Encoder Autonics E58SS6-1-2-V-24-CS

Thân Ø58, trục Ø6, 1xung/v, out điện áp, Nguồn 12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E58SS6-8000-3-N-24-CS

Thân Ø58, trục Ø6, 8000xung/v, NPN, Nguồn 12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E58SS6-6000-3-N-24-CS

Thân Ø58, trục Ø6, 6000xung/v, NPN, Nguồn 12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E58SS6-1200-3-N-5-CS

Thân Ø58, trục Ø6, 1200xung/v, NPN, Nguồn 5VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E58SS6-1024-3-N-5-CS

Thân Ø58, trục Ø6, 1024xung/v, NPN, Nguồn 5VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E58SS6-300-3-N-24-CS

Thân Ø58, trục Ø6, 300xung/v, NPN, Nguồn 12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E58SS6-250-3-N-24-CS

Thân Ø58, trục Ø6, 250xung/v, NPN, Nguồn 12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E58SS6-200-3-N-24-CS

Thân Ø58, trục Ø6, 200xung/v, NPN, Nguồn 12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E58SS6-100-3-N-24-CS

Thân Ø58, trục Ø6, 100xung/v, NPN, Nguồn 12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E58SS6-60-3-N-24-CS

Thân Ø58, trục Ø6, 60xung/v, NPN, Nguồn 12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E58SS6-30-3-N-24-CS

Thân Ø58, trục Ø6, 30xung/v, NPN, Nguồn 12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E58SS6-5000-3-T-24-CS

Thân Ø58, trục Ø6, 5000xung/v, totempole, Nguồn 12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E58SS6-3600-3-T-24-CS

Thân Ø58, trục Ø6, 3600xung/v, totempole, Nguồn 12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E58SS6-2500-3-T-5-CS

Thân Ø58, trục Ø6, 2500xung/v, totempole, Nguồn 5VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E58SS6-600-3-T-24-CS

Thân Ø58, trục Ø6, 600xung/v, totempole, Nguồn 12-24VDC

Giá KM còn: 1.985.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.964.000 VNĐ

Encoder Autonics E58SS6-500-3-T-24-CS

Thân Ø58, trục Ø6, 500xung/v, totempole, Nguồn 12-24VDC

Giá KM còn: 1.725.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.576.000 VNĐ

Encoder Autonics E58SS6-50-3-T-24-CS

Thân Ø58, trục Ø6, 50xung/v, totempole, Nguồn 12-24VDC

Giá KM còn: 1.725.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.576.000 VNĐ

Encoder Autonics E58SS6-10-3-T-5-CS

Thân Ø58, trục Ø6, 10xung/v, totempole, Nguồn 5VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E58SS6-400-3-N-24-CR

Thân Ø58, trục Ø6, 400xung/v, NPN, Nguồn 12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E58SS6-360-3-N-24-CR

Thân Ø58, trục Ø6, 360xung/v, NPN, Nguồn 12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E58SS6-512-3-T-24-CR

Thân Ø58, trục Ø6, 512xung/v, totempole, Nguồn 12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E58SS6-2048-6-L-5-C

Thân Ø58, trục Ø6, 2048xung/v, line driver, Nguồn 5VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E40S6-20-6-L-5-C

Thân Ø40, trục Ø6, 20xung/v, line driver, Nguồn:5VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E40S6-23-6-L-5-C

Thân Ø40, trục Ø6, 23xung/v, line driver, Nguồn:5VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E40S6-30-6-L-5-C

Thân Ø40, trục Ø6, 30xung/v, line driver, Nguồn:5VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E40S6-60-6-L-5-C

Thân Ø40, trục Ø6, 60xung/V, line driver, Nguồn:5VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E40S6-512-6-L-5-C

Thân Ø40, trục Ø6, 512xung/v, line driver, Nguồn:5VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E40S6-50-6-L-5-C

Thân Ø40, trục Ø6, 50xung/v, out line driver, 5VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E40S6-50-3-V-5-C

Thân Ø40, trục Ø6, 50xung/v, out Điện áp, Nguồn: 5VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

ENCODER AUTONICS E40S6

ENCODER AUTONICS E40S6

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E40S6-1000-3-V-24

Thân Ø40, trục Ø6, 1000xung/v, out điện áp, Nguồn:12-24VDC

Giá KM còn: 1.273.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.900.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-1000-3-N-24

Thân Ø40, trục Ø6, 1000xung/v, NPN, Nguồn:12-24VDC

Giá KM còn: 1.266.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.890.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-1800-6-L-5

Thân Ø40, trục Ø6, 1800xung/v, line driver, Nguồn:5VDC

Giá KM còn: 1.399.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.089.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-500-3-T-24

Thân Ø40, trục Ø6, 500xung/v, totempole, Nguồn:12-24VDC

Giá KM còn: 1.266.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.890.000 VNĐ

Encoder cảm biến vòng quay Autonics E40S6-800-3-T-24

Thân Ø40, trục Ø6, 800xung/v, totempole, Nguồn: 12-24VDC

Giá KM còn: 1.273.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.900.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-100-3-N-24

Thân Ø40, trục Ø6, 100xung/v, NPN, Nguồn: 12-24VDC

Giá KM còn: 1.068.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.595.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-360-3-N-24

Thân Ø40, trục Ø6, 360xung/v, NPN, Nguồn: 12-24VDC

Giá KM còn: 1.266.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.890.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-1000-3-T-24

Thân Ø40, trục Ø6, 1000xung/v, totempole, Nguồn: 12-24VDC

Giá KM còn: 1.266.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.890.000 VNĐ

E40S6-1000-6-L-24

Thân Ø40, trục Ø6, 1000xung/v, line driver, Nguồn: 12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

encoder Autonics E40S6-360-3-T-24

Thân Ø40, trục Ø6, 360xung/v, totempole, Nguồn: 12-24VDC

Giá KM còn: 1.266.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.890.000 VNĐ