Encoder cảm biến vòng quay Autonics E50S8

Thân Ø50, trục Ø8,

1~8000xung/v,

out; T, N, V, L

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến vòng xoay encoder Autonics E50S8-1000-3-T-24

Thân Ø50, trục Ø8,

1000xung/v, totempole,

12-24VDC

Giá KM còn: 2.127.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.175.000 VNĐ

Cảm biến vòng quay Autonics E50S8-5000-3-T-24

Thân Ø50, trục Ø8,

5000xung/v,

totempole, Nguồn: 12-24VDC

Giá KM còn: 2.422.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.615.000 VNĐ

Cảm biến vòng quay Autonics E50S8-500-3-T-24

Thân Ø50, trục Ø8,

500xung/v, totempole,

Nguồn: 12-24VDC

Giá KM còn: 1.750.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.613.000 VNĐ

encoder Autonics E50S8-3600-3-T-24

Thân Ø50, trục Ø8,

3600xung/v, totempole,

Nguồn: 12-24VDC

Giá KM còn: 2.184.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.261.000 VNĐ

cảm biến vòng quay Encoder Autonics E50S8-2500-3-T-24

Thân Ø50, trục Ø8

, 2500xung/v, totempole,

Nguồn: 12-24VDC

Giá KM còn: 2.184.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.261.000 VNĐ

Encoder Autonics E50S8-360-3-T-24

Thân Ø50, trục Ø8,

360xung/v, totempole,

Nguồn: 12-24VDC

Giá KM còn: 1.750.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.613.000 VNĐ

Encoder Autonics E50S8-125-3-T-24

Thân Ø50, trục Ø8,

125xung/v, totempole,

Nguồn: 12-24VDC

Giá KM còn: 1.750.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.613.000 VNĐ

Cảm biến vòng quay Autonics E50S8-360-3-T-24

Thân Ø50, trục Ø8,

360xung/v, totempole,

Nguồn: 12-24VDC

Giá KM còn: 1.750.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.613.000 VNĐ

Cảm biến vòng quay Autonics E50S8-360-3-T-5

Thân Ø50, trục Ø8,

360xung/v,

Nguồn: 5VDC

Giá KM còn: 1.750.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.613.000 VNĐ

Encoder Autonics E50S8-300-3-V-24

Thân Ø50, trục Ø8,

300xung/v, out điện áp,

Nguồn: 12-24VDC

Giá KM còn: 1.750.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.613.000 VNĐ

Encoder Autonics E50S8-1000-6-L-5

Thân Ø50, trục Ø8,

1000xung/v, line driver

 Nguồn: 5VDC

Giá KM còn: 2.479.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.700.000 VNĐ

Cảm biến vòng quay Autonics E50S8-360-3-N-24

Thân Ø50, trục Ø8,

360xung/v, NPN,

Nguồn: 12-24VDC

Giá KM còn: 1.750.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.613.000 VNĐ

Encoder Autonics E50S8-600-3-N-24

Thân Ø50, trục Ø8,

600xung/v, NPN,

Nguồn: 12-24VDC

Giá KM còn: 1.750.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.613.000 VNĐ

Encoder Autonics E50S8-600-3-N-24

Thân Ø50, trục Ø8,

300xung/v, totempole,

12-24VDC

Giá KM còn: 1.750.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.613.000 VNĐ

Encoder Autonics E50S8-2048-6-L-5-C

Thân Ø50, trục Ø8,

2048xung/v, line driver,

Nguồn: 5VDC

Giá KM còn: 2.581.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.853.000 VNĐ

Encoder Autonics E50S8-40-3-T-24

Thân Ø50, trục Ø8,

40xung/v, totempole,

Nguồn: 12-24VDC

Giá KM còn: 1.750.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.613.000 VNĐ

Encoder Autonics E50S8-20-3-T-24

Thân Ø50, trục Ø8,

20xung/v, totempole,

12-24VDC

Giá KM còn: 1.750.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.613.000 VNĐ

Encoder Autonics E50S8-3600-6-L-5

Thân Ø50, trục Ø8,

3600xung/v, line driver,

Nguồn: 5VDC

Giá KM còn: 2.479.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.700.000 VNĐ

Encoder Autonics E50S8-2048-3-N-24

Thân Ø50, trục Ø8,

2048xung/v,

NPN, Nguồn: 12-24VDC

Giá KM còn: 2.184.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.261.000 VNĐ

Encoder Autonics E50S8-500-3-N-24

Thân Ø50, trục Ø8,

500xung/v,

NPN, Nguồn: 12-24VDC

Giá KM còn: 1.750.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.613.000 VNĐ

Encoder Autonics E50S8-240-3-N-24

Thân Ø50, trục Ø8,

240xung/v,

NPN, Nguồn: 12-24VDC

Giá KM còn: 1.750.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.613.000 VNĐ

Encoder Autonics E50S8-30-3-N-24

Thân Ø50, trục Ø8,

30xung/v, NPN,

Nguồn: 12-24VDC

Giá KM còn: 1.750.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.613.000 VNĐ

Encoder Autonics E50S8-3000-3-T-24

Thân Ø50, trục Ø8,

3000xung/v, totempole,

Nguồn: 12-24VDC

Giá KM còn: 2.184.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.261.000 VNĐ

Encoder Autonics E50S8-5000-3-N-5

Thân Ø50, trục Ø8,

5000xung/v,

NPN, Nguồn: 5VDC

Giá KM còn: 2.422.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.615.000 VNĐ

Encoder 100 xung Autonics E50S8-100

Thân Ø50, trục Ø8,

100xung/v,

Nguồn: 5/12-24VDC

Giá KM còn: 1.750.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.613.000 VNĐ

Encoder Autonics E50S8-1000-3-N-24

Thân Ø50, trục Ø8,

1000xung/v, NPN,

Nguồn: 12-24VDC

Giá KM còn: 2.184.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.261.000 VNĐ

bộ phát xung Autonics E50S8-1500-6-L-5

Thân Ø50, trục Ø8, 1500xung/v, line driver, Nguồn: 5VDC

Giá KM còn: 1.655.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.471.000 VNĐ

ENCODER 8000 xung AUTONICS E50S8-8000-6-L-5

Thân Ø50, trục Ø8,

8000xung/v, line driver,

Nguồn: 5VDC

Giá KM còn: 3.191.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.763.000 VNĐ

encoder 2000 xung Autonics E50S8-2000

2000 xung,

totem pole, NPN, volt, line driver 

5~24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E50S8-2000-3-N-5

Thân Ø50, trục Ø8,

2000xung/v, NPN,

Nguồn: 5VDC

Giá KM còn: 2.184.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.261.000 VNĐ

Cảm biến vòng xoay encoder Autonics E50S8-1000-3-T-5

Thân Ø50, trục Ø8,

1000xung/v, totempole,

Nguồn: 5VDC

Giá KM còn: 2.184.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.261.000 VNĐ

Cảm biến vòng xoay Autonics E50S8-2000-6-L-5

Thân Ø50, trục Ø8,

2000xung/v, line driver,

Nguồn: 5VDC

Giá KM còn: 1.655.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.471.000 VNĐ

Encoder 5000 xung Autonics E50S8-5000

Thân Ø50, trục Ø8,

5000xung/v, totempole,

Nguồn: 12-24VDC

Giá KM còn: 2.422.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.615.000 VNĐ

Encoder Autonics E50S8-2048-3-T-24

Thân Ø50, trục Ø8,

2048xung/v, totempole,

Nguồn: 12-24VDC

Giá KM còn: 1.429.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.134.000 VNĐ

Cảm biến vòng quay Autonics E50S8-600-3-T-24

Thân Ø50, trục Ø8,

600xung/v, totempole,

12-24VDC

Giá KM còn: 1.750.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.613.000 VNĐ

Cảm biến vòng xoay Autonics E50S8-100-3-T-24

Thân Ø50, trục Ø8,

100xung/v,totempole,

Nguồn: 12-24VDC

Giá KM còn: 1.750.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.613.000 VNĐ

Cảm biến vòng quay Autonics E50S8-360-3-1-5

Thân Ø50, trục Ø8,

360xung/v,

Nguồn: 5VDC

Giá KM còn: 1.750.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.613.000 VNĐ

Cảm biến vòng xoay encoder Autonics E50S8-100-3-N-24

Thân Ø50, trục Ø8,

100xung/v, NPN,

Nguồn: 12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

encoder Autonics E50S8-1024-3-N-24

Thân Ø50, trục Ø8,

1024xung/v,

NPN, Nguồn: 12-24VDC

Giá KM còn: 2.184.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.261.000 VNĐ