Cảm biến vòng xoay encoder Autonics E100H35-10000-3-V-5

Thân Ø100, trục lổ Ø35, 10000xung/v, out điện áp, 5VDC

Đơn giá: 8.231.000 VNĐ

Encoder dây Autonics EWLS50-512-B-PN-24

Dãi đo: 512mm, Độ phân giải: min 0.1mm, 12-24VDC

Đơn giá: 7.437.000 VNĐ

Encoder thang máy Autonics E100H35-1024-3-T-5

Ø100, trục lổ Ø35,

1024xung/v, totempole,

nguồn cáp: 5VDC

Đơn giá: Liên hệ

Encoder 10000 xung Autonics E100H35-10000-3-T-5

Thân Ø100, trục lổ Ø35, 10000xung/v, totempole, 5VDC

Đơn giá: 6.800.000 VNĐ

Encoder 10000 xung Autonics E100H35-10000-3-N-5

Thân Ø100, trục lổ Ø35, 10000xung/v, NPN, 5VDC

Đơn giá: 6.800.000 VNĐ

Encoder 10000 xung Autonics E100H35-10000-3-N-24

Ø100, trục lổ Ø35, 10000xung/v, NPN, 12-24VDC

Đơn giá: 6.800.000 VNĐ

Encoder 10000 xung Autonics E100H35-10000-6-L-24

Ø100, trục lổ Ø35, 10000xung/v, Linedriver, 12-24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Encoder 10000 xung Autonics E100H35-10000-6-L-5

Thân Ø100, trục lổ Ø35, 10000xung/v, line driver, 5VDC

Đơn giá: 6.988.000 VNĐ

Encoder Autonics E100H35-1024

Ø100, trục lổ Ø35, 1024xung/v, 5VDC, 12-24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Encoder 10000 xung Autonics E100H35-10000-3-V-24

Ø100, trục lổ Ø35, 10000xung/v, volt, 12-24VDC

Đơn giá: 6.800.000 VNĐ

Encoder 10000 xung Autonics E100H35-10000-3-T-24

Ø100, trục lổ Ø35, 10000xung/v, totempole, 12-24VDC

Đơn giá: 8.154.000 VNĐ

Encoder Autonics E100H35-1024-3-N-24

Thân Ø100, trục lổ Ø35, 1024xung/v, NPN, 12-24VDC

Đơn giá: 6.157.000 VNĐ

Encoder Autonics E100H35-1024-6-L-5

Ø100, trục lổ Ø35, 1024xung/v, line driver, 5VDC

Đơn giá: 6.674.000 VNĐ

Encoder Autonics E100H35-1024-3-T-24

Ø100, trục lổ Ø35,

1024xung/v, totempole,

12-24VDC

Đơn giá: 6.157.000 VNĐ

Encoder Autonics E100H35-1024-3-N-5

Thân Ø100, trục lổ Ø35, 1024xung/v, NPN, 5VDC

Đơn giá: 6.157.000 VNĐ

Encoder Autonics E100H35-512

Ø100, trục lổ Ø35, 512xung/v, 5VDC, 12-24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E100H35-512-3-T-24

Ø100, trục lổ Ø35, 512xung/v, totempole, 12-24VDC

Đơn giá: 6.157.000 VNĐ

Encoder Autonics E60H20-1024

Thân Ø60, trục lổ Ø20, 1024xung/v, Line Driver/NPN/TOTEM/VOLT, 5/12-24VDC

Đơn giá: 4.356.000 VNĐ

Encoder thang máy Autonics E100H35-512-3-N-24

Ø100, trục lổ Ø35, 512xung/v, NPN, 12-24VDC

Đơn giá: 6.157.000 VNĐ

encoder Autonics E60H20-1024-3-V-24

Thân Ø60, trục lổ Ø20, 1024xung/v, out điện áp, 12-24VDC

Đơn giá: 4.550.000 VNĐ

Encoder thang máy Autonics E100H35-512-6-L-5

Thân Ø100, trục lổ Ø35, 512xung/v, line driver, 5VDC

Đơn giá: 6.674.000 VNĐ

encoder Autonics E60H20-5000-3-T-24

Thân Ø60, trục lổ Ø20, 5000xung/v, totempole, 12-24VDC

Đơn giá: 4.292.000 VNĐ

ENCODER AUTONICS E88H30

ENCODER AUTONICS E88H30

Đơn giá: Liên hệ

encoder Autonics E60H20-8192

Thân Ø60, lổ Ø20, 8192xung, totem/NPN/volt/Line driver, 5/12-24VDC

Đơn giá: 4.471.000 VNĐ

Encoder Autonics E60H20-100-3-T-24

Thân Ø60, trục lổ Ø20, 100xung/v, totempole, 12-24VDC

Đơn giá: 3.466.000 VNĐ

Encoder Autonics E80H30-60

Ø80, trục lổ Ø30, 60xung/v, totempole, 12-24VDC

Đơn giá: Liên hệ

CẢM BIẾN VÒNG QUAY AUTONICS E80H30-100

Thân Ø80, trục lổ Ø30, 100xung/v, totempole, 12-24VDC

Đơn giá: 3.415.000 VNĐ

Encoder Autonics E80H30-360

Thân Ø80, trục lổ Ø30, 360xung/v, NPN, 12-24VDC

Đơn giá: Liên hệ

CẢM BIẾN VÒNG QUAY AUTONICS E80H30-500

Thân Ø80, trục lổ Ø30, 500xung/v, totempole, 12-24VDC

Đơn giá: 3.415.000 VNĐ

Encoder Autonics E80H30-512

Thân Ø80, trục lổ Ø30, 512xung/v, NPN, 12-24VDC

Đơn giá: Liên hệ

CẢM BIẾN VÒNG QUAY AUTONICS E80H30-3200-3-T-24

Ø80, lổ Ø30, 3200xung/v, totempole, NPN, LINEDRIVER, Volt

Đơn giá: 4.520.000 VNĐ

Encoder Autonics E80H30-720-6-L-5

Thân Ø80, trục lổ Ø30, 720xung/v, line driver, 5VDC

Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E80H30-1024-3-N-24

Thân Ø80, trục lổ Ø30, 1024xung/v, NPN, 12-24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E80H30-500

500 xung, lổ trục 30mm,

Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E58H12-1-2-T-24

Ø58, lổ Ø12, 1xung/v, Totempole, NPN, line driver, volt

Đơn giá: 2.516.000 VNĐ

Encoder Autonics E58H12-10-3-N-24

Thân Ø58, trục lổ Ø12, 10xung/v, NPN, 12-24VDC

Đơn giá: 2.516.000 VNĐ

Encoder Autonics E58H12-10-3-V-24

Thân Ø58, trục lổ Ø12, 10xung/v, out điện áp, 12-24VDC

Đơn giá: 2.516.000 VNĐ

Encoder Autonics E58H12-20-3-N-24

Thân Ø58, trục lổ Ø12, 20xung/v, NPN, 12-24VDC

Đơn giá: 2.516.000 VNĐ

Encoder 20 xung Autonics E58H12-20-3-T-24

Ø58, trục lổ Ø12, 20xung/v, totempole, 12-24VDC

Đơn giá: 2.516.000 VNĐ

Encoder Autonics E58H12-50-6-L-5

Thân Ø58, trục lổ Ø12, 50xung/v, line driver, 5VDC

Đơn giá: 2.898.000 VNĐ