Đồng hồ đo điện năng 1 pha Entes ES

1P 220V 5(32)A,

hiển thị U, I, P, Q, S, kWh, COSφ,

RS-485

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng 3 pha Entes ES3

3 pha, 63A/80A,

Ethernet/RS-485, 16MB,

8 biểu giá

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng Entes EMR-04

kW, kWh, Demand max và min, Cos phi

RS485,

Lưu sự kiện

Đơn giá: 2.340.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng Entes EMR-07

U, I, Hz, kW, kWh,

Demand max và min,

Cos phi

Đơn giá: 2.680.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng 1 pha Entes ES-32L

1P 220V 5(32)A,

hiển thị kWh,

out: 1000 xung/kwh

Đơn giá: 1.310.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng 1 pha Entes ES-32LS

1P 220V 5(32)A,

hiển thị kWh, COSφ, VAr, W, VA, xung,

RS485

Đơn giá: 2.030.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng 1 PHA ENTES ES-80L

1P 220V 80A,

hiển thị kWh,

out: 1000 xung/kwh

Đơn giá: 1.960.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng 3 pha Entes EPR

COSφ, kW, kVAr, kVA,

ΣW, ΣVAr, ΣVA, kWh / kVArh,

RS-485

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ điện năng 3 pha Entes EPR-04-96

điện năng 3P, cos, w,

VAr, VA, kwh, kvarh, ΣW, ΣVAr, ΣVA, 5A

out: xung, 96x96

Đơn giá: 2.580.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng 3 pha Entes EPR-04-DIN

W, ∑ W, VAr, ∑ VAr, VA, ∑ VA,

Demand, kWh, kVArh,

2 Logs

Đơn giá: 2.430.000 VNĐ

Bộ đếm xung 12 kênh Entes EPC-12

hiển thị lượng điện tiêu thụ 12 kênh, RS485

Đơn giá: 5.970.000 VNĐ