bộ điều khiển motor bước Autonics MD5-HD14

Điều khiển 5 dòng lưỡng cực, 1.4A/Pha, 250 division, 105x76x39

Đơn giá: 6.742.000 VNĐ

Driver motor bước 5 pha MD5-HD14-2X

Điều khiển 2 trục, phân giải: 1~250, 1.4A/Pha

Đơn giá: 9.900.400 VNĐ

Driver điều khiển motor bước 5 pha MD5-HD14-3X

Điều khiển 3 trục, phân giải: 1~250, 1.4A/Pha

Đơn giá: 13.059.200 VNĐ

Bộ điều khiển bước 5 pha Autonics MD5-HF28

Phân giải: 1~250, 1.0~2.8A/Pha, quá nhiệt/dòng, 100-220VAC

Đơn giá: 12.105.000 VNĐ

driver động cơ bước Autonics MD5-ND14

driver động cơ bước Autonics MD5-ND14

Đơn giá: 5.342.000 VNĐ

Bộ điều khiển bước 5 pha Autonics MD5-HF28-A

Điều khiển 5 dòng lưỡng cực, 2.8A/Pha, 250 division

Đơn giá: 12.105.000 VNĐ

driver động cơ bước Autonics MD5-HF14-AO

Điều khiển 5 pha, 1.4A/Pha, 250 division, 100-220VAC

Đơn giá: 8.989.000 VNĐ

Bộ điều khiển motor bước 5 pha MD5-HF14-A

Điều khiển 5 pha, 1.4A/Pha, 250 division, 100-220VAC

Đơn giá: 8.989.000 VNĐ

Bộ điều khiển motor bước 5 pha Autonics MD5-HF14-AO-A

Điều khiển 5 pha, 1.4A/Pha, 250 division, 100-220VAC

Đơn giá: 8.988.800 VNĐ

MD5-MF14 được thay bằng MD5-HF14

5 pha, 100-220VAC, 1.4A/Pha, max 250 bước

Đơn giá: 8.989.000 VNĐ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiS-D-20MA

50w, 03A/pha, dùng động cơ bước vuông 20x20mm

Đơn giá: Liên hệ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiS-D-20LA

Driver Động Cơ Bước Autonics AiS-D-20LA

Đơn giá: Liên hệ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiS-D-28SB

60w, 1A/pha, dùng động cơ bước vuông 28x28mm

Đơn giá: Liên hệ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiS-D-28MB

60w, 1A/pha, động cơ bước vuông 28x28mm, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiS-D-28LB

60w, 1A/pha, động cơ bước vuông 28x28mm, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước 2 pha Autonics MD2U-ID20

2 pha, 2A/pha, 24-35VDC, 1 trục

Đơn giá: 3.177.000 VNĐ

Driver động cơ bước 2 Pha Autonics MD2U-MD20

Điều khiển 2 pha, 2A/Pha, max 20 division, 24-35VDC

Đơn giá: 3.168.000 VNĐ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-D-42SA

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-D-42SA

Đơn giá: Liên hệ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-60LA

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-60LA

Đơn giá: 18.050.000 VNĐ

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-20MA

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-20MA

Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-20LA

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-20LA

Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-28SB

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-28SB

Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-28MB

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-28MB

Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-28LB

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-28LB

Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-42SA-B

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-42SA-B

Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-42MA-B

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-42MA-B

Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-42LA-B

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-42LA-B

Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-56SA-B

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-56SA-B

Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-56MA-B

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-56MA-B

Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-56LA-B

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-56LA-B

Đơn giá: Liên hệ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiS-D-35SB

60w, 1.2A/pha, động cơ bước vuông 35x35mm, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiS-D-35MB

60w, 1.2A/pha, động cơ bước vuông 35x35mm, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-60SA-B

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-60SA-B

Đơn giá: Liên hệ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiS-D-35LB

60w, 1.2A/pha, động cơ bước vuông 35x35mm, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-60MA-B

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-60MA-B

Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-60LA-B

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-60LA-B

Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-35SB

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-35SB

Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-35MB

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-35MB

Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-35LB

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-35LB

Đơn giá: Liên hệ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiS-D-42SA-B

60w, 1.7A/pha, động cơ bước vuông 42x42mm, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ