Bộ chuyển đổi plug and meter Entes X5PM

chức năng plug & meter

Đơn giá: Liên hệ

RS-USB2 Converter

chuyển đổi RS-485 sang USB, nối: 247 thiết bị

Đơn giá: 2.210.000 VNĐ

Bộ kết nối online Entes GEM-05

RS485/RS232, internet, GPRS, SIM card, max 32 thiết bị,

Đơn giá: 5.790.000 VNĐ

Gateway GPRS Ethernet Entes GEM-10

Truyền thông GPRS/Ethernet, SIM card, max. 32 thiết bị

Đơn giá: 6.540.000 VNĐ