MCCB 3P 7.5kA Schneider EZC100B3

MCCB 3P 7.5kA Schneider EZC100B3

Đơn giá: 1.380.000 VNĐ

MCCB 3P 15kA Schneider EZC100N3

MCCB 3P 15kA Schneider EZC100N3

Đơn giá: 1.880.000 VNĐ

MCCB 3P Schneider EZC100F3

MCCB 3P Schneider EZC100F3

Đơn giá: 1.430.000 VNĐ

MCCB 3P 30kA Schneider EZC100H3

MCCB 3P 30kA Schneider EZC100H3

Đơn giá: 2.390.000 VNĐ

MCCB 3P 18kA Schneider EZC250F3

MCCB 3P 18kA Schneider EZC250F3

Đơn giá: 3.190.000 VNĐ

MCCB 3P Schneider EZC250N3

MCCB 3P 100A, 125A, 150A, 160A, 175A, 200A, 225A, 250A

Đơn giá: 3.330.000 VNĐ

MCCB 3P Schneider EZC250H3

MCCB 3P Schneider EZC250H3

Đơn giá: 3.410.000 VNĐ

MCCB 4P 25kA Schneider Easypact EZC250N4

MCCB 4P 25kA Schneider Easypact EZC250N4

Đơn giá: Liên hệ

MCCB 3P 36kA Schneider EZC400N3

MCCB 3P 36kA Schneider EZC400N3

Đơn giá: 7.299.000 VNĐ

MCCB 3P 50kA Schneider Easypact EZC400H3

MCCB 3P 50kA Schneider Easypact EZC400H3

Đơn giá: 8.133.000 VNĐ

MCCB 4P 36kA Schneider Easypact EZC400N4

MCCB 4P 36kA Schneider Easypact EZC400N4

Đơn giá: Liên hệ

MCCB 4P 50kA Schneider Easypact EZC400H4

MCCB 4P 50kA Schneider Easypact EZC400H4

Đơn giá: 9.526.000 VNĐ

MCCB 3P 36kA Schneider EZC630N3

MCCB 3P 36kA Schneider EZC630N3

Đơn giá: 8.630.000 VNĐ

MCCB 3P 50kA Schneider EZC630H3

MCCB 3P 50kA Schneider EZC630H3

Đơn giá: 10.056.000 VNĐ

MCCB 4P 36kA Schneider EZC630N4

MCCB 4P 36kA Schneider EZC630N4

Đơn giá: 8.630.000 VNĐ

MCCB 4P 50kA Schneider Easypact EZC630H4

MCCB 4P 50kA Schneider Easypact EZC630H4

Đơn giá: 13.448.000 VNĐ