Encoder Autonics E80H30-720-6-L-5

Thân Ø80, trục lổ Ø30, 720xung/v, line driver, 5VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E80H30-60-3-T-24

Thân Ø80, trục lổ Ø30, 60xung/v, totempole, 12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E80H30-1024-3-N-24

Thân Ø80, trục lổ Ø30, 1024xung/v, NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E80H30-512-3-N-24

Thân Ø80, trục lổ Ø30, 512xung/v, NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E80H30-360-3-N-24

Thân Ø80, trục lổ Ø30, 360xung/v, NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến vòng xoay encoder Autonics E100H35-10000-3-V-5

Thân Ø100, trục lổ Ø35, 10000xung/v, out điện áp, 5VDC

Giá KM còn: 4.556.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.800.000 VNĐ

Encoder dây Autonics EWLS50-512-B-PN-24

Encoder dây Autonics EWLS50-512-B-PN-24

Giá KM còn: 5.071.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 7.570.000 VNĐ

Encoder Autonics E100H35-512-3-T-24

Thân Ø100, trục lổ Ø35, 512xung/v, totempole, 12-24VDC

Giá KM còn: 4.125.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.157.000 VNĐ

Encoder Autonics E100H35-512-3-N-24

Thân Ø100, trục lổ Ø35, 512xung/v, NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 4.125.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.157.000 VNĐ

Encoder Autonics E100H35-1024-3-N-24

Thân Ø100, trục lổ Ø35, 1024xung/v, NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 4.125.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.157.000 VNĐ

Encoder Autonics E100H35-1024-6-L-5

Thân Ø100, trục lổ Ø35, 1024xung/v, line driver, 5VDC

Giá KM còn: 4.471.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.674.000 VNĐ

Encoder Autonics E100H35-10000-6-L-5

Thân Ø100, trục lổ Ø35, 10000xung/v, line driver, 5VDC

Giá KM còn: 4.682.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.988.000 VNĐ

Encoder Autonics E100H35-10000-3-N-24

Thân Ø100, trục lổ Ø35, 10000xung/v, NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 4.556.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.800.000 VNĐ

Encoder Autonics E100H35-1024-3-T-24

Thân Ø100, trục lổ Ø35, 1024xung/v, totempole, 12-24VDC

Giá KM còn: 4.125.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.157.000 VNĐ

Encoder Autonics E100H35-512-6-L-5

Thân Ø100, trục lổ Ø35, 512xung/v, line driver, 5VDC

Giá KM còn: 4.471.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.674.000 VNĐ

Encoder Autonics E100H35-10000-3-N-5

Thân Ø100, trục lổ Ø35, 10000xung/v, NPN, 5VDC

Giá KM còn: 4.556.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.800.000 VNĐ

Encoder Autonics E100H35-10000-3-T-5

Thân Ø100, trục lổ Ø35, 10000xung/v, totempole, 5VDC

Giá KM còn: 4.556.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.800.000 VNĐ

Encoder Autonics E100H35-1024-3-N-5

Thân Ø100, trục lổ Ø35, 1024xung/v, NPN, 5VDC

Giá KM còn: 4.125.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.157.000 VNĐ

Encoder Autonics E100H35-10000-3-V-24

Thân Ø100, trục lổ Ø35, 10000xung/v, out điện áp, 12-24VDC

Giá KM còn: 4.556.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.800.000 VNĐ

Encoder Autonics E100H35-10000-3-T-24

Thân Ø100, trục lổ Ø35, 10000xung/v, totempole, 12-24VDC

Giá KM còn: 4.556.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.800.000 VNĐ

encoder Autonics E60H20-1024-3-V-24

Thân Ø60, trục lổ Ø20, 1024xung/v, out điện áp, 12-24VDC

Giá KM còn: 3.048.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.550.000 VNĐ

encoder Autonics E60H20-5000-3-T-24

Thân Ø60, trục lổ Ø20, 5000xung/v, totempole, 12-24VDC

Giá KM còn: 2.875.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.292.000 VNĐ

ENCODER AUTONICS E88H30

ENCODER AUTONICS E88H30

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

encoder Autonics E60H20-8192-3-T-24

Thân Ø60, trục lổ Ø20, 8192xung/v, totempole, 12-24VDC

Giá KM còn: 2.995.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.471.000 VNĐ

Encoder Autonics E60H20-100-3-T-24

Thân Ø60, trục lổ Ø20, 100xung/v, totempole, 12-24VDC

Giá KM còn: 2.322.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.466.000 VNĐ

CẢM BIẾN VÒNG QUAY AUTONICS E80H30-100-3-T-24

Thân Ø80, trục lổ Ø30, 100xung/v, totempole, 12-24VDC

Giá KM còn: 2.288.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.415.000 VNĐ

CẢM BIẾN VÒNG QUAY AUTONICS E80H30-500-3-T-24

Thân Ø80, trục lổ Ø30, 500xung/v, totempole, 12-24VDC

Giá KM còn: 2.288.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.415.000 VNĐ

CẢM BIẾN VÒNG QUAY AUTONICS E80H30-3200-3-T-24

Thân Ø80, trục lổ Ø30, 3200xung/v, totempole, 12-24VDC

Giá KM còn: 3.028.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.520.000 VNĐ

Encoder Autonics E58H12-500-3-T-24

Thân Ø58, trục lổ Ø12, 500xung/v, totempole, 12-24VDC

Giá KM còn: 1.711.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.554.000 VNĐ

Encoder Autonics E58H12-1000-6-L-5

Thân Ø58, trục lổ Ø12, 1000xung/v, line driver, 5VDC

Giá KM còn: 2.182.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.258.000 VNĐ

Bộ mã hóa vòng quay nhiều vòng EPM50S8-1013-B-PN-24

Bộ mã hóa vòng quay nhiều vòng EPM50S8-1013-B-PN-24

Giá KM còn: 3.239.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.835.000 VNĐ

Bộ mã hóa vòng quay loại nhiều vòng EPM50S8-1013-B-S-24

Bộ mã hóa vòng quay loại nhiều vòng EPM50S8-1013-B-S-24

Giá KM còn: 3.239.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.835.000 VNĐ

Encoder dây Autonics EWLS50-512-G-PN-24

Encoder dây Autonics EWLS50-512-G-PN-24

Giá KM còn: 5.071.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 7.570.000 VNĐ

Encoder Autonics E58H12-3600-3-N-24

Thân Ø58, trục lổ Ø12, 3600xung/v, NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 1.941.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.898.000 VNĐ

Encoder Autonics E58H12-600-6-L-5

Thân Ø58, trục lổ Ø12, 600xung/v, line driver, 5VDC

Giá KM còn: 1.941.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.898.000 VNĐ

Encoder Autonics E58H12-50-6-L-5

Thân Ø58, trục lổ Ø12, 50xung/v, line driver, 5VDC

Giá KM còn: 1.941.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.898.000 VNĐ

Encoder Autonics E58HB12-2048-3-V-24

Thân Ø58, trục lổ Ø12, 2048xung/v, out điện áp, 12-24VDC

Giá KM còn: 1.941.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.898.000 VNĐ

Encoder Autonics E58HB12-5000-3-N-24

Thân Ø58, trục lổ Ø12, 5000xung/v, NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 2.333.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.483.000 VNĐ

Encoder Autonics E58HB12-3600-3-N-24

Thân Ø58, trục lổ Ø12, 3600xung/v, NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 1.941.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.898.000 VNĐ

Encoder Autonics E58HB12-1024-3-N-24

Thân Ø58, trục lổ Ø12, 1024xung/v, NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 1.941.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.898.000 VNĐ