DIN

điện thế, dòng điện, dòng trung tính, tần số, demand max/min

Đơn giá: 2.000.000 VNĐ