bộ điều khiển motor bước Autonics MD5-HD14

Điều khiển 5 dòng lưỡng cực

1.4A/Pha, 250 division, 105x76x39

Giá KM còn: 3.571.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.330.000 VNĐ

Driver motor bước 5 pha MD5-HD14-2X

Điều khiển 2 trục, phân giải: 1~250, 1.4A/Pha

Giá KM còn: 6.633.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.900.400 VNĐ

Driver điều khiển motor bước 5 pha MD5-HD14-3X

Điều khiển 3 trục, phân giải: 1~250, 1.4A/Pha

Giá KM còn: 8.749.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 13.059.200 VNĐ

Bộ điều khiển bước 5 pha Autonics MD5-HF28

Phân giải: 1~250,

1.0~2.8A/Pha, quá nhiệt/dòng,

100-220VAC

Giá KM còn: 8.110.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 12.105.000 VNĐ

driver động cơ bước Autonics MD5-ND14

5 pha loại DC 2 bước, 1.5A/Pha, 20-35VDC,

Giá KM còn: 3.579.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.342.000 VNĐ

Bộ điều khiển bước 5 pha Autonics MD5-HF28-A

Điều khiển 5 dòng lưỡng cực,

2.8A/Pha, 250 division

Nguồn cấp: 100-220VAC

Giá KM còn: 8.110.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 12.105.000 VNĐ

driver động cơ bước Autonics MD5-HF14-AO

Điều khiển 5 pha,

1.4A/Pha, 250 division,

100-220VAC

Giá KM còn: 6.022.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 8.989.000 VNĐ

Bộ điều khiển motor bước 5 pha MD5-HF14-A

Điều khiển 5 pha,

1.4A/Pha, 250 division,

100-220VAC

Giá KM còn: 6.022.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 8.989.000 VNĐ

Bộ điều khiển motor bước 5 pha Autonics MD5-HF14-AO-A

Điều khiển 5 pha,

1.4A/Pha, 250 division,

100-220VAC

Giá KM còn: 6.022.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 8.988.800 VNĐ

MD5-MF14 được thay bằng MD5-HF14

5 pha, 100-220VAC,

1.4A/Pha,

max 250 bước

Giá KM còn: 6.022.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 8.989.000 VNĐ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiS-D-20MA

50w, 03A/pha,

dùng động cơ bước vuông

20x20mm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiS-D-20LA

Driver Động Cơ Bước Autonics AiS-D-20LA

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiS-D-28SB

60w, 1A/pha,

dùng động cơ bước vuông

28x28mm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiS-D-28MB

60w, 1A/pha,

động cơ bước vuông

28x28mm, 24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiS-D-28LB

60w, 1A/pha, động cơ bước vuông 28x28mm, 24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước 2 pha Autonics MD2U-ID20

2 pha, 2A/pha, 24-35VDC, 1 trục

Giá KM còn: 1.720.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.568.000 VNĐ

Driver động cơ bước 2 Pha Autonics MD2U-MD20

Điều khiển 2 pha,

2A/Pha, max 20 division,

24-35VDC

Giá KM còn: 2.122.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.168.000 VNĐ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-D-42SA

Driver Động Cơ Bước

Autonics AiC-D-42SA

Giá KM còn: 6.919.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.327.000 VNĐ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-60LA

Dòng tối đa : 3.5A/ pha, 24VDC

Motor áp dụng: 2 pha - 60mm

Độ phân giải : 500-10000 PPR

Giá KM còn: 10.874.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 16.231.000 VNĐ

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-20MA

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-20MA.

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-20LA

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-20LA.

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-28SB

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-28SB.

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-28MB

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-28MB

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-28LB

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-28LB

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-42SA-B

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-42SA-B

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-42MA-B

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-42MA-B

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-42LA-B

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-42LA-B

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-56SA-B

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-56SA-B

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-56MA-B

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-56MA-B

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-56LA-B

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-56LA-B

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiS-D-35SB

60w, 1.2A/pha,

động cơ bước vuông

35x35mm, 24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiS-D-35MB

60w, 1.2A/pha,

động cơ bước vuông

35x35mm, 24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-60SA-B

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-60SA-B

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiS-D-35LB

60w, 1.2A/pha,

động cơ bước vuông

35x35mm, 24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-60MA-B

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-60MA-B

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-60LA-B

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-60LA-B

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-35SB

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-35SB

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-35MB

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-35MB

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-35LB

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-35LB

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiS-D-42SA-B

60w, 1.7A/pha, động cơ bước vuông 42x42mm, 24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ