Encoder Autonics E40HB8-2500-6-L-5

Thân Ø40, trục lổ Ø8, 2500xung/v, line driver, 5VDC

Giá KM còn: 1.520.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.269.000 VNĐ

Encoder Autonics E40HB8-1-2-T-24

Thân Ø40, trục lổ Ø8, 1xung/v, totempole, 12-24VDC

Giá KM còn: 1.273.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.900.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H8-1500-3-N-5

Thân Ø40, trục lổ Ø8, 1500xung/v, NPN, 5VDC

Giá KM còn: 1.369.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.044.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H8-1800-3-N-24

Thân Ø40, trục lổ Ø8, 1800xung/v, NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 1.369.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.044.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H8-1500

Thân Ø40, trục lổ Ø8, 1500xung/v, totempole, 12-24VDC

Giá KM còn: 1.369.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.044.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H8-150-3-T-24

Thân Ø40, trục lổ Ø8, 150xung/v, totempole, 12-24VDC

Giá KM còn: 1.273.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.900.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H8-150

Ø40, lổ Ø8, 150xung/v, Line Driver, npn, TotemPOLE, Volt

Giá KM còn: 1.273.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.900.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H8-1200-6-L-5

Thân Ø40, trục lổ Ø8, 1200xung/v, line driver, 5VDC

Giá KM còn: 135.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 202.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H8-1200-3-V-24

Thân Ø40, trục lổ Ø8, 1200xung/v, out điện áp, 12-24VDC

Giá KM còn: 1.369.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.044.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H8-1200-3-T-24

Thân Ø40, trục lổ Ø8, 1200xung/v, totempole, 12-24VDC

Giá KM còn: 1.369.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.044.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H8-1200-3-N-24

Thân Ø40, trục lổ Ø8, 1200xung/v, NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 1.369.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.044.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H8-120

120 xung/vòng, nhiều dạng ngõ ra, 5VDC, 12-24VDC

Giá KM còn: 1.429.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.134.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H8-500-3-V-24

Thân Ø40, trục lổ Ø8, 500xung/v, out điện áp, 12-24VDC

Giá KM còn: 1.369.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.044.000 VNĐ

bộ phát xung Autonics E40H12-1024-3-T-24

Thân Ø40, trục lổ Ø12, 1024xung/v, totempole, 12-24VDC

Giá KM còn: 1.429.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.134.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H12-1024-6-L-5

Thân Ø40, trục lổ Ø12, 1024xung/v, line driver, 5VDC

Giá KM còn: 1.718.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.565.000 VNĐ

E40H BRACKET

E40H BRACKET

Giá KM còn: 13.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 20.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H12-2048-3-V-24

Thân Ø40, trục lổ Ø12, 2048xung/v, out điện áp, 12-24VDC

Giá KM còn: 1.475.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.202.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H12-512-3-N-24

Thân Ø40, trục lổ Ø12, 512xung/v, NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 1.429.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.134.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H8-2000-6-L-5

Thân Ø40, trục lổ Ø8, 2000xung/v, line driver, 5VDC

Giá KM còn: 1.520.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.269.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H12-500-6-L-5

Thân Ø40, trục lổ Ø12, 500xung/v, line driver, 5VDC

Giá KM còn: 1.520.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.269.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H12-2048-6-L-5-C

Thân Ø40, trục lổ Ø12, 2048xung/v, line driver, 5VDC

Giá KM còn: 1.822.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.720.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H12-2000-3-V-24

Thân Ø40, trục lổ Ø12, 2000xung/v, out điện áp, 12-24VDC

Giá KM còn: 1.475.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.202.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H8-2048-3-T-24

Thân Ø40, trục lổ Ø8, 2048xung/v, totempole, 12-24VDC

Giá KM còn: 1.451.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.166.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H12-5000-3-V-24

Thân Ø40, trục lổ Ø12, 5000xung/v, out điện áp, 12-24VDC

Giá KM còn: 2.367.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.533.000 VNĐ

Encoder 600 xung Autonics E40H8-600-3-N-24

Thân Ø40, trục lổ Ø8, 600xung/v, NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 1.369.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.044.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H12-2048-6-L-5

Thân Ø40, trục lổ Ø12, 2048xung/v, line driver, 5VDC

Giá KM còn: 1.580.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.359.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H12-2500-3-T-24

Thân Ø40, trục lổ Ø12, 2500xung/v, totempole, 12-24VDC

Giá KM còn: 1.475.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.202.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H8-50-3-T-24

Thân Ø40, trục lổ Ø8, 50xung/v, totempole, 12-24VDC

Giá KM còn: 1.292.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.929.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H12-5000-6-L-5

Thân Ø40, trục lổ Ø12, 5000xung/v, line driver, 5VDC

Giá KM còn: 2.719.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.059.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H8-5000-3-T-24

Thân Ø40, trục lổ Ø8, 5000xung/v, totempole, 12-24VDC

Giá KM còn: 1.926.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.876.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H10-100-3-T-24

Thân Ø40, trục lổ Ø10, 100xung/v, totempole, 12-24VDC

Giá KM còn: 1.369.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.044.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H8-1000-3-N-5

Thân Ø40, trục lổ Ø8, 1000xung/v, NPN, 5VDC

Giá KM còn: 1.546.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.308.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H8-100-3-T-24

Thân Ø40, trục lổ Ø8, 100xung/v, totempole, 12-24VDC

Giá KM còn: 1.433.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.140.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H10-2048-6-L-5

Thân Ø40, trục lổ Ø10, 2048xung/v, line driver, 5VDC

Giá KM còn: 1.774.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.649.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H8-1000-3-T-5

Thân Ø40, trục lổ Ø8, 1000xung/v, totempole, 5VDC

Giá KM còn: 1.546.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.308.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H8-100-3-V-5

Thân Ø40, trục lổ Ø8, 100xung/v, out điện áp, 5VDC

Giá KM còn: 1.433.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.140.000 VNĐ

ENCODER AUTONICS E40H8-360-3-N-24

Thân Ø40, trục lổ Ø8, 360xung/v, NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 1.369.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.044.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H10-360-3-T-24

Thân Ø40, trục lổ Ø10, 360xung/v, totempole, 12-24VDC

Giá KM còn: 1.429.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.134.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H8-600-3-T-24

Thân Ø40, trục lổ Ø8, 360xung/v, totempole, 12-24VDC

Giá KM còn: 1.369.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.044.000 VNĐ

Cảm biến vòng quay Autonics E40H8-100-3-N-5

Thân Ø40, trục lổ Ø8, 100xung/v, NPN, 5VDC

Giá KM còn: 1.292.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.929.000 VNĐ