Đồng hồ đo điện năng 1 pha Entes ES

1P 220V 5(32)A, hiển thị U, I, P, Q, S, kWh, COSφ, RS-485

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng 1 pha Entes ES-32L

1P 220V 5(32)A, hiển thị kWh, out: 1000 xung/kwh

Đơn giá: 1.310.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng 1 pha Entes ES-32LS

1P 220V 5(32)A, hiển thị kWh, COSφ, VAr, W, VA, xung, RS485

Đơn giá: 1.290.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng 1 PHA ENTES ES-80L

1P 220V 80A, hiển thị kWh, out: 1000 xung/kwh

Đơn giá: 1.960.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng 3 pha Entes EPR

COSφ, kW, kVAr, kVA, ΣW, ΣVAr, ΣVA, kWh / kVArh, RS-485

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đa năng 3 pha Entes EPR-04-96

điện năng 3 pha, cos, w, var, va, kwh, kvarh, ΣW, ΣVAr, ΣVA, 5A, out: xung, 96x96

Đơn giá: 2.580.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng 3 pha Entes EPR-04S-96

điện năng 3 pha, cos, w, var, va, kwh, kvarh, ΣW, ΣVAr, ΣVA, 5A, RS485, out: xung, 96x96

Đơn giá: 2.820.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng 3 pha Entes EPR-04-DIN

W, ∑ W, VAr, ∑ VAr, VA, ∑ VA, Demand, kWh, kVArh, 2 Energy Logs

Đơn giá: 2.430.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng 3 pha Entes EPR-04S-DIN

Đồng hồ đo điện năng 3 pha Entes EPR-04S-DIN

Đơn giá: 3.020.000 VNĐ

Bộ đếm xung nhiều kênh Entes EPC-12

hiển thị lượng điện tiêu thụ 12 kênh, RS485

Đơn giá: 5.970.000 VNĐ