Encoder cảm biến vòng quay Autonics E50S8

Thân Ø50, trục Ø8, 1~8000xung/v, out; T, N, V, L

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến vòng xoay encoder Autonics E50S8-1024-3-T-24

Thân Ø50, trục Ø8, 1024xung/v, totempole, 12-24VDC

Giá KM còn: 1.429.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.134.000 VNĐ

Cảm biến vòng xoay encoder Autonics E50S8-1000-3-T-24

Thân Ø50, trục Ø8, 1000xung/v, totempole, 12-24VDC

Giá KM còn: 1.429.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.134.000 VNĐ

Cảm biến vòng quay Autonics E50S8-5000-3-T-24

Thân Ø50, trục Ø8, 5000xung/v, totempole, Nguồn: 12-24VDC

Giá KM còn: 1.926.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.876.000 VNĐ

Cảm biến vòng quay Autonics E50S8-500-3-T-24

Thân Ø50, trục Ø8, 500xung/v, totempole, Nguồn: 12-24VDC

Giá KM còn: 1.349.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.014.000 VNĐ

encoder Autonics E50S8-3600-3-T-24

Thân Ø50, trục Ø8, 3600xung/v, totempole, Nguồn: 12-24VDC

Giá KM còn: 1.399.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.089.000 VNĐ

cảm biến vòng quay Encoder Autonics E50S8-2500-3-T-24

Thân Ø50, trục Ø8, 2500xung/v, totempole, Nguồn: 12-24VDC

Giá KM còn: 1.429.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.134.000 VNĐ

Encoder Autonics E50S8-360-3-T-24

Thân Ø50, trục Ø8, 360xung/v, totempole, Nguồn: 12-24VDC

Giá KM còn: 1.349.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.014.000 VNĐ

Encoder Autonics E50S8-125-3-T-24

Thân Ø50, trục Ø8, 125xung/v, totempole, Nguồn: 12-24VDC

Giá KM còn: 1.173.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.752.000 VNĐ

Cảm biến vòng quay Autonics E50S8-360-3-T-24(IP)

Thân Ø50, trục Ø8, 360xung/v, totempole, Nguồn: 12-24VDC

Giá KM còn: 1.349.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.014.000 VNĐ

Cảm biến vòng quay Autonics E50S8-360-3-2-5

Thân Ø50, trục Ø8, 360xung/v, Nguồn: 5VDC

Giá KM còn: 1.349.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.014.000 VNĐ

Encoder Autonics E50S8-300-3-V-24

Thân Ø50, trục Ø8, 300xung/v, out điện áp, Nguồn: 12-24VDC

Giá KM còn: 1.173.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.752.000 VNĐ

Encoder Autonics E50S8-1000-6-L-5

Thân Ø50, trục Ø8, 1000xung/v, line driver, Nguồn: 5VDC

Giá KM còn: 1.655.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.471.000 VNĐ

Cảm biến vòng quay Autonics E50S8-360-3-N-24

Thân Ø50, trục Ø8, 360xung/v, NPN, Nguồn: 12-24VDC

Giá KM còn: 1.349.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.014.000 VNĐ

Encoder Autonics E50S8-600-3-N-24

Thân Ø50, trục Ø8, 600xung/v, NPN, Nguồn: 12-24VDC

Giá KM còn: 1.349.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.014.000 VNĐ

Encoder Autonics E50S8-300-3-T-24

Thân Ø50, trục Ø8, 300xung/v, totempole, 12-24VDC

Giá KM còn: 1.173.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.752.000 VNĐ

Encoder Autonics E50S8-2048-6-L-5-C

Thân Ø50, trục Ø8, 2048xung/v, line driver, Nguồn: 5VDC

Giá KM còn: 1.790.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.673.000 VNĐ

Encoder Autonics E50S8-40-3-T-24

Thân Ø50, trục Ø8, 40xung/v, totempole, Nguồn: 12-24VDC

Giá KM còn: 1.173.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.752.000 VNĐ

Encoder Autonics E50S8-20-3-T-24

Thân Ø50, trục Ø8, 20xung/v, totempole, 12-24VDC

Giá KM còn: 1.173.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.752.000 VNĐ

Encoder Autonics E50S8-3600-6-L-5

Thân Ø50, trục Ø8, 3600xung/v, line driver, Nguồn: 5VDC

Giá KM còn: 1.655.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.471.000 VNĐ

Encoder Autonics E50S8-2048-3-N-24

Thân Ø50, trục Ø8, 2048xung/v, NPN, Nguồn: 12-24VDC

Giá KM còn: 1.429.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.134.000 VNĐ

Encoder Autonics E50S8-500-3-N-24

Thân Ø50, trục Ø8, 500xung/v, NPN, Nguồn: 12-24VDC

Giá KM còn: 1.349.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.014.000 VNĐ

Encoder Autonics E50S8-240-3-N-24

Thân Ø50, trục Ø8, 240xung/v, NPN, Nguồn: 12-24VDC

Giá KM còn: 1.173.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.752.000 VNĐ

Encoder Autonics E50S8-30-3-N-24

Thân Ø50, trục Ø8, 30xung/v, NPN, Nguồn: 12-24VDC

Giá KM còn: 1.173.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.752.000 VNĐ

Encoder Autonics E50S8-3000-3-T-24

Thân Ø50, trục Ø8, 3000xung/v, totempole, Nguồn: 12-24VDC

Giá KM còn: 1.429.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.134.000 VNĐ

Encoder Autonics E50S8-5000-3-N-5

Thân Ø50, trục Ø8, 5000xung/v, NPN, Nguồn: 5VDC

Giá KM còn: 1.926.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.876.000 VNĐ

Encoder 100 xung Autonics E50S8-100

Thân Ø50, trục Ø8, 100xung/v, Nguồn: 5/12-24VDC

Giá KM còn: 1.565.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.336.000 VNĐ

Encoder Autonics E50S8-1000-3-N-24

Thân Ø50, trục Ø8, 1000xung/v, NPN, Nguồn: 12-24VDC

Giá KM còn: 1.429.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.134.000 VNĐ

bộ phát xung Autonics E50S8-1500-6-L-5

Thân Ø50, trục Ø8, 1500xung/v, line driver, Nguồn: 5VDC

Giá KM còn: 1.655.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.471.000 VNĐ

ENCODER 8000 xung AUTONICS E50S8-8000-6-L-5

Thân Ø50, trục Ø8, 8000xung/v, line driver, Nguồn: 5VDC

Giá KM còn: 2.393.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.573.000 VNĐ

encoder 2000 xung Autonics E50S8-2000

2000 xung, totem pole, NPN, volt, line driver

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E50S8-2000-3-N-5

Thân Ø50, trục Ø8, 2000xung/v, NPN, Nguồn: 5VDC

Giá KM còn: 1.429.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.134.000 VNĐ

Cảm biến vòng xoay encoder Autonics E50S8-1000-3-T-5

Thân Ø50, trục Ø8, 1000xung/v, totempole, Nguồn: 5VDC

Giá KM còn: 1.429.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.134.000 VNĐ

Encoder Autonics E50S8-2000-3-T-24-C

Thân Ø50, trục Ø8, 2000xung/v, totempole, Nguồn: 12-24VDC

Giá KM còn: 1.565.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.336.000 VNĐ

Cảm biến vòng xoay Autonics E50S8-2000-6-L-5

Thân Ø50, trục Ø8, 2000xung/v, line driver, Nguồn: 5VDC

Giá KM còn: 1.655.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.471.000 VNĐ

Cảm biến vòng xoay Autonics E50S8-2000-6-L-5-C

Thân Ø50, trục Ø8, 2000xung/v, line driver, Nguồn: 5VDC

Giá KM còn: 1.790.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.673.000 VNĐ

Encoder 5000 xung Autonics E50S8-5000

Thân Ø50, trục Ø8, 5000xung/v, totempole, Nguồn: 12-24VDC

Giá KM còn: 2.061.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.077.000 VNĐ

Encoder Autonics E50S8-5000-3-T-24-C

Thân Ø50, trục Ø8, 5000xung/v, totempole, Nguồn: 12-24VDC

Giá KM còn: 2.061.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.077.000 VNĐ

Encoder Autonics E50S8-2048-3-T-24

Thân Ø50, trục Ø8, 2048xung/v, totempole, Nguồn: 12-24VDC

Giá KM còn: 1.429.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.134.000 VNĐ

Cảm biến vòng quay Autonics E50S8-600-3-T-24

Thân Ø50, trục Ø8, 600xung/v, totempole, 12-24VDC

Giá KM còn: 1.349.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.014.000 VNĐ