Bộ chuyển đổi plug and meter Entes X5PM

Bộ chuyển đổi plug and meter Entes X5PM

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

RS-USB2 Converter

chuyển đổi RS-485 sang USB, nối: 247 thiết bị

Giá KM còn: 1.989.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.210.000 VNĐ

Thiết bị nối mạng Entes GEM & EMG

tối đa 247 thiết bị có thể nối

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

EMG-02 gateway Entes

Truyền thông Ethernet/RS485 MODBUS, tối đa 2 thiết bị

Giá KM còn: 3.006.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.340.000 VNĐ

Bộ kết nối online Entes GEM-05

Bộ kết nối online Entes GEM-05

Giá KM còn: 5.211.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 5.790.000 VNĐ

Thiết bị mạng Entes GEM-15 PS A

modem RTU phép giám sát và điều khiển thiết bị trường Modbus RTU

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Thiết bị mạng Entes EMG-02-D

Truyền thông Modbus RTU, tối đa 2 thiết bị

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

GEM-10SH GPRS/Ethernet Communication Module

Truyền thông GPRS/Ethernet lên đến 32 thiết bị

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

GPRS Ethernet Modbus Gateway GEM-10

Truyền thông GPRS/Ethernet, SIM card, max. 32 thiết bị

Giá KM còn: 5.886.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 6.540.000 VNĐ

Thiết bị nối mạng Entes EMG-10

Truyền thông Ethernet/RS485 MODBUS, tối đa 2 thiết bị

Giá KM còn: 4.905.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 5.450.000 VNĐ

Bộ wifi Entes GEM-10-D

Phương thức nối RS485, mini USB, RS232, internet

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Ethernet Modbus Gateway EMG-12

Truyền thông Ethernet/RS485 MODBUS, tối đa 32 thiết bị

Giá KM còn: 11.115.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 12.350.000 VNĐ