Cảm biến áp suất dùng cho thực phẩm SENSYS PSH

Dạng màng, -1bar~35bar, 0.15%, out: 0~5/1~5/0~10VDC/4~20mA

Đơn giá: 7.320.000 VNĐ

Cảm biến áp suất Sensys PME

Dạng màng, 50bar~500bar, 0.5%, out: 0~5/1~5/0~10VDC/4~20mA

Đơn giá: Liên hệ