ENCODER AUTONICS E40S6

Thân Ø40, trục Ø6, 1~5000xung/v, out; T, N, V, L

Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E40S6-1000-3-V-24

Thân Ø40, trục Ø6, 1000xung/v, out điện áp, Nguồn:12-24VDC

Đơn giá: 1.900.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-1000-3-N-24

Thân Ø40, trục Ø6, 1000xung/v, NPN, Nguồn:12-24VDC

Đơn giá: 1.890.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-1800-6-L-5

Thân Ø40, trục Ø6, 1800xung/v, line driver, Nguồn:5VDC

Đơn giá: 2.089.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-500-3-T-24

Thân Ø40, trục Ø6, 500xung/v, totempole, Nguồn:12-24VDC

Đơn giá: 1.890.000 VNĐ

Encoder cảm biến vòng quay Autonics E40S6-800-3-T-24

Thân Ø40, trục Ø6, 800xung/v, totempole, Nguồn: 12-24VDC

Đơn giá: 1.900.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-100-3-N-24

Thân Ø40, trục Ø6, 100xung/v, NPN, Nguồn: 12-24VDC

Đơn giá: 1.595.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-360-3-N-24

Thân Ø40, trục Ø6, 360xung/v, NPN, Nguồn: 12-24VDC

Đơn giá: 1.890.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-1000-3-T-24

Thân Ø40, trục Ø6, 1000xung/v, totempole, Nguồn: 12-24VDC

Đơn giá: 1.890.000 VNĐ

E40S6-1000-6-L-24

Thân Ø40, trục Ø6, 1000xung/v, line driver, Nguồn: 12-24VDC

Đơn giá: Liên hệ

encoder Autonics E40S6-360-3-T-24

Thân Ø40, trục Ø6, 360xung/v, totempole, Nguồn: 12-24VDC

Đơn giá: 1.890.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-3600-3-T-24

Thân Ø40, trục Ø6, 3600xung/v, totempole, Nguồn: 12-24VDC

Đơn giá: 2.089.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-3600-3-N-24

Thân Ø40, trục Ø6, 3600xung/v, NPN, Nguồn: 12-24VDC

Đơn giá: 2.089.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-100-3-N-5

100xung/v, Thân Ø40, trục Ø6, NPN, Nguồn: 5VDC

Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E40S8-100-3-T-24

Encoder Autonics E40S8-100-3-T-24

Đơn giá: 1.797.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S8-1024-6-L-5

Encoder Autonics E40S8-1024-6-L-5

Đơn giá: 2.269.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-5000-3-T-24

Thân Ø40, trục Ø6, 5000xung/v, totempole, Nguồn: 12-24VDC

Đơn giá: 2.516.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-60-3-T-24

Thân Ø40, trục Ø6, 60xung/v, totempole, Nguồn: 12-24VDC

Đơn giá: 1.595.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-250-3-N-24

Thân Ø40, trục Ø6, 250xung/v, NPN, Nguồn: 12-24VDC

Đơn giá: 1.619.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-250-3-T-24

Thân Ø40, trục Ø6, 250xung/v, totempole, Nguồn: 12-24VDC

Đơn giá: 1.595.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-250-6-L-5

Thân Ø40, trục Ø6, 250xung/v, line driver, Nguồn:5VDC

Đơn giá: 1.929.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-300-3-N-5

Thân Ø40, trục Ø6, 300xung/v, out NPN, Nguồn: 5VDC

Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E40S6-50-3-T-24

Thân Ø40, trục Ø6, 50xung/v, totempole, Nguồn: 12-24VDC

Đơn giá: 1.595.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-30-3-T-24

Thân Ø40, trục Ø6, 30xung/v, totempole, Nguồn: 12-24VDC

Đơn giá: 1.595.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S8-50-3-N-24

Encoder Autonics E40S8-50-3-N-24

Đơn giá: 1.797.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-1500-3-T-24

Thân Ø40, trục Ø6, 1500xung/v, totempole, Nguồn:12-24VDC

Đơn giá: 1.900.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-5000-6-L-5

Thân Ø40, trục Ø6, 5000xung/v, line driver, Nguồn:5VDC

Đơn giá: 3.078.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-10-6-L-5-C

Thân Ø40, trục Ø6, 10 xung/v, line driver, Nguồn:5VDC

Đơn giá: 2.089.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-10-3-T-24

Thân Ø40, trục Ø6, 10xung/v, totempole, Nguồn: 12-24VDC

Đơn giá: 1.595.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-10-3-N-24

Thân Ø40, trục Ø6, 10xung/v, NPN, Nguồn: 12-24VDC

Đơn giá: 1.595.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-100-3-T-24

Thân Ø40, trục Ø6, 100xung/v, totempole, Nguồn: 12-24VDC

Đơn giá: 1.595.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S8-1024-3-T-24

Encoder Autonics E40S8-1024-3-T-24

Đơn giá: 2.089.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-100-6-L-5

Thân Ø40, trục Ø6, 100xung/v, line driver, Nguồn:5VDC

Đơn giá: 1.900.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-1024-3-N-24

Thân Ø40, trục Ø6, 1024xung/v, NPN, Nguồn: 12-24 VDC

Đơn giá: 1.900.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-1024-6-L-5

Thân Ø40, trục Ø6, 1024xung/v, line driver, Nguồn: 5VDC

Đơn giá: 2.089.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-1024-6-L-24

Thân Ø40, trục Ø6, 1024xung/v, line driver, Nguồn: 12-24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E40S6-1024-3-T-24

Thân Ø40, trục Ø6, 1024xung/v, totempole, Nguồn: 12-24VDC

Đơn giá: 1.890.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-2048-3-T-24

Thân Ø40, trục Ø6, 2048xung/v, totempole, Nguồn: 12-24VDC

Đơn giá: 2.089.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-2048-6-L-5

Thân Ø40, trục Ø6, 2048xung/v, line driver, Nguồn: 5VDC

Đơn giá: 2.245.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-2048-6-L-24

Thân Ø40, trục Ø6, 2048xung/v, line driver, Nguồn:12-24VDC

Đơn giá: 2.245.000 VNĐ