Encoder Autonics E40HB8-2500-6-L-5

Thân Ø40, trục lổ Ø8,

2500xung/v,

line driver, 5VDC

Giá KM còn: 2.503.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.737.000 VNĐ

Encoder Autonics E40HB8-1-2-T-24

Thân Ø40, trục lổ Ø8,

1xung/v,

totempole, 12-24VDC

Giá KM còn: 1.775.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.650.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H8-1500-3-N-5

Thân Ø40, trục lổ Ø8, 1500xung/v
 NPN, 5VDC

Giá KM còn: 2.070.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.090.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H8-1800-3-N-24

Thân Ø40, trục lổ Ø8, 1800xung/v
NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 2.070.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.090.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H8-1500

Thân Ø40, trục lổ Ø8, 1500xung/v
 totempole, 12-24VDC

Giá KM còn: 2.070.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.090.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H8-150-3-T-24

Thân Ø40, trục lổ Ø8, 150xung/v
 totempole, 12-24VDC

Giá KM còn: 1.775.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.650.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H8-150

Ø40, lổ Ø8, 150xung/v, Line Driver
 npn, TotemPOLE, Volt

Giá KM còn: 2.070.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.090.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H8-1200-6-L-5

Thân Ø40, trục lổ Ø8, 1200xung/v
 line driver, 5VDC

Giá KM còn: 2.364.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.529.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H8-1200-3-V-24

Thân Ø40, trục lổ Ø8, 1200xung/v
 out điện áp, 12-24VDC

Giá KM còn: 2.070.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.090.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H8-1200-3-T-24

Thân Ø40, trục lổ Ø8, 1200xung/v
 totempole, 12-24VDC

Giá KM còn: 2.070.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.090.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H8-1200-3-N-24

Thân Ø40, trục lổ Ø8, 1200xung/v
NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 2.070.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.090.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H8-120-

120 xung/vòng, nhiều dạng ngõ ra
5VDC, 12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E40H8-500-3-V-24

Thân Ø40, trục lổ Ø8, 500xung/v
 out điện áp, 12-24VDC

Giá KM còn: 2.070.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.090.000 VNĐ

bộ phát xung Autonics E40H12-1024-3-T-24

Thân Ø40, trục lổ Ø12, 1024xung/v, totempole, 12-24VDC

Giá KM còn: 2.266.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.383.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H12-1024-6-L-5

Thân Ø40, trục lổ Ø12, 1024xung/v, line driver, 5VDC

Giá KM còn: 2.560.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.822.000 VNĐ

E40H BRACKET

E40H BRACKET

Giá KM còn: 13.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 20.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H12-2048-3-V-24

Thân Ø40, trục lổ Ø12, 2048xung/v, out điện áp, 12-24VDC

Giá KM còn: 2.405.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.590.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H12-512-3-N-24

Thân Ø40, trục lổ Ø12, 512xung/v, NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 2.266.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.383.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H8-2000-6-L-5

Thân Ø40, trục lổ Ø8, 2000xung/v
 line driver, 5VDC

Giá KM còn: 2.503.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.737.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H12-500-6-L-5

Thân Ø40, trục lổ Ø12, 500xung/v, line driver, 5VDC

Giá KM còn: 2.560.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.822.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H12-2048-6-L-5-C

Thân Ø40, trục lổ Ø12, 2048xung/v, line driver, 5VDC

Giá KM còn: 2.797.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.176.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H12-2000-3-V-24

Thân Ø40, trục lổ Ø12, 2000xung/v, out điện áp, 12-24VDC

Giá KM còn: 2.405.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.590.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H8-2048-3-T-24

Thân Ø40, trục lổ Ø8, 2048xung/v
 totempole, 12-24VDC

Giá KM còn: 2.209.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.297.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H12-5000-3-V-24

Thân Ø40, trục lổ Ø12, 5000xung/v, out điện áp, 12-24VDC

Giá KM còn: 2.638.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.938.000 VNĐ

Encoder 600 xung Autonics E40H8-600-3-N-24

Thân Ø40, trục lổ Ø8, 600xung/v
 NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 2.070.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.090.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H12-2048-6-L-5

Thân Ø40, trục lổ Ø12, 2048xung/v, line driver, 5VDC

Giá KM còn: 2.700.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.030.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H12-2500-3-T-24

Thân Ø40, trục lổ Ø12, 2500xung/v, totempole, 12-24VDC

Giá KM còn: 2.405.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.590.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H8-50-3-T-24

Thân Ø40, trục lổ Ø8, 50xung/v
 totempole, 12-24VDC

Giá KM còn: 1.775.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.650.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H12-5000-6-L-5

Thân Ø40, trục lổ Ø12, 5000xung/v, line driver, 5VDC

Giá KM còn: 2.937.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.384.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H8-5000-3-T-24

Thân Ø40, trục lổ Ø8, 5000xung/v
 totempole, 12-24VDC

Giá KM còn: 2.442.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.645.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H10-100-3-T-24

Thân Ø40, trục lổ Ø10, 100xung/v, totempole, 12-24VDC

Giá KM còn: 1.546.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.308.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H8-1000-3-N-5

- Thân Ø40, trục lổ Ø8,

- 1000xung/v,

- Output: NPN, 5VDC

Giá KM còn: 2.070.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.090.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H8-100-3-T-24

Thân Ø40, trục lổ Ø8, 100xung/v
 totempole, 12-24VDC

Giá KM còn: 1.775.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.650.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H10-2048-6-L-5

Thân Ø40, trục lổ Ø10, 2048xung/v, line driver, 5VDC

Giá KM còn: 2.700.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.030.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H8-1000-3-T-5

Thân Ø40, trục lổ Ø8, 1000xung/v
 totempole, 5VDC

Giá KM còn: 2.070.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.090.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H8-100-3-V-5

Thân Ø40, trục lổ Ø8, 100xung/v
 out điện áp, 5VDC

Giá KM còn: 1.775.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.650.000 VNĐ

ENCODER AUTONICS E40H8-360-3-N-24

Thân Ø40, trục lổ Ø8,

360xung/v, NPN,

12-24VDC

Giá KM còn: 2.070.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.090.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H10-360-3-T-24

Thân Ø40, trục lổ Ø10, 360xung/v, totempole, 12-24VDC

Giá KM còn: 2.266.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.383.000 VNĐ

Encoder Autonics E40H8-600-3-T-24

Thân Ø40, trục lổ Ø8, 360xung/v
 totempole, 12-24VDC

Giá KM còn: 2.070.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.090.000 VNĐ

Cảm biến vòng quay Autonics E40H8-100-3-N-5

Thân Ø40, trục lổ Ø8, 100xung/v
 NPN, 5VDC

Giá KM còn: 1.775.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.650.000 VNĐ