Encoder Autonics EP50S8-256-1F-P-5

Đường kính trục: Ø8mm, 256P/R, CW, PNP, 5VDC, IP64

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics EP50S8-256-1F-P-24

Đường kính trục: Ø8mm, 256P/R, CW, PNP, 12-24VDC, IP64

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics EP50S8-360-3R-N-5

Đường kính trục: Ø8mm, 360P/R, CCW, PNP, 5VDC, IP64

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics EP50S8-360-3R-N-24

Đường kính trục: Ø8mm, 360P/R, CCW, NPN, 12-24VDC, IP64

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics EP50S8-360-2R-N-5

Đường kính trục: Ø8mm, 360P/R, CCW, NPN, 5VDC, IP64

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics EP50S8-360-2R-N-24

Đường kính trục: Ø8mm, 360P/R, CCW, NPN, 12-24VDC, IP64

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics EP50S8-360-1R-N-5

Đường kính trục: Ø8mm, 360P/R, CCW, NPN, 5VDC, IP64

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics EP50S8-360-1R-N-5

Đường kính trục: Ø8mm, 360P/R, CCW, NPN, 5VDC, IP64

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics EP50S8-360-1R-N-24

Đường kính trục: Ø8mm, 360P/R, CCW, NPN, 12-24VDC, IP64

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics EP50S8-360-3F-N-5

Đường kính trục: Ø8mm, 360P/R, CW, NPN, 5VDC, IP64

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics EP50S8-360-2F-N-5

Đường kính trục: Ø8mm, 360P/R, CW, NPN, 5VDC, IP64

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics EP50S8-360-2F-N-24

Đường kính trục: Ø8mm, 360P/R, CW, NPN, 12-24VDC, IP64

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics EP50S8-360-1F-N-5

Đường kính trục: Ø8mm, 360P/R, CW, NPN, 5VDC, IP64

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics EP50S8-360-1F-N-24

Đường kính trục: Ø8mm, 360P/R, CW, NPN, 12-24VDC, IP64

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics EP50S8-360-3R-P-5

Đường kính trục: Ø8mm, 360P/R, CCW, PNP, 5VDC, IP64

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics EP50S8-360-3R-P-24

Đường kính trục: Ø8mm, 360P/R, CCW, PNP, 12-24VDC, IP64

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics EP50S8-360-2R-P-5

Đường kính trục: Ø8mm, 360P/R, CCW, PNP, 5VDC, IP64

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics EP50S8-360-2R-P-24

Đường kính trục: Ø8mm, 360P/R, CCW, PNP, 12-24VDC, IP64

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics EP50S8-360-1R-P-5

Đường kính trục: Ø8mm, 360P/R, CCW, PNP, 5VDC, IP64

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics EP50S8-360-1R-P-24

Đường kính trục: Ø8mm, 360P/R, CCW, PNP, 12-24VDC, IP64

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics EP50S8-360-3F-P-5

Đường kính trục: Ø8mm, 360P/R, CW, PNP, 5VDC, IP64

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics EP50S8-360-2F-P-5

Đường kính trục: Ø8mm, 360P/R, CW, PNP, 5VDC, IP64

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics EP50S8-360-2F-P-24

Đường kính trục: Ø8mm, 360P/R, CW, PNP, 12-24VDC, IP64

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics EP50S8-360-1F-P-5

Đường kính trục: Ø8mm, 360P/R, CW, PNP, 5VDC, IP64

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics EP50S8-360-1F-P-24

Đường kính trục: Ø8mm, 360P/R, CW, PNP, 12-24VDC, IP64

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics EP50S8-512-1F-N-24

Đường kính trục: Ø8mm, 512P/R, CW, NPN, 12-24VDC, IP64

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics EP50S8-45-3R-P-24

Đường kính trục: Ø8mm, 45P/R, CCW, PNP, 12-24VDC, IP64

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics ENP-111R-360-P

Encoder Autonics ENP-111R-360-P

Giá KM còn: 3.028.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.520.000 VNĐ

Encoder Autonics ENP-111F-008-P

Encoder Autonics ENP-111F-008-P

Giá KM còn: 3.028.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.520.000 VNĐ

Encoder Autonics ENP-111F-012-P

Encoder Autonics ENP-111F-012-P

Giá KM còn: 3.028.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.520.000 VNĐ

Encoder Autonics ENP-111F-016-P

Encoder Autonics ENP-111F-016-P

Giá KM còn: 3.028.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.520.000 VNĐ

Bộ phát xung Encoder Tuyệt đốiENP-110R-360-P

Bộ phát xung Encoder Tuyệt đối ENP-110R-360-P

Giá KM còn: 3.028.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.520.000 VNĐ

Encoder Autonics ENP-111R-006-P

Encoder Autonics ENP-111R-006-P

Giá KM còn: 3.028.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.520.000 VNĐ

Encoder Autonics ENP-111R-008-P

Encoder Autonics ENP-111R-008-P

Giá KM còn: 3.028.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.520.000 VNĐ

Encoder Autonics ENP-111R-012-P

Encoder Autonics ENP-111R-012-P

Giá KM còn: 3.028.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.520.000 VNĐ

Encoder Autonics ENP-101F-360-N

Encoder Autonics ENP-101F-360-N

Giá KM còn: 3.028.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.520.000 VNĐ

Encoder Autonics ENP-101F-016-N

Encoder Autonics ENP-101F-016-N

Giá KM còn: 3.028.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.520.000 VNĐ

Encoder Autonics ENP-101F-012-N

Encoder Autonics ENP-101F-012-N

Giá KM còn: 3.028.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.520.000 VNĐ

Encoder Autonics ENP-101F-008-N

Encoder Autonics ENP-101F-008-N

Giá KM còn: 3.028.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.520.000 VNĐ

Encoder Autonics ENP-100R-360-N

Encoder Autonics ENP-100R-360-N

Giá KM còn: 3.028.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.520.000 VNĐ