Bộ Điều khiển Công Suất Autonics DPU11

Công suất: 25-600A

Nguồn cấp: 1P 110VAC

RS-485, hiển thị từ xa

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển Công Suất Autonics DPU12

Công suất: 25-600A

Nguồn cấp: 1P 220VAC

RS-485, hiển thị từ xa

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics DPU13

Công suất: 25-600A

Nguồn cấp: 1P 380VAC

RS-485, hiển thị từ xa

Giá KM còn: 7.018.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.476.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU12A-025A

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI,

RS-485, hiển thị từ xa,

1P 220VAC, 25A

Giá KM còn: 9.081.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 13.555.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU12A-040A

in: 4-20mA, điện áp DC,
VR10kΩ, DI, RS-485,
 hiển thị từ xa, 1P 220VAC, 40A

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU12A-050A

in: 4-20mA, điện áp DC,
VR10kΩ, DI, RS-485,
 hiển thị từ xa, 1P, 220VAC, 50A

Giá KM còn: 8.810.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 13.150.000 VNĐ

Bộ điều khiển nguồn Autonics DPU12A-070A

in: 4-20mA, điện áp DC,
VR10kΩ, DI, RS-485,
 hiển thị từ xa, 1P 220VAC, 70A

Giá KM còn: 10.886.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 16.248.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU12B-080A

1P/220V/80A, in: 4-20mA,
điện áp DC, VR10kΩ,
DI, RS-485, hiển thị từ xa

Giá KM còn: 12.543.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 18.722.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU12B-080D

1P 220V, 80A,
in: 4-20mA, điện áp DC,
VR10kΩ, DI, hiển thị từ xa

Giá KM còn: 10.989.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 16.402.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU12B-080N

1P 220V, 80A,
in: 4-20mA, điện áp DC,
 VR10kΩ, DI

Giá KM còn: 10.636.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 15.875.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU12B-080R

1P 220V, 80A,
in: 4-20mA, điện áp DC,
VR10kΩ, DI, RS-485

Giá KM còn: 12.190.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 18.195.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU12B-100A

1P/220V/100A,
in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ,
DI, RS-485, hiển thị từ xa

Giá KM còn: 15.381.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 22.958.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU12B-100D

1P/220V/100A,
in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ,
DI, hiển thị từ xa

Giá KM còn: 13.831.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 20.644.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU12B-100R

1P 220V, 100A,

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI,

RS-485

Giá KM còn: 15.032.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 22.437.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU12B-100N

1P 220V, 100A,
in: 4-20mA, điện áp DC,
VR10kΩ, DI

Giá KM còn: 13.478.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 20.117.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU12B-120A

1P/220V/120A,
in: 4-20mA, điện áp DC,
VR10kΩ, DI, RS-485, hiển thị từ xa

Giá KM còn: 15.903.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 23.736.000 VNĐ

Bộ điều khiển gia nhiệt Autonics DPU12B-120N

1P 220V, 120A,
in: 4-20mA, điện áp DC,
VR10kΩ, DI

Giá KM còn: 13.995.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 20.888.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU12B-120R

1P 220V, 120A,
in: 4-20mA, điện áp DC,
VR10kΩ, DI, RS-485

Giá KM còn: 15.550.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 23.209.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU12B-120D

1P/220V/120A,
in: 4-20mA, điện áp DC,
VR10kΩ, DI, hiển thị từ xa

Giá KM còn: 14.348.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 21.415.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics DPU12B-150A

1P/220V/150A,

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI,

RS-485, hiển thị từ xa

Giá KM còn: 16.941.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 25.285.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU12B-150R

1P/220V/150A,
in: 4-20mA, điện áp DC,
VR10kΩ, DI, RS-485

Giá KM còn: 16.587.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 24.758.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU12B-150N

1P/220V/150A,
in: 4-20mA, điện áp DC,
VR10kΩ, DI

Giá KM còn: 15.032.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 22.437.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU12B-150D

1P/220V/150A,
in: 4-20mA, điện áp DC,
VR10kΩ, DI, hiển thị từ xa

Giá KM còn: 15.381.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 22.958.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics DPU12B-180A

1P/220V/180A,
in: 4-20mA, điện áp DC,
VR10kΩ, DI, RS-485, hiển thị từ xa

Giá KM còn: 16.070.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 23.986.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics DPU12B-200A

1P/220V/200A,
in: 4-20mA, điện áp DC,
VR10kΩ, DI, RS-485

Giá KM còn: 19.799.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 29.552.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics DPU12C-250A

1P/220V/250A,

in: 4-20mA, điện áp DC,

VR10kΩ, DI, RS-485,

Giá KM còn: 16.738.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 24.983.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics DPU12C-350A

in: 4-20mA,điện áp DC, VR10kΩ, DI,

RS-485, hiển thị từ xa,

1P, 220V, 350A

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics DPU12D-400A

in: 4-20mA, điện áp DC

VR10kΩ, DI, RS-485

hiển thị từ xa, 1P 220V, 400A

Giá KM còn: 25.559.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 38.148.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics DPU12D-500A

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485, 1P 220V, 500A

Giá KM còn: 30.155.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 45.008.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics DPU12D-600A

in: 4-20mA, điện áp DC,

VR10kΩ, DI, RS-485, hiển thị từ xa,

1P 220V, 600A

Giá KM còn: 37.949.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 56.641.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU13A-025N

Số pha : Pha đơn, 380V

Công suất dòng định mức : 25A

Ngõ vào truyền thông (RS485)

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển công suất 1 pha Autonics DPU13A-050N

Số pha : 1 Pha, 380V

Công suất dòng định mức : 50A

Ngõ vào truyền thông (RS485)

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển công suất 1 pha 70A Autonics DPU13A-070N

Số pha : 1 Pha 

Nguồn cấp : 380V

Công suất dòng định mức : 70A

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPUS Series

3A - 25A / 220VAC

Điều khiển pha, Điều khiển chu kỳ

Chế độ: Auto/man.

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ