encoder tuyệt đối Autonics MGAM50S

encoder tuyệt đối Autonics MGAM50S

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics MGAM50S8-1013-B-F-PN-24

Encoder Autonics

Nguồn cấp : 12-24VDC.

MGAM50S8-1013-B-F-PN-24

Giá KM còn: 3.718.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.550.000 VNĐ

encoder tuyệt đối Autonics MGA50S

encoder tuyệt đối Autonics MGA50S

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder tuyệt đối Autonics MGA50S8-32

Encoder tuyệt đối,

trục Ø8, 32P/R, NPN,

12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder tuyệt đối Autonics MGA50S8-40

Encoder tuyệt đối,

trục Ø8, 40P/R, NPN,

12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics MGA50S8-45-2F-N-24

Encoder tuyệt đối, trục Ø8

45P/R, NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics MGA50S8-48-2F-N-24

Encoder tuyệt đối, trục Ø8

48P/R, NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics MGA50S8-64-2F-N-24

Encoder tuyệt đối, trục Ø8

64P/R, NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics MGA50S8-90-1R-N-5

Encoder tuyệt đối, trục Ø8

90P/R, NPN, 5VDC

Giá KM còn: 1.976.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.950.000 VNĐ

Encoder Autonics MGA50S8-128-2F-N-24

Encoder tuyệt đối, trục Ø8

128P/R, NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics MGA50S8-180-2F-N-24

Encoder tuyệt đối, trục Ø8

180P/R, NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autoder MGA50S8-256-1F-N-24

Encoder tuyệt đối, trục Ø8

256P/R, NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 1.976.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.950.000 VNĐ

Encoder Autonics MGA50S8-360-2F-N-24

Encoder tuyệt đối, trục Ø8

360P/R, NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 1.976.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.950.000 VNĐ

Encoder autonic MGA50S8-360-1F-N-24

Encoder tuyệt đối, trục Ø8

360P/R, NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics MGA50S8-512-3R-N-5

Encoder tuyệt đối, trục Ø8

512P/R, NPN, 5VDC

Giá KM còn: 1.976.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.950.000 VNĐ

Encoder Autonics MGA50S8-512-3F-N-5

Encoder tuyệt đối, trục Ø8

512P/R, NPN, 5VDC

Giá KM còn: 1.976.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.950.000 VNĐ

encoder tuyệt đối Autonics MGAM50S8-1013-B-F-S-24

Độ phân giải : 1024

Mã ngõ ra: Mã nhị phân

Ngõ ra điều khiển : SSI

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics MGA50S8-512-2F-N-5

Encoder tuyệt đối, trục Ø8

512P/R, NPN, 5VDC

Giá KM còn: 1.976.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.950.000 VNĐ

Encoder Autonics MGA50S8-512-1F-N-5

Encoder tuyệt đối, trục Ø8

512P/R, NPN, 5VDC

Giá KM còn: 1.976.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.950.000 VNĐ

Encoder tuyệt đối Autonics MGA50S8-720

Encoder tuyệt đối, trục Ø8,

720P/R, NPN, 5VDC

Là loại từ tính

Giá KM còn: 1.976.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.950.000 VNĐ

Encoder Autonics MGA50S8-1024-1F-N-24

Encoder tuyệt đối, trục Ø8

1024P/R, NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ