Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics T3NI

Hiển thị 3 số,

in: PT100, 400℃,

48x24, 12-24VDC

Giá KM còn: 593.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 885.000 VNĐ

Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics T4YI

Hiển thị 4 số, in: K, 1200℃, 72x36, 100-240V

Giá KM còn: 760.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.135.000 VNĐ

Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics T4WI

từ 0 đến max 1200 độ C,

can nhiệt: K, J, PT100,

96x48mm

Giá KM còn: 817.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.220.000 VNĐ

đồng hồ nhiệt Autonics T4MI

từ 0 đến max 1200 độ C, can nhiệt: K, J, PT100, R, 72x72mm

Giá KM còn: 820.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.224.000 VNĐ

Đồng hồ nhiệt độ Autonics T3SI

từ 0 đến max 1200 độ C, can nhiệt: K, J, PT100, 48x48

Giá KM còn: 760.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.135.000 VNĐ

Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics T4LI

từ 0 đến max 1200 độ C, can nhiệt: K, J, PT100, 96x96mm

Giá KM còn: 939.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.402.000 VNĐ

Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics T3HI

3 số, chỉ hiển thị, -99~1200 độ C, 100-240VAC

Giá KM còn: 781.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.166.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics T4WM

đo 5 kênh nhiệt độ, 100 - 240VAC.

Giá KM còn: 1.401.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.092.000 VNĐ

bộ hiển thị nhiệt độ Autonics T4WM-N3NP4C

đo 5 kênh nhiệt độ PT100, 100 - 240VAC

Giá KM còn: 1.401.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.092.000 VNĐ

Bộ hiển thị nhiệt độ 5 kênh Autonics T4WM-N3NJ5C

đo 5 kênh nhiệt độ j, 100 - 240VAC.

Giá KM còn: 1.401.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.092.000 VNĐ

Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics T4WM-N3NP0C

đo 5 kênh nhiệt độ PT100, 100 - 240VAC.

Giá KM còn: 1.401.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.092.000 VNĐ

Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics T4WM-N3NKCC

đo 5 kênh nhiệt độ K 0-1200 độ C, 100 - 240VAC.

Giá KM còn: 1.401.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.092.000 VNĐ