Đai ốc khóa Duri DN

Vật liệu: S45C, Độ cứng: HRC 22-28, M4x0.5~M40x1.5,

Đơn giá: Liên hệ

Đai ốc khóa Duri KZMT

Vật liệu: S45C,

Độ cứng: HRC 22-28,

M10x1~M100x3

Đơn giá: Liên hệ

Đai ốc khóa Duri KZMV

Vật liệu: S45C,

Độ cứng: HRC 22-28,

M17x1~M200x3

Đơn giá: Liên hệ

Đai ốc khóa Duri DCN

Vật liệu: S45C, Độ cứng: HRC 22-28, L17x1 ~ L200x3.

Đơn giá: Liên hệ

Đai ốc khóa DURI ZMVT

S45C, Độ cứng: HRC 22-28, M25x1.5~M200x3,

Đơn giá: Liên hệ

Đai ốc khóa Duri KAN

S45C, Độ cứng: HRC 22-28, KAN16x1.5~KAN140x3.0

Đơn giá: Liên hệ

ĐAI ỐC KHÓA DURI KSN

S45C, Độ cứng: HRC 22-28, M10x0.75~M200x3,

Đơn giá: Liên hệ

Đai ốc khóa Duri KSNT

S45C, Độ cứng: HRC 22-28, M15x1~M160x2

Đơn giá: Liên hệ

Đai ốc khóa Duri ZMG

SCM440, Độ cứng: HRC 28-32, ZMG8x0.75~ZMG170x3

Đơn giá: Liên hệ

ĐAI ỐC KHÓA DURI KSNA

S45C, Độ cứng: HRC 22-28, M20x1.0 ~ M200x3,

Đơn giá: Liên hệ

Đai ốc khóa Duri KZMF

S45C,

Độ cứng: HRC 22-28,

M20x1~M200x3,

Đơn giá: Liên hệ

Đai ốc khóa Duri AN

S45C, Độ cứng: HRC 22-28, M15x1~M200x3,

Đơn giá: Liên hệ

Đai ốc khóa chống xoay Duri ZMVG

SCM440, Độ cứng: HRC 28-32, ZNVG17x1 ~ ZNVG170x3

Đơn giá: Liên hệ

Đai ốc khóa chống xoay Duri UZMG

SCM440, Độ cứng: HRC 28-32, UZMG8x0.75 ~ UZMG170x3

Đơn giá: Liên hệ

Đai ốc khóa chống xoay Duri ZMFG

SCM440, Độ cứng: HRC 28-32, ZMFG20x1 ~ ZMFG170x3

Đơn giá: Liên hệ

Đai ốc khóa chống xoay Duri UZMVG

SCN440, Độ cứng: HRC 28-32,UZMVG17x1 ~ UZMVG170x3.

Đơn giá: Liên hệ

Đai ốc khóa chống xoay Duri UZMFG

SCM440, Độ cứng: HRC 28-32, UZMFG20x1 ~ UZMFG170x3

Đơn giá: Liên hệ

đai ốc khóa Duri KZM

S45C,

Độ cứng: HRC 22-28,

KZM8x0.75 ~ KZM200x3

Đơn giá: Liên hệ

Đai ốc khóa Duri UBGN-B UBGN-C

- Chất liệu: SCM440
- Độ cứng: HRC 48~52
- Dung sai ren: ISO 4H

Đơn giá: Liên hệ

Đai ốc khóa Duri UBGN-B

- Chất liệu: SCM440
- Độ cứng: HRC 48~52
- Dung sai ren: ISO 4H

Đơn giá: Liên hệ

Đai ốc khóa chống xoay Duri UBGN-A

SCM440, Độ cứng: HRC 48-52, UBGN-A20x1 ~ UBGN-A150x2

Đơn giá: Liên hệ