Gateway ethernet Entes ETMO

RS-485 / RS-232 / USB / Ethernet Modem

Đơn giá: Liên hệ

Gateway GSM / GPRS Entes GEMO

GSM / ETHERNET / USB Modem

Đơn giá: Liên hệ

Gateway Entes GEM & EMG

tối đa 247 thiết bị có thể nối

Đơn giá: Liên hệ

EMG-02 gateway Entes

Truyền thông Ethernet/RS485 MODBUS, tối đa 2 thiết bị

Đơn giá: 3.340.000 VNĐ

Ethernet Modbus Gateway EMG-12

Truyền thông Ethernet/RS485 MODBUS,

tối đa 32 thiết bị

giao tiếp Internet (WAN), Intranet (LAN)

Đơn giá: 12.350.000 VNĐ