Encoder bánh xe Autonics ENC-1-1-V-24

bánh xe 250mm, 1mm,

Out: volt (A, B), 12-24VDC

Đơn vị đo: min 1mm.

Giá KM còn: 1.890.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.821.000 VNĐ

cảm biến vòng quay loại bánh xe Autonics ENC-1-1-T-24

bánh xe, 1mm,

Out: totempole (A, B), 12-24VDC

Đơn vị đo: min 1mm.

Giá KM còn: 1.890.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.821.000 VNĐ

Encoder bánh xe Autonics ENC-1-2-T-24

Bánh xe 250mm, 1cm,

Ngõ ra: totempole, pha A và B.

12-24VDC

Giá KM còn: 1.890.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.821.000 VNĐ

Encoder bánh xe Autonics ENC-1-3-T-24

bánh xe 250mm, 1m, totempole (A, B), 12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder bánh xe Autonics ENC-1-4-T-24

bánh xe 250mm, 1yd, totempole (A, B), 12-24VDC

Giá KM còn: 1.890.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.821.000 VNĐ

Encoder bánh xe Autonics ENC-1-5-T-24

bánh xe 250mm, 0.25yd,

out: totempole (A, B), 12-24VDC

Đơn vị đo: min 0.1yd.

Giá KM còn: 1.890.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.821.000 VNĐ

Encoder bánh xe Autonics ENC-1-6-T-24

bánh xe 250mm, 1yd, totempole (A, B), 12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder bánh xe Autonics ENC-1-1-N-24

Đơn vị đo tối thiểu, 1mm, NPN, 24VDC, chu vi bánh xe: 250mm

Giá KM còn: 1.890.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.821.000 VNĐ

Encoder bánh xe Autonics ENC-1-2-N-24

Đơn vị đo tối thiểu, 1cm, NPN, 24VDC, chu vi bánh xe: 250mm

Giá KM còn: 1.890.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.821.000 VNĐ

Encoder bánh xe Autonics ENC-1-3-N-24

Đơn vị đo tối thiểu, 1m, NPN, 24VDC, chu vi bánh xe: 250mm

Giá KM còn: 1.890.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.821.000 VNĐ

Encoder bánh xe Autonics ENC-1-4-N-24

Đơn vị đo 0.01yard, totem, 24VDC, chu vi bánh xe: 250mm

Giá KM còn: 1.890.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.821.000 VNĐ

Encoder bánh xe Autonics ENC-1-2-V-24

Đơn vị đo 1cm, volt, 24VDC, chu vi bánh xe: 250mm

Giá KM còn: 1.890.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.821.000 VNĐ

Encoder bánh xe Autonics ENC-1-6-V-5

bánh xe 250mm, 1yd, volt (A, B), 5VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder tay quay Autonics ENHP-100-1-T-5

lựa chọn 6 trục và 4 cấp, 100P/R, Totem pole 5VDC

Giá KM còn: 6.120.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.135.000 VNĐ

Encoder tay quay Autonics ENHP-100-1-T-24

lựa chọn 6 trục và 4 cấp, 100P/R, Totem pole 12-24VDC

Giá KM còn: 6.030.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.000.000 VNĐ

Encoder tay quay Autonics ENHP-100-2-L-5-M4

lựa chọn 6 trục và 4 cấp, 100P/R, Line driver 5VDC

Giá KM còn: 7.684.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 11.469.000 VNĐ

Bộ phát xung cấm tay Autonics ENHP-100-1-L-5

lựa chọn 6 trục và 4 cấp, 100P/R, Line driver 5VDC

Giá KM còn: 6.030.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.000.000 VNĐ

Bộ phát xung cầm tay Autonics ENHP-100-2-L-5

lựa chọn 6 trục và 4 cấp, 100P/R, Line driver 5VDC

Giá KM còn: 6.120.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.135.000 VNĐ

Encoder tay quay Autonics ENHP-100-2-T-24

lựa chọn 6 trục và 4 cấp, 100P/R, Totem pole 12-24VDC

Giá KM còn: 6.120.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.135.000 VNĐ

Encoder tay quay Autonics ENHP-100-2-T-5

lựa chọn 6 trục và 4 cấp, 100P/R, Totem pole 5VDC

Giá KM còn: 6.120.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.135.000 VNĐ

Encoder Autonics ENA-3600-2-T-24

Ø10mm, 3600 Xung/vòng
 5000rpm, totempole, 12-24VDC

Giá KM còn: 2.166.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.234.000 VNĐ

Bộ phát xung encoder Autonics ENA-20

Ø10mm, 20 Xung/vòng
5000rpm, 12-24VDC, IP50

Giá KM còn: 1.736.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.592.000 VNĐ

Bộ phát xung encoder Autonics ENA-100-2-T-24

Ø10mm, 100 Xung/vòng
 5000rpm, totempole, 12-24VDC, IP50

Giá KM còn: 1.736.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.592.000 VNĐ

Cảm biến vòng tay quay Autonics ENH-100-2-T-24

tay quay, 100xung/vòng, totempole (A, B), 12-24VDC

Giá KM còn: 1.573.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.349.000 VNĐ

Cảm biến vòng tay quay Autonics ENH-100-1-T-24

tay quay, totempole (A, B), 12-24VDC

Giá KM còn: 1.573.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.349.000 VNĐ

Cảm biến vòng tay quay Autonics ENH-100-1-L-5

100 xung/vòng, line driver, 5VDC,

Giá KM còn: 1.565.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.337.000 VNĐ

Encoder Autonics ENH-100-1-T-5

100 xung/vòng, totempole A, B, 5VDC,

Giá KM còn: 1.550.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.314.000 VNĐ

Cảm biến vòng tay quay Autonics ENH-100-1-V-5

100 xung/vòng, volt A, B, 5VDC,

Giá KM còn: 1.550.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.314.000 VNĐ

Encoder Autonics ENH-25-2-V-5

25 xung/vòng, 600rpm (Đỉnh), volt A, B, 5VDC,

Giá KM còn: 1.543.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.303.000 VNĐ

Encoder Autonics ENH-25-2-V-24

25 xung/vòng, 600rpm (Đỉnh), volt A, B, 12-24VDC,

Giá KM còn: 1.543.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.303.000 VNĐ

Encoder Autonics ENH-25-1-V-5

25 xung/vòng, 600rpm (Đỉnh), volt A, B, 5VDC,

Giá KM còn: 1.543.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.303.000 VNĐ

Encoder Autonics ENH-25-1-V-24

25 xung/vòng, 600rpm (Đỉnh), volt A, B, 12-24VDC,

Giá KM còn: 1.543.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.303.000 VNĐ

Encoder Autonics ENH-100-1-V-24

100 xung/vòng, 600rpm (Đỉnh), volt A, B, 12-24VDC,

Giá KM còn: 1.543.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.303.000 VNĐ

CẢM BIẾN VÒNG TAY QUAY AUTONICS ENH-100-2-V-5

100 xung/vòng, 600rpm (Đỉnh), volt A, B, 5VDC,

Giá KM còn: 1.573.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.349.000 VNĐ

CẢM BIẾN VÒNG TAY QUAY AUTONICS ENH-100-2-T-5-N1

100 xung/vòng, 600rpm (Đỉnh), totempole A, B, 5VDC,

Giá KM còn: 1.573.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.349.000 VNĐ

CẢM BIẾN VÒNG TAY QUAY AUTONICS ENH-100-2-V-24

100 xung/vòng, 600rpm (Đỉnh), volt A, B, 12-24VDC,

Giá KM còn: 1.573.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.349.000 VNĐ

CẢM BIẾN VÒNG TAY QUAY AUTONICS ENH-100-2-L-5

100 xung/vòng, 600rpm(Đỉnh), line driver, 5VDC

Giá KM còn: 1.589.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.372.000 VNĐ

CẢM BIẾN VÒNG TAY QUAY AUTONICS ENH-100-2-T-5

100 xung/vòng, 600rpm (Đỉnh), totempole A, B, 5VDC

Giá KM còn: 1.573.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.349.000 VNĐ

CẢM BIẾN VÒNG TAY QUAY AUTONICS ENH-25-1-L-5

25xung/vòng, 600rpm(Đỉnh), line driver, 5VDC

Giá KM còn: 1.543.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.303.000 VNĐ

CẢM BIẾN VÒNG TAY QUAY AUTONICS ENH-25-1-T-24

25xung/vòng, totempole (A, B), 12-24VDC

Giá KM còn: 1.543.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.303.000 VNĐ