Đồng hồ đa năng Entes EMM-04

- Đo & bảo vệ

- U, I, Cos, f,

- I trung tính, thứ tự pha,

Đơn giá: 1.250.000 VNĐ

BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU dòng và áp Entes

Input dòng điện 0-1A/0-5A

Input điện áp 0-220VAC,

Output: 0-20mADC

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đa năng 3 pha Entes EPM

Điện thế, Dòng điện, COSΦ,

I trung tính, Demand,

Bảo vệ

 

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04-96

điện thế, dòng điện,

dòng trung tính,

tần số, demand max/min

Đơn giá: 1.700.000 VNĐ

đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04-DIN

điện thế, dòng điện,

dòng trung tính,

tần số, demand max/min

Đơn giá: 2.000.000 VNĐ

đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04C-DIN

điện thế, dòng điện, dòng trung tính, tần số, demand max/min

Đơn giá: 2.530.000 VNĐ

đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04CS-96

điện thế, dòng điện, dòng trung tính, tần số, demand max/min

Đơn giá: 1.908.000 VNĐ

đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04C-96

V, I, I trung tính, alarm, O/U tần số, dòng, ngược pha

Đơn giá: 2.750.000 VNĐ

Đồng hồ Amper Entes EPM-34-96

đo dòng điện 3 pha, Kích thước đồng hồ: 96x96mm.

Đơn giá: 3.480.000 VNĐ

Amper kế 1 chiều Entes DCA

đo dòng 1 chiều DC, DCA, RS485

Đơn giá: Liên hệ

Vôn kế đa năng Entes EVM

Đo điện thế 3 Pha, 48x48, 72x72, 96x96

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện thế 3 pha Entes EVM-35-96

Kích thước đồng hồ: 96x96mm.

Đơn giá: 2.910.000 VNĐ

Đồng hồ đo hệ số công suất Entes ECR

dãi đo: 0-1, 48x48, 72x72, 96x96mm

Đơn giá: Liên hệ

Vôn kế 3 pha Entes EVM-3S-72

Đo điện thế: 10-500VAC, độ chính xác 1%, 72x72

Đơn giá: 860.000 VNĐ

Đồng hồ đo tần số Entes EFC

đo tần số 20-400 Hz

Đơn giá: Liên hệ

Amper kế 1 pha đa năng Entes EPM-4

Đo dòng điện 1 pha

Đơn giá: Liên hệ

Vôn kế 1 chiều Entes DCV

Đo điện thế 1 chiều DC

Đơn giá: Liên hệ

Voltmeter DC DCV-10

kích thước: 96x48, dãy đo: 0,5 0-200V DC

Đơn giá: 1.120.000 VNĐ

Ammeter DC Entes DCA-10

Kích thuơc: 96x48, dãy đo: 0,5 1A-10kA DC

Đơn giá: 1.060.000 VNĐ