Modem ethernet Entes ETMO

RS-485/RS-232 / USB/Ethernet Modem

Đơn giá: Liên hệ

Modem GSM Entes GEMO

GSM / ETHERNET / USB Modem

Đơn giá: Liên hệ

Thiết bị nối mạng Entes GEM & EMG

tối đa 247 thiết bị có thể nối

Đơn giá: Liên hệ

EMG-02 gateway Entes

Truyền thông Ethernet/RS485 MODBUS, tối đa 2 thiết bị

Đơn giá: 3.340.000 VNĐ

Thiết bị mạng Entes EMG-02-D

Truyền thông Modbus RTU, tối đa 2 thiết bị

Đơn giá: Liên hệ

Thiết bị nối mạng Entes EMG-10

Truyền thông Ethernet/RS485 MODBUS, tối đa 2 thiết bị

Đơn giá: 5.450.000 VNĐ

Ethernet Modbus Gateway EMG-12

Truyền thông Ethernet/RS485 MODBUS, tối đa 32 thiết bị

Đơn giá: 12.350.000 VNĐ