Biến dòng kiểu kẹp Entes CCT

vói Class 1, Secondary 333 mV

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

AYC 32 biến dòng hở Entes

AYC 32 biến dòng hở Entes

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

AYC 44 Biến dòng hở Entes

AYC 44 Biến dòng hở Entes

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Biến dòng hở Entes AYS

Biến dòng hở Entes AYS

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Biến dòng hở ENTES CYS

Biến dòng hở ENTES CYS

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Biến Dòng Hở Entes ENS.CYS 23 150

Biến Dòng Hở Entes ENS.CYS 23 150

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Biến Dòng Hở Entes ENS.CYS 23 200

Biến Dòng Hở Entes ENS.CYS 23 200

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Biến Dòng Hở Entes ENS.CYS 23 300

Từ 100 đến 300/5A, class 1,5VA

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Biến Dòng Hở Entes ENS.CYS 58 400

Từ 100 đến 800/5A, class 1,5VA

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Biến Dòng Hở Entes ENS.CYS 58 500

Từ 100 đến 800/5A, class 1,5VA

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Biến Dòng Hở Entes ENS.CYS 58 600

Từ 100 đến 800/5A, class 1,5VA

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ