BỘ ĐỊNH THỜI LCD ENTES ERTC

HIỂN THỊ LCD, ON/OFF Delay, Flasher, Counter, Y-Δ,

Đơn giá: Liên hệ

MCB-200 timer không dùng điện Entes

ON/OFF delay, phát xung, nháy đối xứng và không đối xứng

Đơn giá: 1.600.000 VNĐ

Timer Entes MCB ETR

1 sec - 999 hours

Đơn giá: 285.000 VNĐ

Timer đa năng Entes MCB / ERTC

ON Delay, OFF Delay, Pulse, Flasher, Đếm,

Đơn giá: 463.000 VNĐ

TIMER ĐA NĂNG ENTES MCB-25

Pulse, Shot, OFF/ON Delay, OFF Flasher, Y∆, Symmetric Flasher

Đơn giá: Liên hệ