Cảm biến vòng xoay encoder Autonics E100H35-10000-3-V-5

Thân Ø100,
trục lổ Ø35, 10000xung/v,
out điện áp, 5VDC

Giá KM còn: 5.514.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 8.231.000 VNĐ

Encoder dây Autonics EWLS50-512-B-PN-24

Dãi đo: 512mm,
Độ phân giải: min 0.1mm,
12-24VDC

Giá KM còn: 4.982.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 7.437.000 VNĐ

Encoder thang máy Autonics E100H35-1024-3-T-5

Ø100, trục lổ Ø35,

1024xung/v, totempole,

nguồn cáp: 5VDC

Giá KM còn: 4.925.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 7.351.000 VNĐ

Encoder 10000 xung Autonics E100H35-10000-3-T-5

Thân Ø100, trục lổ Ø35,
10000xung/v,
totempole, 5VDC

Giá KM còn: 5.514.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 8.231.000 VNĐ

Encoder 10000 xung Autonics E100H35-10000-3-N-5

Thân Ø100,
trục lổ Ø35, 10000xung/v,
NPN, 5VDC.

Giá KM còn: 5.514.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 8.231.000 VNĐ

Encoder 10000 xung Autonics E100H35-10000-3-N-24

Ø100, trục lổ Ø35,
10000xung/v, NPN,
12-24VDC

Giá KM còn: 5.514.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 8.231.000 VNĐ

Encoder 10000 xung Autonics E100H35-10000-6-L-24

Ø100, trục lổ Ø35,
10000xung/v,
Linedriver, 12-24VDC

Giá KM còn: 5.808.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 8.670.000 VNĐ

Encoder 10000 xung Autonics E100H35-10000-6-L-5

Thân Ø100,

trục lổ Ø35, 10000xung/v,

line driver, 5VDC

Giá KM còn: 5.808.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 8.670.000 VNĐ

Encoder 1024 xung Autonics E100H35-1024

Ø100, trục lổ Ø35,
1024xung/v,
5VDC, 12-24VDC

Giá KM còn: 4.925.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 7.351.000 VNĐ

Encoder 10000 xung Autonics E100H35-10000-3-V-24

Ø100, trục lổ Ø35
 10000xung/v
volt, 12-24VDC

Giá KM còn: 5.514.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 8.231.000 VNĐ

Encoder 10000 xung Autonics E100H35-10000-3-T-24

Ø100, trục lổ Ø35,
10000xung/v
, totempole, 12-24VDC

Đơn giá: 8.154.000 VNĐ

Encoder Autonics E100H35-1024-3-N-24

Thân Ø100, trục lổ Ø35,
1024xung/v,
NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 4.925.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 7.351.000 VNĐ

Encoder Autonics E100H35-1024-6-L-5

Ø100, trục lổ Ø35,
1024xung/v,
line driver, 5VDC

Giá KM còn: 5.220.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 7.791.000 VNĐ

Encoder Autonics E100H35-1024-3-T-24

Ø100, trục lổ Ø35,

1024xung/v, totempole,

12-24VDC

Giá KM còn: 4.925.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 7.351.000 VNĐ

Encoder Autonics E100H35-1024-3-N-5

Thân Ø100,
trục lổ Ø35, 1024xung/v,
 NPN, 5VDC

Giá KM còn: 4.925.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 7.351.000 VNĐ

Encoder sóng sin Autonics E60H Series

Đường kính thân Ø60 mm,

đường kính trục rỗng Ø20 mm

Ngõ ra analog dạng sóng sin, 5VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E100H35-512

Ø100, trục lổ Ø35,
512xung/v, 5VDC,
12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E100H35-512-3-T-24

Ø100, trục lổ Ø35,
512xung/v, totempole,
12-24VDC

Giá KM còn: 4.925.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 7.351.000 VNĐ

Encoder sóng sin Autonics E60H20-1024

Thân Ø60, trục lổ Ø20,

1024xung/v, Line Driver/NPN/T/V,

5/12-24VDC

Giá KM còn: 2.918.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.356.000 VNĐ

Encoder thang máy Autonics E100H35-512-3-N-24

Ø100, trục lổ Ø35,
512xung/v, NPN,
12-24VDC

Giá KM còn: 4.925.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 7.351.000 VNĐ

Encoder sóng sin Autonics E60H20-1024-3-V-24

Thân Ø60, trục lổ Ø20,

1024xung/v,

out điện áp, 12-24VDC

Giá KM còn: 3.048.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.550.000 VNĐ

Encoder thang máy Autonics E100H35-512-6-L-5

Thân Ø100, trục lổ Ø35,
512xung/v,
line driver, 5VDC

Giá KM còn: 5.220.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 7.791.000 VNĐ

Encoder 5000 xung Autonics E60H20-5000-3-T-24

Thân Ø60, trục lổ Ø20,

5000xung/v, totempole,

12-24VDC

Giá KM còn: 2.875.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.292.000 VNĐ

Encoder Autonics E80H32

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

ENCODER AUTONICS E88H30

ENCODER AUTONICS E88H30

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder 9192 xung Autonics E60H20-8192

Thân Ø60, lổ Ø20, 8192xung,

totem/NPN/volt/Line driver,

5/12-24VDC

Giá KM còn: 2.995.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.471.000 VNĐ

Encoder sóng sin Autonics E60H20-100-3-T-24

Thân Ø60, trục lổ Ø20,

100xung/v, totempole,

12-24VDC

Giá KM còn: 2.322.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.466.000 VNĐ

Encoder Autonics E80H30-60

Ø80, trục lổ Ø30, 60xung/v, totempole, 12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

CẢM BIẾN VÒNG QUAY AUTONICS E80H30-100

Thân Ø80, trục lổ Ø30, 100xung/v, totempole, 12-24VDC

Giá KM còn: 2.288.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.415.000 VNĐ

Encoder Autonics E80H30-360

Thân Ø80, trục lổ Ø30, 360xung/v, NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

CẢM BIẾN VÒNG QUAY AUTONICS E80H30-500

Thân Ø80, trục lổ Ø30, 500xung/v, totempole, 12-24VDC

Giá KM còn: 2.288.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.415.000 VNĐ

Encoder Autonics E80H30-512

Thân Ø80, trục lổ Ø30, 512xung/v, NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

CẢM BIẾN VÒNG QUAY AUTONICS E80H30-3200-3-T-24

Ø80, lổ Ø30, 3200xung/v, totempole, NPN, LINEDRIVER, Volt

Giá KM còn: 3.028.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.520.000 VNĐ

Encoder Autonics E80H30-720-6-L-5

Thân Ø80, trục lổ Ø30, 720xung/v, line driver, 5VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder 1024 xung Autonics E80H30-1024-3-N-24

Thân Ø80, trục lổ Ø30,

1024xung/v, NPN,

12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E80H30-500

500 xung, lổ trục 30mm,

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E58H12-1-2-T-24

Ø58, lổ Ø12, 1xung/v

Totempole, NPN, line driver, volt

Giá KM còn: 2.266.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.383.000 VNĐ

Encoder Autonics E58H12-10-3-N-24

Thân Ø58, xẹp Ø12,

10xung/v, NPN,

12-24VDC

Giá KM còn: 2.266.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.383.000 VNĐ

Encoder Autonics E58H12-10-3-V-24

Thân Ø58, trục lổ Ø12,

10xung/v, out điện áp,

12-24VDC

Giá KM còn: 2.266.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.383.000 VNĐ

Encoder Autonics E58H12-20-3-N-24

Thân Ø58, trục lổ Ø12,

20xung/v, NPN,

12-24VDC

Giá KM còn: 2.266.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.383.000 VNĐ