khớp nối trục Duri DRB

Ø2~Ø25, dài 14~88, 0.1~32N.m, max 78.000rpm, hợp kim nhôm

Đơn giá: Liên hệ

Khớp nối trục DURI DJC

Ø3~60, dài 22~140, 2~600N.m, max 45.000rpm, nhôm

Đơn giá: Liên hệ

Khớp nối trục Duri DHDA-B

Ø10~Ø60, dài 60~111, 60~500N.m, nhôm & thép

Đơn giá: Liên hệ

Khớp nối trục Duri DHDA-A

Ø10~Ø60, dài 44.2~77.7, 60~500N.m, nhôm & thép

Đơn giá: Liên hệ

Khớp nối trục Duri DHDA-T

Ø10~Ø60, dài 71.8~105, 60~500N.m, nhôm & thép

Đơn giá: Liên hệ

Khớp nối trục quay Duri DRBS

Ø2~Ø15, dài 10-30, 0.1~4N.m, max 78.000rpm, hợp kim nhôm

Đơn giá: Liên hệ

Khớp nối trục DURI DRB-SUS

Ø2~Ø25, dài 10-88, 0.2~35N.m, max 78.000rpm, inox

Đơn giá: Liên hệ

KHỚP NỐI TRỤC DURI DRBS-SUS

Ø2~Ø15, dài 10-30, 0.2~3.8N.m, max 78.000rpm, inox

Đơn giá: Liên hệ

Khớp nối trục quay DURI DJCS

Ø12~60, dài 59~96, 60~600N.m, max 11.000rpm, nhôm

Đơn giá: 400.000 VNĐ

Khớp nối trục Duri DRFC

Ø4~Ø16, dài 28~59, 0.35~4.5N.m, SCM440 & polyurethane

Đơn giá: 430.000 VNĐ

Khớp nối trục DURI DOH

Ø3~Ø60, dài 18~38.5, 1~200N.m, max 39.000rpm, nhôm

Đơn giá: Liên hệ

Khớp nối trục kiểu ngàm DURI DOHS

Ø3~Ø35, dài 14.9~45, 0.2~65N.m, max 52.000rpm, nhôm

Đơn giá: 350.000 VNĐ

Khớp nối trục nối dài DURI DRJCL

Ø7~Ø60, dài 98~2000, 14~600N.m, max 1500rpm, nhôm

Đơn giá: 380.000 VNĐ

Khớp nối trục dài Duri DRACL

Ø5~Ø50, dài 88~2000, 4~265N.m, max 1500rpm, nhôm

Đơn giá: Liên hệ

Khớp nối trục Duri DHDS

Ø25~Ø100, 300~2600N.m, max 13600rpm, nhôm

Đơn giá: Liên hệ

Khớp nối trục cho motor servo DURI DRJ

Ø16~Ø48, dài 56~78, 78.5~461N.m, 10.000rpm, S45C

Đơn giá: Liên hệ

Khớp nối trục DURI DRJT

Ø6~55, dài 50~140, 13~600N.m, max 38.000rpm, nhôm

Đơn giá: Liên hệ

Khớp nối trục động cơ servo DURI DRP

Ø16~Ø48, dài 56~78, 78.5~461N.m, 10.000rpm, S45C

Đơn giá: Liên hệ

Khớp nối trục 1 đĩa Duri DRS

Ø3~Ø50, dài 17~70, 0.6~220N.m, max 10.000rpm, nhôm & thép

Đơn giá: Liên hệ

Khớp nối trục 2 đĩa Duri DRW

Ø3~Ø32, dài 15~102, 0.6~32N.m, max 10.000rpm, nhôm & thép

Đơn giá: Liên hệ

Khớp nối trục 2 đĩa Duri DRA

Ø4~Ø40, dài 32.5~98, 1.3~32N.m, max 10.000rpm, nhôm & thép

Đơn giá: Liên hệ

Khớp nối các đăng DURI DRCJ

Ø3~15, dài 22~51, 0.3~6N.m, max 42.000rpm, nhôm

Đơn giá: 460.000 VNĐ

Khớp nối trục Duri DRDA-A

Khớp nối trục Duri DRDA-A

Đơn giá: Liên hệ

Khớp nối trục Duri DHRA

Ø3~25, dài 23~60, 1~31.5N.m, max 42.000rpm, nhôm

Đơn giá: Liên hệ

Khớp nối trục Duri DRG

Ø3~30, dài 23~65, 1~35N.m, max 39.000rpm, nhôm

Đơn giá: Liên hệ

khớp nối cứng Duri DRGL

Ø3~25, dài 23~40, 1~10N.m, max 39.000rpm, nhôm

Đơn giá: Liên hệ