Encoder Autonics EP58HB8-720

720 xung, trục 8,

Đơn giá: Liên hệ

Encoder cảm biến vòng quay Autonics E50S8

Thân Ø50, trục Ø8, 1~8000xung/v, out; T, N, V, L

Đơn giá: Liên hệ

ENCODER AUTONICS E40S6

Thân Ø40, trục Ø6, 1~5000xung/v, out; T, N, V, L

Đơn giá: Liên hệ

cảm biến vòng quay loại bánh xe Autonics ENC-1-1-T-24

bánh xe, 1mm,

Out: totempole (A, B), 12-24VDC

Đơn vị đo: min 1mm.

Đơn giá: 2.821.000 VNĐ

Cảm biến vòng xoay encoder Autonics E50S8-1024-3-T-24

Thân Ø50, trục Ø8,

1024xung/v, totempole,

Nguồn cấp: 12-24VDC

Đơn giá: 3.261.000 VNĐ

Encoder bánh xe Autonics ENC-1-1-V-24

bánh xe 250mm, 1mm,

Out: volt (A, B), 12-24VDC

Đơn vị đo: min 1mm.

Đơn giá: 2.821.000 VNĐ

Encoder 5-24VDC Autonics

nguồn cấp 5-24VDC Autonics

Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics -L-5-CS

Điện áp: 5VDC

Pha ngõ ra; A, B, Z, /A, /B, /Z

đầu nối 9 pin

Đơn giá: Liên hệ

encoder AUTONICS -L-24-CS

Điện áp: 12-24VDC

Pha ngõ ra; A, B, Z, /A, /B, /Z

đầu nối 9 pin

Đơn giá: Liên hệ

Encoder bánh xe Autonics ENC-1-2-T-24

Bánh xe 250mm, 1cm,

Ngõ ra: totempole, pha A và B.

12-24VDC

Đơn giá: 2.821.000 VNĐ

Encoder bánh xe Autonics ENC-1-3-T-24

bánh xe 250mm, 1m, totempole (A, B), 12-24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Encoder bánh xe Autonics ENC-1-4-T-24

bánh xe 250mm, 1yd, totempole (A, B), 12-24VDC

Đơn giá: 2.821.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-1000-3-N-24

Thân Ø40, trục Ø6, 1000xung/v, NPN, Nguồn:12-24VDC

Đơn giá: 2.650.000 VNĐ

Encoder bánh xe Autonics ENC-1-5-T-24

bánh xe 250mm, 0.25yd,

out: totempole (A, B), 12-24VDC

Đơn vị đo: min 0.1yd.

Đơn giá: 2.821.000 VNĐ

Encoder bánh xe Autonics ENC-1-6-T-24

bánh xe 250mm, 1yd, totempole (A, B), 12-24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Encoder bánh xe Autonics ENC-1-1-N-24

Đơn vị đo tối thiểu, 1mm, NPN, 24VDC, chu vi bánh xe: 250mm

Đơn giá: 2.821.000 VNĐ

Encoder bánh xe Autonics ENC-1-2-N-24

Đơn vị đo tối thiểu, 1cm, NPN, 24VDC, chu vi bánh xe: 250mm

Đơn giá: 2.821.000 VNĐ

Encoder bánh xe Autonics ENC-1-3-N-24

Đơn vị đo tối thiểu, 1m, NPN, 24VDC, chu vi bánh xe: 250mm

Đơn giá: 2.821.000 VNĐ

Cảm biến vòng xoay encoder Autonics E50S8-1000-3-T-24

Thân Ø50, trục Ø8,

1000xung/v, totempole,

12-24VDC

Đơn giá: 3.261.000 VNĐ

Encoder bánh xe Autonics ENC-1-4-N-24

Đơn vị đo 0.01yard, totem, 24VDC, chu vi bánh xe: 250mm

Đơn giá: 2.821.000 VNĐ

Encoder bánh xe Autonics ENC-1-2-V-24

Đơn vị đo 1cm, volt, 24VDC, chu vi bánh xe: 250mm

Đơn giá: 2.821.000 VNĐ

Encoder bánh xe Autonics ENC-1-6-V-5

bánh xe 250mm, 1yd, volt (A, B), 5VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến vòng quay Autonics E50S8-5000-3-T-24

Thân Ø50, trục Ø8,

5000xung/v,

totempole, Nguồn: 12-24VDC

Đơn giá: 3.615.000 VNĐ

Cảm biến vòng quay Autonics E50S8-500-3-T-24

Thân Ø50, trục Ø8,

500xung/v, totempole,

Nguồn: 12-24VDC

Đơn giá: 2.613.000 VNĐ

encoder Autonics E50S8-3600-3-T-24

Thân Ø50, trục Ø8, 3600xung/v, totempole, Nguồn: 12-24VDC

Đơn giá: 3.615.000 VNĐ

Cảm biến vòng xoay encoder Autonics E100H35-10000-3-V-5

Thân Ø100, trục lổ Ø35, 10000xung/v, out điện áp, 5VDC

Đơn giá: 8.231.000 VNĐ

Encoder dây Autonics EWLS50-512-B-PN-24

Dãi đo: 512mm, Độ phân giải: min 0.1mm, 12-24VDC

Đơn giá: 7.437.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-1800-6-L-5

Thân Ø40, trục Ø6, 1800xung/v, line driver, Nguồn:5VDC

Đơn giá: 3.090.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-500-3-T-24

Thân Ø40, trục Ø6, 500xung/v, totempole, Nguồn:12-24VDC

Đơn giá: 2.650.000 VNĐ

Encoder cảm biến vòng quay Autonics E40S6-800-3-T-24

Thân Ø40, trục Ø6, 800xung/v, totempole, Nguồn: 12-24VDC

Đơn giá: 2.650.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-100-3-N-24

Thân Ø40, trục Ø6, 100xung/v, NPN, Nguồn: 12-24VDC

Đơn giá: 2.204.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-360-3-N-24

Thân Ø40, trục Ø6, 360xung/v, NPN, Nguồn: 12-24VDC

Đơn giá: 2.650.000 VNĐ

cảm biến vòng quay Encoder Autonics E50S8-2500-3-T-24

Thân Ø50, trục Ø8, 2500xung/v, totempole, Nguồn: 12-24VDC

Đơn giá: 3.261.000 VNĐ

Encoder Autonics E50S8-360-3-T-24

Thân Ø50, trục Ø8, 360xung/v, totempole, Nguồn: 12-24VDC

Đơn giá: 2.613.000 VNĐ

Encoder Autonics E50S8-125-3-T-24

Thân Ø50, trục Ø8, 125xung/v, totempole, Nguồn: 12-24VDC

Đơn giá: 2.613.000 VNĐ

Cảm biến vòng quay Autonics E50S8-360-3-T-24(IP)

Thân Ø50, trục Ø8, 360xung/v, totempole, Nguồn: 12-24VDC

Đơn giá: 2.613.000 VNĐ

Cảm biến vòng quay Autonics E50S8-360-3-2-5

Thân Ø50, trục Ø8,

360xung/v,

Nguồn: 5VDC

Đơn giá: 2.014.000 VNĐ

Encoder 1000 xung Autonics E40S6-1000

Thân Ø40, trục Ø6, 1000xung/v, out điện áp, Nguồn:12-24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E40S6-1000-3-T-24

Thân Ø40, trục Ø6, 1000xung/v, totempole, Nguồn: 12-24VDC

Đơn giá: 2.650.000 VNĐ

Encoder Autonics E40S6-1000-6-L-24

Thân Ø40, trục Ø6, 1000xung/v, line driver, Nguồn: 12-24VDC

Đơn giá: 3.090.000 VNĐ