Bộ Điều khiển Công Suất Autonics DPU11

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics DPU11

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển Công Suất Autonics DPU12

Bộ điều khiển Công Suất Autonics DPU12

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics DPU13

Bộ Điều khiển điện trở 1P 380V từ 25A đến 600A

Giá KM còn: 7.018.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.476.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU12A-025A

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485, hiển thị từ xa,1P 220VAC, 25A

Giá KM còn: 6.769.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.103.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU12A-040A

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485, hiển thị từ xa, 1P 220VAC, 40A

Giá KM còn: 7.436.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 11.099.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU12A-050A

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485, hiển thị từ xa, 1P, 220VAC, 50A

Giá KM còn: 7.717.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 11.518.000 VNĐ

Bộ điều khiển nguồn Autonics DPU12A-070A

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485, hiển thị từ xa, 1P 220VAC, 70A

Giá KM còn: 8.104.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 12.096.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU12B-080A

1P/220V/80A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485, hiển thị từ xa

Giá KM còn: 9.052.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 13.511.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU12B-080D

1P 220V, 80A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, hiển thị từ xa

Giá KM còn: 8.210.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 12.254.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU12B-080N

1P 220V, 80A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI

Giá KM còn: 8.099.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 12.088.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU12B-080R

1P 220V, 80A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485

Giá KM còn: 9.289.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 13.865.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU12B-100A

1P/220V/100A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485, hiển thị từ xa

Giá KM còn: 10.040.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 14.985.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU12B-100D

1P/220V/100A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, hiển thị từ xa

Giá KM còn: 10.411.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 15.539.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU12B-100R

1P 220V, 100A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485

Giá KM còn: 10.314.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 15.395.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU12B-100N

1P 220V, 100A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI

Giá KM còn: 10.273.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 15.333.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU12B-120A

1P/220V/120A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485, hiển thị từ xa

Giá KM còn: 10.374.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 15.484.000 VNĐ

Bộ điều khiển gia nhiệt Autonics DPU12B-120N

1P 220V, 120A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI

Giá KM còn: 10.674.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 15.932.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU12B-120R

1P 220V, 120A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485

Giá KM còn: 10.674.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 15.932.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU12B-120D

1P/220V/120A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, hiển thị từ xa

Giá KM còn: 9.691.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 14.465.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics DPU12B-150A

1P/220V/150A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485, hiển thị từ xa

Giá KM còn: 11.477.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 17.131.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU12B-150R

1P/220V/150A,in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485

Giá KM còn: 11.380.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 16.986.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU12B-150N

1P/220V/150A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI

Giá KM còn: 11.463.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 17.110.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU12B-150D

1P/220V/150A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, hiển thị từ xa

Giá KM còn: 10.411.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 15.539.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics DPU12B-180A

1P/220V/180A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485, hiển thị từ xa

Giá KM còn: 12.889.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 19.238.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU12B-180R

1P/220V/180A,in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485

Giá KM còn: 12.100.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 18.061.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU12B-180N

1P/220V/180A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI

Giá KM còn: 12.253.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 18.288.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU12B-180D

1P/220V/180A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, hiển thị từ xa

Giá KM còn: 11.118.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 16.594.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics DPU12B-200A

1P/220V/200A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485, hiển thị từ xa

Giá KM còn: 13.430.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 20.045.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU12B-200R

1P/220V/200A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485

Giá KM còn: 13.333.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 19.900.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU12B-200D

1P/220V/200A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, hiển thị từ xa

Giá KM còn: 12.363.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 18.453.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics DPU12C-250A

1P/220V/250A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485, hiển thị từ xa

Giá KM còn: 16.738.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 24.983.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics DPU12C-350A

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485, hiển thị từ xa, 1P, 220V, 350A

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics DPU12D-400A

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485, hiển thị từ xa, 1P 220V, 400A

Giá KM còn: 25.559.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 38.148.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics DPU12D-500A

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485, hiển thị từ xa, 1P 220V, 500A

Giá KM còn: 30.155.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 45.008.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics DPU12D-600A

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485, hiển thị từ xa, 1P 220V, 600A

Giá KM còn: 34.267.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 51.145.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất DPUS Series Autonics

Bộ điều khiển công suất DPUS Series Autonics

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển công suất DPUS Series

Bộ điều khiển công suất DPUS Series

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ