Relay bảo vệ pha Entes MK

Relay bảo vệ pha Entes MK

Đơn giá: Liên hệ

GKRC RELAY BẢO VỆ ĐIỆN ÁP ENTES

GKRC RELAY BẢO VỆ ĐIỆN ÁP ENTES

Đơn giá: Liên hệ

Relay bảo vệ Entes GKRC-01

bảo vệ sụt áp 150 ~ 210V, ON và OFF delay, 1C/O

Đơn giá: 587.000 VNĐ

Relay bảo vệ điện áp 3 pha Entes GKRC-02

bảo vệ sụt áp 150~210VAC, bảo vệ quá áp 240~300VAC

Đơn giá: 587.000 VNĐ

relay bảo vệ điện áp Entes GKRC-02F

Bảo vệ sụt/quá áp, mất/ngược pha, mất trung tính

Đơn giá: 683.000 VNĐ

Relay bảo vệ điện áp Entes GKRC-02FA

Bảo vệ: sụt áp, quá áp, mất pha, ngược pha, ON & OFF delay

Đơn giá: 735.000 VNĐ

Relay bảo vệ điện áp Entes GKRC-03

Bảo vệ sụt áp, quá áp, 270-510 VAC, delay: 0.1 ~ 20s.

Đơn giá: 857.000 VNĐ

Relay bảo vệ điện áp Entes GKRC-03F

sụt áp, quá áp, ngược pha, mất pha, ON và OFF delay

Đơn giá: 882.000 VNĐ

Relay bảo vệ điện áp 1 pha, Entes GKRC-M2

bảo vệ điện áp 1P, 150-300V, 1 C/O, 8A, On delay & OFF delay

Đơn giá: 617.000 VNĐ

Relay bảo vệ mất pha Entes MKC-20

Bảo vệ mất pha, ngược pha, lệch pha, tùy chỉnh, OFF delay.

Đơn giá: 868.000 VNĐ

Relay bảo vệ Entes MKC-01

Bảo vệ mất pha, lệch pha, Bảo vệ mất trung tính

Đơn giá: 359.000 VNĐ

relay bảo vệ mất pha Entes MKC-03

Bảo vệ mất pha, ngược pha, lệch pha, 1C/O 8A

Đơn giá: 486.000 VNĐ

relay bảo vệ nhiệt động cơ điện Enter MKC-03P

Bảo vệ mất pha, ngược pha, lệch pha, quá nhiệt motor, 1C/O 8A

Đơn giá: 546.000 VNĐ

Relay bảo vệ pha Entes MKC-04

Bảo vệ mất pha, lệch pha, Bảo vệ ngược pha không trung tính

Đơn giá: 574.000 VNĐ

Relay bảo vệ mất pha Entes MKC-05

Bảo vệ mất pha, ngược pha, mất trung tính, ON/OFF delay, 1C/O

Đơn giá: 574.000 VNĐ

relay bảo vệ nhiệt động cơ điện Entes MKC-05P

Bảo vệ mất pha, ngược pha, mất trung tính, quá nhiệt động cơ

Đơn giá: 663.000 VNĐ

Relay bảo vệ mất pha Entes MKC-06

Bảo vệ mất pha, lệch pha, ngược pha không trung tính

Đơn giá: 710.000 VNĐ

Relay bảo vệ nhiệt động cơ Entes MKC-06P

Bảo vệ mất pha, ngược pha, mất trung tính, quá nhiệt động cơ

Đơn giá: 792.000 VNĐ

Relay bảo vệ mất pha Entes MKS-01

Bảo vệ mất pha, mất trung tính, lệch pha 20%

Đơn giá: 339.000 VNĐ

Relay bảo vệ mất pha Entes MKS-03

bảo vệ mất pha, lệch pha 40%, ngược pha, mất trung tính,

Đơn giá: 412.000 VNĐ

Relay bảo vệ quá dòng Entes AKC-01A

AKC-01A Relay bảo vệ quá dòng Entes

Đơn giá: 690.000 VNĐ

Relay sụt áp 1 pha Entes DGRC-01

Relay sụt áp 1 pha Entes DGRC-01

Đơn giá: 587.000 VNĐ

relay bảo vệ quá dòng Entes CKR-93T

relay bảo vệ quá dòng Entes CKR-93T

Đơn giá: 5.010.000 VNĐ