Cảm biến áp suất hóa chất Sensys PCP

1~10bar, 0.5%,

out: VDC/4-20mA,

Vật liệu PTFE/PP/PVC

Đơn giá: Liên hệ

cảm biến áp suất hóa chất Sensys PCA

1~10bar, 0.5%, IP55, out: 4-20mA, Vật liệu PTFE

Đơn giá: 14.370.000 VNĐ

cảm biến áp suất hóa chất Sensys PCL

1~20bar, 0.5%, out: 1~5V/4-20mA, Vật liệu PP/PVC/ceramic

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất độ tinh khiết cao Sensys PUN

-15~50, 100, 150, 250, 500, 3000psi, 4~20mA

Đơn giá: Liên hệ