đèn tầng Auer ECOmodul40

đèn led, sáng tĩnh/ nháy, còi 80db, Ø 40 mm, IP 66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn 3 tầng Auer ECO40-Q01

đèn led, sáng tĩnh , D40, 24VDC, chân đế cao 100mm, IP66

Đơn giá: Liên hệ

ĐÈN 2 TẦNG AUER ECO40-Q02

đèn led, sáng tĩnh , D40, 24VDC, chân đế cao 100mm, IP66

Đơn giá: Liên hệ

ĐÈN 4 TẦNG AUER ECO40-Q05

đèn led, sáng tĩnh , D40, 24VDC, chân đế cao 100mm, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn 3 tầng có còi Auer ECO40-Q31

đèn led, sáng tĩnh , D40, 24VDC, 80db, chân đế cao 100mm, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn 3 tầng có còi Auer ECO40-Q81

đèn led, sáng tĩnh , D40, 24VDC, 80db, chân đế cao 100mm, IP66

Đơn giá: Liên hệ