Đồng hồ đa năng Entes EMM-04

Đo & bảo vệ: U, I, Cos, f, I trung tính, thứ tự pha,

Đơn giá: 1.250.000 VNĐ

BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU dòng và áp Entes

Input 0-1A/0-5A/0-220VAC, Output: 0-20mADC

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đa năng 3 pha Entes EPM

Đồng hồ đa năng 3 pha Entes EPM

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04-96

Đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04-96

Đơn giá: 1.700.000 VNĐ

đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04-DIN

đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04-DIN

Đơn giá: 2.000.000 VNĐ

đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04C-DIN

đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04C-DIN

Đơn giá: 2.530.000 VNĐ

đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04CS-96

đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04CS-96

Đơn giá: 1.908.000 VNĐ

đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04C-96

điện 3 pha đa năng, V, I, I trung tính, max, min, alarm, O/U tần số, O/U dòng, bảo vệ ngược pha, 2 relay, 96x96, 220VAC

Đơn giá: 2.750.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế 3 pha Entes EVM-35-96

Đồng hồ đo điện thế 3 pha Entes EVM-35-96

Đơn giá: 2.910.000 VNĐ

Vôn kế 3 pha Entes EVM-3S-72

Vôn kế 3 pha Entes EVM-3S-72

Đơn giá: 860.000 VNĐ

Đồng hồ Amper Entes EPM-34-96

Đồng hồ Amper Entes EPM-34-96

Đơn giá: 3.480.000 VNĐ

Amper kế 1 chiều Entes DCA

Amper kế 1 chiều Entes DCA

Đơn giá: Liên hệ

Vôn kế đa năng Entes EVM

Vôn kế đa năng Entes EVM

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo hệ số công suất Entes ECR

Đồng hồ đo hệ số công suất Entes ECR

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo tần số Entes EFC

Đồng hồ đo tần số Entes EFC

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ cosφ Entes ECR-3-72

Đồng hồ cosφ Entes ECR-3-72

Đơn giá: 968.000 VNĐ

đồng hồ Cosφ Entes ECR-3-96

đồng hồ Cosφ Entes ECR-3-96

Đơn giá: 995.000 VNĐ

Amper kế đa năng Entes EPM

Amper kế đa năng Entes EPM

Đơn giá: Liên hệ

Vôn kế 1 chiều Entes DCV

Vôn kế 1 chiều Entes DCV

Đơn giá: Liên hệ

Voltmeter DC DCV-10

Voltmeter DC DCV-10

Đơn giá: 1.120.000 VNĐ

Ammeter DC Entes DCA-10

Ammeter DC Entes DCA-10

Đơn giá: 1.060.000 VNĐ