ENCODER AUTONICS E40S6

Thân Ø40, trục Ø6, 1~5000xung/v, out; T, N, V, L

Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E40S6-1000-3-N-24

Thân Ø40, trục Ø6, 1000xung/v, NPN, Nguồn:12-24VDC

Đơn giá: 2.650.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-1800-6-L-5

Thân Ø40, trục Ø6, 1800xung/v, line driver, Nguồn:5VDC

Đơn giá: 3.090.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-500-3-T-24

Thân Ø40, trục Ø6, 500xung/v, totempole, Nguồn:12-24VDC

Đơn giá: 2.650.000 VNĐ

Encoder cảm biến vòng quay Autonics E40S6-800-3-T-24

Thân Ø40, trục Ø6, 800xung/v, totempole, Nguồn: 12-24VDC

Đơn giá: 2.650.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-100-3-N-24

Thân Ø40, trục Ø6, 100xung/v, NPN, Nguồn: 12-24VDC

Đơn giá: 2.204.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-360-3-N-24

Thân Ø40, trục Ø6, 360xung/v, NPN, Nguồn: 12-24VDC

Đơn giá: 2.650.000 VNĐ

Encoder 1000 xung Autonics E40S6-1000

Thân Ø40, trục Ø6, 1000xung/v, out điện áp, Nguồn:12-24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E40S6-1000-3-T-24

Thân Ø40, trục Ø6, 1000xung/v, totempole, Nguồn: 12-24VDC

Đơn giá: 2.650.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-1000-6-L-24

Thân Ø40, trục Ø6, 1000xung/v, line driver, Nguồn: 12-24VDC

Đơn giá: 3.090.000 VNĐ

Encoder 360 xung autonis E40S6-360

Ø40/Ø6, 360xung, NPN, totem, volt, line, 5/12-24VDC

Đơn giá: Liên hệ

encoder Autonics E40S6-360-3-T-24

Thân Ø40, trục Ø6, 360xung/v, totempole, Nguồn: 12-24VDC

Đơn giá: 2.650.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-3600-3-T-24

Thân Ø40, trục Ø6, 3600xung/v, totempole, Nguồn: 12-24VDC

Đơn giá: 2.851.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-3600-3-N-24

Thân Ø40, trục Ø6, 3600xung/v, NPN, Nguồn: 12-24VDC

Đơn giá: 2.851.000 VNĐ

Encoder 360 xung Autonics E40S6-360-6-L-24

Thân Ø40, trục Ø6, 360xung/v, line driver, 12-24VDC

Đơn giá: 3.090.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-100-3-N-5

100xung/v, Thân Ø40, trục Ø6, NPN, Nguồn: 5VDC

Đơn giá: 2.204.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S8-100-3-T-24

100xung, Totem pole, 12-24VDC, trục 8mm

Đơn giá: 2.503.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S8-1024-6-L-5

1024 xung, line driver, 5VDC, trục 8mm

Đơn giá: 2.269.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-5000-3-T-24

Thân Ø40, trục Ø6, 5000xung/v, totempole, Nguồn: 12-24VDC

Đơn giá: 3.206.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-60-3-T

Thân Ø40, trục Ø6, 60xung/v, totempole, Nguồn: 12-24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E40S6-250-3-N-24

Thân Ø40, trục Ø6, 250xung/v, NPN, Nguồn: 12-24VDC

Đơn giá: 2.204.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-250-3-T-24

Thân Ø40, trục Ø6, 250xung/v, totempole, Nguồn: 12-24VDC

Đơn giá: 2.204.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-250-6-L-5

Thân Ø40, trục Ø6, 250xung/v, line driver, Nguồn:5VDC

Đơn giá: 2.650.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-300-3-N-5

Thân Ø40, trục Ø6, 300xung/v, out NPN, Nguồn: 5VDC

Đơn giá: 2.204.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-50-3-T-24

Thân Ø40, trục Ø6, 50xung/v, totempole, Nguồn: 12-24VDC

Đơn giá: 2.204.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-30-3-T-24

Thân Ø40, trục Ø6, 30xung/v, totempole, Nguồn: 12-24VDC

Đơn giá: 2.204.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-45

Ø40/Ø6, 45 xung, totempole, NPN, Line driver, Voltage

Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E40S8-50-3-N-24

50xung, out: NPN, 12-24VDC, trục 8mm

Đơn giá: 1.797.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-1500-3-T-24

Thân Ø40, trục Ø6, 1500xung/v, totempole, Nguồn:12-24VDC

Đơn giá: 2.796.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-5000-6-L-5

- Đường kính thân: 40mm. trục 6mm
- Số xung: 5000. Ngõ ra: Line driver
- Nguồn cấp: 5VDC

Đơn giá: 3.645.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-5000-6-L-24

- Đường kính thân: 40mm. trục 6mm
- Số xung: 5000. Ngõ ra: Line driver
- Nguồn cấp: 12-24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E40S6-10-6-L-5-C

Thân Ø40, trục Ø6, 10 xung/v, line driver, Nguồn:5VDC

Đơn giá: 2.796.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-10-3-T-24

Thân Ø40, trục Ø6, 10xung/v, totempole, Nguồn: 12-24VDC

Đơn giá: 2.204.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-10-3-N-24

Thân Ø40, trục Ø6,

10xung/v, NPN,

Nguồn: 12-24VDC

Đơn giá: 2.204.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-100-3-T-24

Thân Ø40, trục Ø6, 100xung/v, totempole, Nguồn: 12-24VDC

Đơn giá: 2.204.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-10-3-T-5

Đường kính ngoài trục : Ø6mm

Độ phân giải : 10P/R

Ngõ ra điều khiển : Totem pole; 5VDC 

Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E40S6-40

Ø40/Ø6, 40 xung, totempole, NPN, Line driver, Voltage

Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E40S8-1024-3-T-24

1024 xung, Totem pole, 12-24VDC, trục 8mm

Đơn giá: 2.089.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-100-6-L-5

Thân Ø40, trục Ø6, 100xung/v, line driver, Nguồn:5VDC

Đơn giá: 2.650.000 VNĐ

Encoder 1024 xung autonics E40S6-1024

Ø40 trục Ø6, 1024 xung, NPN, totem, volt, line, 5/12-24VDC

Đơn giá: Liên hệ