Relay bảo vệ điện áp Entes GKRC-E

3P, <U, >U, <F, >F,

Bảo vệ: mất pha, ngược pha,

ON/OFF delay

Đơn giá: Liên hệ

Relay bảo vệ điện áp Entes GKRC-31E LCD

Hiển thị LCD, Bảo vệ mất trung tính

Bảo vệ sụt áp, quá áp, Bảo vệ pha

Bảo vệ tần số quá thấp, quá cao

Đơn giá: Liên hệ

Relay bảo vệ pha Entes MK

Bảo vệ mất pha, ngược pha,

nhiệt dây quấn, Lệch pha,

I dòng trung tính

Đơn giá: Liên hệ

RELAY BẢO VỆ ĐIỆN ÁP ENTES GKRC

Bảo vệ sụt/quá áp,

mất pha, ngược pha,

dòng trung tính

Đơn giá: Liên hệ

Relay bảo vệ chạm đất Entes ELR

Phạm vi đo dòng rò: 0.3A-30A

Thời gian trễ: 0s-10s

 220-415VAC / 220VDC 

Đơn giá: Liên hệ

Relay bảo vệ sụt áp Entes GKRC-01

bảo vệ sụt áp 150 ~ 210V,

ON và OFF delay,

Tiếp điểm: 1C/O

Đơn giá: 1.300.000 VNĐ

Relay bảo vệ điện áp 3 pha Entes GKRC-02

bảo vệ sụt áp 150~210VAC,

bảo vệ quá áp 240~300VAC

bảo vệ mất trung tính

Đơn giá: 1.300.000 VNĐ

relay bảo vệ điện áp Entes GKRC-02F

Bảo vệ sụt/quá áp,

Bảo vệ  mất/ngược pha,

Bảo vệ mất trung tính

Đơn giá: 1.360.000 VNĐ

Relay bảo vệ điện áp Entes GKRC-02FA

Bảo vệ: sụt áp, quá áp,

mất pha, ngược pha,

ON & OFF delay

Đơn giá: 1.620.000 VNĐ

Relay bảo vệ điện áp Entes GKRC-03

Bảo vệ sụt áp, quá áp,

Phạm vi hoạt động: 270-510 VAC.

delay: 0.1 ~ 20s.

Đơn giá: 1.900.000 VNĐ

Relay bảo vệ điện áp Entes GKRC-03F

sụt áp, quá áp, ngược pha, mất pha,

ON và OFF delay

Phạm vi hoạt động: 270-510 VAC.

Đơn giá: 1.960.000 VNĐ

Relay bảo vệ điện áp 1 pha, Entes GKRC-M2

bảo vệ điện áp 1P, 150-300V,

1 C/O, 8A,

On delay & OFF delay

Đơn giá: 1.360.000 VNĐ

Relay bảo vệ động cơ điện Entes MKC

Bảo vệ mất pha, ngược pha,

nhiệt độ PTC, lệch pha,

I Trung tính

Đơn giá: Liên hệ

Relay bảo vệ pha và trung tính Entes MKC-01

- Bảo vệ mất pha,

- Bảo vệ lệch pha,

- Bảo vệ mất trung tính

Đơn giá: 740.000 VNĐ

relay bảo vệ mất pha Entes MKC-03

- Bảo vệ mất pha, ngược pha, 

- Bảo vệ lệch pha,

- Tiếp điểm: 1C/O 8A

Đơn giá: 960.000 VNĐ

relay bảo vệ nhiệt động cơ điện Enter MKC-03P

Bảo vệ mất pha, ngược pha, lệch pha,

quá nhiệt motor,

1C/O 8A

Đơn giá: 546.000 VNĐ

Relay bảo vệ pha Entes MKC-04

Bảo vệ mất pha, lệch pha,

Bảo vệ ngược pha

không trung tính

Đơn giá: 1.140.000 VNĐ

Relay bảo vệ mất pha Entes MKC-05

Bảo vệ mất pha, ngược pha,

mất trung tính,

ON/OFF delay, 1C/O

Đơn giá: 574.000 VNĐ

relay bảo vệ nhiệt động cơ điện Entes MKC-05P

Bảo vệ mất pha, ngược pha,

mất trung tính,

quá nhiệt động cơ

Đơn giá: 1.320.000 VNĐ

Relay bảo vệ mất pha Entes MKC-06

- Bảo vệ mất pha,

- Bảo vệ lệch & ngược pha

- không trung tính

Đơn giá: 1.400.000 VNĐ

Relay bảo vệ nhiệt động cơ Entes MKC-06P

Bảo vệ mất pha, ngược pha,

mất trung tính,

quá nhiệt động cơ

Đơn giá: 870.000 VNĐ

Relay bảo vệ pha Entes MKS

Bảo vệ mất pha,

Bảo vệ ngược pha,

Độ lệch pha 20-40%,

Đơn giá: Liên hệ

Relay bảo vệ mất pha Entes MKC-30

mất trung tính,

ngược pha, lệch pha,

sụp áp quá áp, OFF delay.

Đơn giá: 868.000 VNĐ

Relay bảo vệ mất pha Entes MKS-01

- Bảo vệ mất pha,

- mất trung tính,

- lệch pha 20%

Đơn giá: 680.000 VNĐ

Relay bảo vệ pha và điện áp Entes MCC

Bảo vệ mất trung tính,

Sụt áp,

Mất pha,

Đơn giá: Liên hệ

Relay bảo vệ mất pha Entes MKS-03

- bảo vệ mất, lệch pha 40%,

- bảo vệ ngược pha,

- bảo vệ mất trung tính,

Đơn giá: 820.000 VNĐ

Bộ ngắt tải Load Disconnectors Entes ADJ ADD

160, 250A,

dùng cho cầu chì NH00, NH00C, NH1

Đơn giá: Liên hệ

Cầu chì Entes NH00 - NH1

20 đến 250A, size: NH00 - NH1, 500V, gG

Đơn giá: Liên hệ

Relay bảo vệ dòng điện Entes AKC

bảo vệ thấp dòng và quá dòng

Đơn giá: Liên hệ

Relay bảo vệ quá dòng Entes AKC-01A

Bảo vệ quá dòng 1-10000/5A, delay: 1-6 giây

Đơn giá: 690.000 VNĐ

Relay sụt áp 1 pha Entes DGRC-01

Bảo vệ sụt áp 1 pha với trì thời ON và OFF 150-300VAC

Đơn giá: 587.000 VNĐ

relay bảo vệ quá dòng Entes CKR-93T

Dòng dịnh mức: 5A ; 1 tiếp điểm ngõ ra, 144x144mm

Đơn giá: 5.010.000 VNĐ