Encoder Autonics E58H12-2048-6-L-5

Thân Ø58, trục lổ Ø12, 2048xung/v, line driver, 5VDC

Giá KM còn: 2.182.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.258.000 VNĐ

Cảm biến vòng quay Autonics E68S15-1024-6-L-5

Thân Ø68, trục lổ Ø15, 1024xung/v, line driver, 5VDC

Giá KM còn: 2.544.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.797.000 VNĐ

Cảm biến vòng quay Autonics E68S15-600-6-L-5

Thân Ø68, trục lổ Ø15, 600xung/v, line driver, 5VDC

Giá KM còn: 2.544.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.797.000 VNĐ

Encoder Autonics E68S15-500-6-L-5

Thân Ø68, trục lổ Ø15, 500xung/v, line driver, 5VDC

Giá KM còn: 2.544.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.797.000 VNĐ

Cảm biến vòng quay Autonics E58SC10-5000-6-L-5

Thân Ø58, trục Ø10, 5000xung/v, line driver, Nguồn 5VDC

Giá KM còn: 2.613.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.900.000 VNĐ

Encoder Autonics E58SC10-1024-6-L-5

Thân Ø58, trục Ø10, 1024xung/v, line driver, Nguồn 5VDC

Giá KM còn: 1.931.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.883.200 VNĐ

Encoder Autonics E58SC10-2500-6-L-24

Thân Ø58, trục Ø10, 2500xung/v, line driver, Nguồn 12-24VDC

Giá KM còn: 2.010.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.000.000 VNĐ

Encoder Autonics E58SC10-1024-6-L-24

Thân Ø58, trục Ø10, 1024xung/v, line driver, Nguồn 12-24VDC

Giá KM còn: 2.010.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.000.000 VNĐ

Encoder Autonics E58SC10-2000-6-L-24

Thân Ø58, trục Ø10, 2000xung/v, line driver, Nguồn 12-24VDC

Giá KM còn: 2.010.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.000.000 VNĐ

Encoder sóng sin Autonics E58S9.25-2048-10-A-5-S

Encoder sóng sin Autonics E58S9.25-2048-10-A-5-S

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder sóng sin Autonics E58S9.25-2048-10-A-5-R

Encoder sóng sin Autonics E58S9.25-2048-10-A-5-R

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E58SC10-500-6-L-5

Thân Ø58, trục Ø10, 500xung/v, line driver, Nguồn 5VDC

Giá KM còn: 1.821.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.719.000 VNĐ

Encoder Autonics E58SC10-512

512xung/v, T/N/V/L, 5/12-24VDC, Thân Ø58, trục Ø10,

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ