Bộ chuyển đổi plug and meter Entes X5PM

chức năng plug & meter

Đơn giá: Liên hệ

RS-USB2 Converter

chuyển đổi RS-485 sang USB, nối: 247 thiết bị

Đơn giá: 2.210.000 VNĐ

Bộ kết nối online Entes GEM-05

RS485/RS232, internet, GPRS, SIM card, max 32 thiết bị,

Đơn giá: 5.790.000 VNĐ

Thiết bị mạng Entes GEM-15 PS A

modem RTU phép giám sát và điều khiển thiết bị trường Modbus RTU

Đơn giá: Liên hệ

GEM-10SH GPRS/Ethernet Communication Module

Truyền thông GPRS/Ethernet lên đến 32 thiết bị

Đơn giá: Liên hệ

GPRS Ethernet Modbus Gateway GEM-10

Truyền thông GPRS/Ethernet, SIM card, max. 32 thiết bị

Đơn giá: 6.540.000 VNĐ

Bộ wifi Entes GEM-10-D

Phương thức nối RS485, mini USB, RS232, internet

Đơn giá: Liên hệ