đèn tầng Auer ECOmodul60

đèn led, sáng tĩnh/ nháy, còi 90db, Ø 60 mm, 2500Hz, IP 66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn 3 tầng Auer ECO60-Q01

đèn led , sáng tĩnh , D60, 24 VAC, IP66

Đơn giá: 3.723.000 VNĐ

Đèn 2 tầng Auer ECO60-Q02

đèn led , sáng tĩnh , D60, 24 VAC, IP66

Đơn giá: 2.760.000 VNĐ

ĐÈN 4 TẦNG AUER ECO60-Q05

đèn led , sáng tĩnh , D60, 24 VAC, IP66

Đơn giá: 4.752.000 VNĐ

Đèn 3 tầng có còi Auer ECO60-Q31

đèn led , sáng tĩnh , D60, còi 100db, 24 VAC, IP66

Đơn giá: 4.900.000 VNĐ

Đèn 3 tầng có còi Auer ECO60-Q81

đèn led , sáng tĩnh , D60, còi 100db, 220 VAC, IP66

Đơn giá: 5.134.000 VNĐ