Relay bảo vệ điện áp Entes GKRC-E

3P, <U, >U, <F, >F, mất pha, ngược pha, ON/OFF delay

Đơn giá: Liên hệ

Relay bảo vệ pha Entes MK

Bảo vệ mất pha, ngược pha, nhiệt dây quấn, Lệch pha, Itt

Đơn giá: Liên hệ

RELAY BẢO VỆ ĐIỆN ÁP ENTES GKRC

Bảo vệ sụt/quá áp, mất pha, ngược pha, I trung tính

Đơn giá: Liên hệ

Relay dòng rò Entes ELR

Phạm vi đo dòng rò: 0.3A-30A

Thời gian trễ: 0s-10s

Đơn giá: Liên hệ

Relay bảo vệ sụt áp Entes GKRC-01

bảo vệ sụt áp 150 ~ 210V, ON và OFF delay, 1C/O

Đơn giá: 587.000 VNĐ

Relay bảo vệ điện áp 3 pha Entes GKRC-02

bảo vệ sụt áp 150~210VAC, bảo vệ quá áp 240~300VAC

Đơn giá: 587.000 VNĐ

relay bảo vệ điện áp Entes GKRC-02F

Bảo vệ sụt/quá áp, mất/ngược pha, mất trung tính

Đơn giá: 683.000 VNĐ

Relay bảo vệ điện áp Entes GKRC-02FA

Bảo vệ: sụt áp, quá áp, mất pha, ngược pha, ON & OFF delay

Đơn giá: 735.000 VNĐ

Relay bảo vệ điện áp Entes GKRC-03

Bảo vệ sụt áp, quá áp, 270-510 VAC, delay: 0.1 ~ 20s.

Đơn giá: 857.000 VNĐ

Relay bảo vệ điện áp Entes GKRC-03F

sụt áp, quá áp, ngược pha, mất pha, ON và OFF delay

Đơn giá: 882.000 VNĐ

Relay bảo vệ điện áp 1 pha, Entes GKRC-M2

bảo vệ điện áp 1P, 150-300V, 1 C/O, 8A, On delay & OFF delay

Đơn giá: 617.000 VNĐ

Relay bảo vệ động cơ điện Entes MKC

Bảo vệ mất pha, ngược pha, nhiệt độ PTC, lệch pha, I Trung tính

Đơn giá: Liên hệ

Relay bảo vệ pha và trung tính Entes MKC-01

- Bảo vệ mất pha,

- Bảo vệ lệch pha,

- Bảo vệ mất trung tính

Đơn giá: 740.000 VNĐ

relay bảo vệ mất pha Entes MKC-03

- Bảo vệ mất pha, ngược pha, 

- Bảo vệ lệch pha,

- Tiếp điểm: 1C/O 8A

Đơn giá: 960.000 VNĐ

relay bảo vệ nhiệt động cơ điện Enter MKC-03P

Bảo vệ mất pha, ngược pha, lệch pha, quá nhiệt motor, 1C/O 8A

Đơn giá: 546.000 VNĐ

Relay bảo vệ pha Entes MKC-04

Bảo vệ mất pha, lệch pha, Bảo vệ ngược pha không trung tính

Đơn giá: 1.140.000 VNĐ

Relay bảo vệ mất pha Entes MKC-05

Bảo vệ mất pha, ngược pha, mất trung tính, ON/OFF delay, 1C/O

Đơn giá: 574.000 VNĐ

relay bảo vệ nhiệt động cơ điện Entes MKC-05P

Bảo vệ mất pha, ngược pha, mất trung tính, quá nhiệt động cơ

Đơn giá: 1.320.000 VNĐ

Relay bảo vệ mất pha Entes MKC-06

- Bảo vệ mất pha,

- Bảo vệ lệch & ngược pha

- không trung tính

Đơn giá: 1.400.000 VNĐ

Relay bảo vệ nhiệt động cơ Entes MKC-06P

Bảo vệ mất pha, ngược pha, mất trung tính, quá nhiệt động cơ

Đơn giá: 792.000 VNĐ

Relay bảo vệ pha Entes MKS

Bảo vệ mất pha, Bảo vệ ngược pha, Độ lệch pha 20-40%,

Đơn giá: Liên hệ

Relay bảo vệ mất pha Entes MKC-30

mất trung tính, ngược pha, lệch pha, sụp áp quá áp, OFF delay.

Đơn giá: 868.000 VNĐ

Relay bảo vệ mất pha Entes MKS-01

- Bảo vệ mất pha,

- mất trung tính,

- lệch pha 20%

Đơn giá: 680.000 VNĐ

Relay bảo vệ pha và điện áp Entes MCC

Bảo vệ mất trung tính, Sụt áp, Mất pha,

Đơn giá: Liên hệ

Relay bảo vệ mất pha Entes MKS-03

- bảo vệ mất, lệch pha 40%,

- bảo vệ ngược pha,

- bảo vệ mất trung tính,

Đơn giá: 820.000 VNĐ

Bộ ngắt tải Load Disconnectors Entes ADJ ADD

160, 250A, dùng cho cầu chì NH00, NH00C, NH1

Đơn giá: Liên hệ

Cầu chì Entes NH00 - NH1

20 đến 250A, size: NH00 - NH1, 500V, gG

Đơn giá: Liên hệ

Relay bảo vệ dòng điện Entes AKC

bảo vệ thấp dòng và quá dòng

Đơn giá: Liên hệ

Relay bảo vệ quá dòng Entes AKC-01A

Bảo vệ quá dòng 1-10000/5A, delay: 1-6 giây

Đơn giá: 690.000 VNĐ

Relay sụt áp 1 pha Entes DGRC-01

Bảo vệ sụt áp 1 pha với trì thời ON và OFF 150-300VAC

Đơn giá: 587.000 VNĐ

relay bảo vệ quá dòng Entes CKR-93T

Dòng dịnh mức: 5A ; 1 tiếp điểm ngõ ra, 144x144mm

Đơn giá: 5.010.000 VNĐ